27 | Pituitary + Tirojde skond Dr. Hamer | Programmi speċjali

Dan il-video istruttiv huwa dwar il-programmi speċjali bijoloġiċi utli tal-glandoli pitwitarji u tat-tirojde. Is-sintomi tal-fażi attiva, il-fażi solvuta tal-kunflitt, il-kriżi u l-istat residwu fl-aħħar tal-fażi tal-fejqan huma spjegati. Bl-użu ta' diversi studji ta' każijiet, id-diversi kontenuti assoċjati ta' konflitt, bħal "int kont żgħir wisq għall-biċċa", "li ma stajtx titma' lill-familja tiegħek", "int kont bil-mod wisq għall-biċċa" jew "nuqqas ta' saħħa", eċċ. maħsuba biex tinftiehem.

27 | Pituitary + Tirojde skond Dr. Hamer | Programmi speċjali

Kontenut mitkellem: 27 | Pituitary + Tirojde skond Dr. Hamer | Programmi speċjali

Filmati tat-taħriġ Pilhar – sms!
"Speċjali 013 Pituitary + Tirojde"
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:00:01
Introduzzjoni Dr. Hamer / Suġġett: Pituitary + Tirojde
Sinjuri, nixtieq nilqagħkom bil-qalb f'dan il-grupp ta' studju tal-mediċina Ġermaniża onlajn minn Dr. med. Ryke Geerd Hamer, li sfortunatament miet fit-2 ta’ Lulju 2017, iżda ħallielna l-wirt tiegħu, l-iskoperta tiegħu tal-mediċina Ġermanika u jispjegalna kif jaħdem ġisimna u aħna mwaħħlin fih ħajjitna kollha u ma nafux kif Ipertirojdiżmu u ipotirojdiżmu jaħdem. U fl-opinjoni tiegħi m'hemmx aktar għarfien importanti. Dan l-għarfien jappartjeni għal-lezzjonijiet tal-bijoloġija u huwa parti mill-edukazzjoni ġenerali.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:00:43
Il-grupp fil-mira tiegħi
> Mhux il-... • Pazjent • Terapista
U l-grupp fil-mira tiegħi mhuwiex il-pazjent, u lanqas it-terapista. L-ewwel nett, jien mhux terapista jien u m'iniex permess, ma nippreżumix li nkun, għax biex tkun terapista trid tkun kapaċi taqra skull CT u billi taqra tagħmel dijanjosi u jien ma tagħmilx hekk. U l-grupp fil-mira tiegħi mhux it-terapista lanqas, għax it-terapista, li jappartjeni lill-università, irid ikun imħarreġ fuq il-pazjenti. Imma m’għandniex permess, m’għandniex klinika u Dr. Hamer ipprojbit milli jipprattika u jħarreġ terapisti. Imma ladarba tifhimha, allura la t-tabib u lanqas il-medikazzjoni ma jkunu bejnek u s-saħħa tiegħek, għax int biss tista' tfejjaq lilek innifsek. Huwa dwar li tkun taf kif.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 1 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:01:37
Is-suġġett tal-lum: Pituitary + Tirojde
Is-suġġett tagħna llum, il-glandola pitwitarja u t-tirojde, jinsab fil-grupp isfar, iżda wkoll mal-kanali fil-grupp aħmar, in-nodu kiesaħ.
Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 00:01:48
tema
Bħas-soltu, ripetizzjoni ta 'l-affarijiet bażiċi, hemm numru ta' oħrajn ġodda llum. X'inhu l-Ġermaniż? Huwa dwar il-kawżi tal-marda u għalhekk ukoll it-terapija kawżali.
Reviżjoni tal-bażiċi
> X'inhi l-mediċina Ġermaniża? • Huwa dwar il-kawżi tal-mard u għalhekk
• dwar it-terapija kawżali
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:02:03
Punt ewlieni!!
> Huwa l-KONFLIT BIJOĠIKU
• Akuta ħafna u drammatika • Perċepita bħala iżolata • Maqbuda fuq sieq ħażina
U l-kawża hija monokawsali, ix-xokk huwa akut ħafna, iżolat u maqbud fuq sieq ħażina.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 2 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:02:08
DHS
Ħares biss lejn wiċċ persuna li tkun xokk; għajnejha, ​​ħalqha u widnejnhom jinfetħu. Idejh huma immedjatament kesħin bis-silġ, huwa mqajjem sew, ma jistax jiekol l-ikel. Fuq il-livell tal-psike huwa immedjatament għandu ħsieb ossessiv u fuq il-livell tal-moħħ għandu immedjatament il-fokus ta’ Hamer.
Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 00:02:28
tema
Biċċiet
> Tessut glandulari/zokk tal-moħħ
• Parotide • Tirojde • Esofagu • Stonku • Fwied • Frixa • Imsaren • Prostata
Jiddependi fuq dak li jassoċja magħha. Jekk ikun hemm kunflitt ta 'biċċiet - naraw li llum mal-glandola pitwitarja, mat-tirojde - allura għandu l-fokus ta' Hamer fiż-zokk tal-moħħ u jirreaġixxi mat-tessut glandular. Jista 'jkun ukoll rabja indiġeribbli, biċċa fl-imsaren.
Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 00:02:50
tema
Jekk ikollu ksur tal-integrità tiegħu - attakk, sfigurament, għandu l-fokus ta 'Hamer fiċ-ċerebellum u jirreaġixxi mal-membrani ta' ġewwa, peritonew, plewra, sklera.
integrità
> Tessut li jixbah lill-glandola Ċerebellum – (strixxi isfar-oranġjo) • Peritonew • Plewra • Sklera
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 3 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:03:00
Kollass tal-istima personali
> Tessut konnettiv/medulla – grupp oranġjo
• Għadam • Lymph nodes • Qarquċa • Tendon • Muskoli • Tessut konnettiv • Tessut xaħmi
Jekk ikollu waqgħa fl-istima personali, għandu l-fokus ta’ Hamer fil-mudullun tiegħu u jirreaġixxi mas-sistema muskuloskeletali, l-għadam, l-għeruq, il-qarquċa u l-muskoli.
Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 00:03:10
tema
Jekk ikollu kunflitt territorjali jew konflitt ta 'separazzjoni, għandu l-fokus ta' Hamer fil-kortiċi ċerebrali u jirreaġixxi b'epitelju squamous, mal-ġilda ta 'barra jew mal-bronki, arterji koronarji jew mal-kanali tat-tirojde jew għandu paraliżi jew għandu d-dijabete.
Separazzjoni, kunflitt territorjali
> Epitelju skwamuż – kortiċi / grupp aħmar
• Ġilda ta' barra • Tubi tal-ħalib • Konġuntiva • Kornea • Lenti
• Bronki • Larinġi • Arterji koronarji • Kanali tal-bili tal-fwied • Ulċera peptika • Passaġġ urinarju
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 4 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:03:35
Storja ta 'żvilupp
> Baħar primitiv (biċċiet) / tessut glandulari – fungi taz-zokk tal-moħħ + batterji fungali
U f’dak il-mument ta’ xokk, f’dak il-mument ta’ xokk, jiġri ħafna. Is-sistema veġetattiva tagħna immedjatament taqleb għal stress kostanti, għandna ħsieb kompulsiv fuq il-psyche, għandna l-fokus ta 'Hamer fuq il-livell tal-moħħ, jiddependi fuq dak li nassoċjaw, dak li għaddej minn rasi f'dak il-mument. U rridu nitgħallmu nifhmu dan il-lingwaġġ bijoloġiku, allura bit-tessut glandular, huwa dejjem dwar il-biċċa, bl-annimali hija dwar il-biċċa reali tal-ikel, għalija l-bnedmin fis-sens figurattiv hija dwar il-biċċa - dwar il-wirt li rrid li jiret jew li nikseb il-biċċa, id-dottorat, li ma nistax nagħmel.
In-natura għandha assoċjazzjonijiet u dan il-lingwaġġ bijoloġiku, jiġifieri kunflitt ta 'biċċiet, sfigurazzjoni, self-esteem, kunflitt territorjali, għandna din il-lingwa bijoloġika komuni mal-annimali għaliex aħna lkoll relatati ma' xulxin. Allura aħna l-bnedmin mhux biss relatati max-xadini, iżda wkoll mal-pjanti, mal-insetti, mal-mikrobi.
Il-ħajja bdiet fl-oċean primordjali b'organiżmu b'ċellula waħda, li minnu żviluppaw ġeneri u speċi. Il-kelb għandu l-istess għajnejn u qalb, pulmun u musrana u d-differenza mhix daqshekk kbira, ovvjament għandu potenzjal ta’ kunflitt differenti minn dak li aħna l-bnedmin. Iżda t-tfal żgħar għandhom ukoll potenzjal differenti għall-kunflitt mill-adulti.
U rridu nitgħallmu nifhmu dan, irridu nitgħallmu nifhmu l-lingwa bijoloġika. Għandna ħafna kliem li jolqtu d-dwiefer fuq rasi meta ngħid li qiegħed fl-istonku jew ma stajtx ngħaddi minnha jew int qatgħetli qalbi jew inkissejt snieni. Minn fejn ġejjin dawn l-idjomi? Minn esperjenzi. U dik hija s-sbuħija tax-xjenza reali. Il-liġi naturali hija espressjoni tar-rieda tal-ħolqien, il-ħolqien irid li jkun hekk u perjodu. Imma nista' nikseb esperjenza hemmhekk. M’għandi għalfejn nemmen xejn.
U l-antenat tagħna kien kreatura qisha dudu forma ta 'ċirku. L-organi tagħha kienu t-tessut glandular, il-moħħ kien iz-zokk tal-moħħ, il-potenzjal tal-kunflitt kien jiekol u jirriproduċi. U aħna writna kollox mingħand dan l-antenat. U anke llum il-passaġġ gastrointestinali, it-tirojde u l-glandola pitwitarja għadhom jinsabu hawn. U llum għadu dwar il-biċċa għalina, iżda f'sens figurattiv.
U dawn il-programmi issa qegħdin fil-fażi attiva u jagħmlu proliferazzjoni taċ-ċelluli
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 5 ta 44

b'hekk tiżdied il-funzjonalità. Pereżempju, jekk kont bil-mod wisq biex naqbad il-biċċa, il-glandola tat-tirojde issa timmultiplika ċ-ċelloli, jinħeles aktar ormon tat-tirojde u għandi ipertirojdiżmu u dak hu l-punt. Din hija t-terapija tan-natura. Jien fil-fatt qed issir aktar mgħaġġla. Naħdem għal tliet ġimgħat dritti mingħajr ma norqod biex naqbad il-biċċa.
Dan ifisser li s-sintomu għeni nsolvi l-kawża. In-natura, fil-previżjoni għaqlija tagħha, stenniet li se nkunu bil-mod wisq jew li nibilgħu għadma daqshekk kbira bi rgħba wisq u n-natura pprogrammat terapija għal dan. U dik kienet terapija għall-kawża, allura l-kawża kienet il-kunflitt - kont bil-mod wisq. It-terapija tan-natura issa hija iperfunzjoni u l-iperfunzjoni tas-sintomi tgħinni nikseb il-problema. U issa għandi l-biċċa.
Issa l-piż huwa barra minn sidiri u issa dan il-programm jieqaf. M'għandix bżonnha aktar. U fil-fażi tal-fejqan moħħi jixgħel il-kirurgi assoċjati, dawn huma l-mikrobi, mhumiex l-għedewwa tagħna, iżda s-simbjoti tagħna, il-kirurgi, il-kolletturi taż-żibel. U issa qed ineħħu dan iċ-ċellola żejda li m'għadhiex meħtieġa f'forma tuberkulari. Tista’ timmaġinaha bħal tuffieħa li tħassir u taqa’ barra. U fl-aħħar tal-fejqan, is-sintomu spiċċa u l-ormoni tat-tirojde reġgħu lura għan-normal.
Dan ifisser li n-natura pprogrammat fina t-terapija għall-kawża. Allura t-tumur, il-kanċer tal-fwied, il-kanċer tal-pulmun, in-nodulu sħun fit-tirojde u wkoll il-fażi tal-fejqan. Sabiex dan jerġa’ jitneħħa. Il-kanċer tal-kolon jitneħħa, il-kanċer tal-fwied, il-kanċer tal-pulmun, it-tumur fil-glandola tat-tirojde jitneħħa u fl-aħħar iċ-ċikatriċi tibqa 'fil-moħħ, iċ-ċikatriċi tibqa' wkoll fil-livell tal-organu, imma jien erġajt inkun b'saħħtu. U dik hija l-ħaġa spooky kollha. U dan il-lingwaġġ bijoloġiku, jiġifieri l-kunflitt, huwa l-kawża - il-mument ta 'xokk. Twissija, din hija kwistjoni ta 'mument. U dik hija l-kawża tal-mard li jqum waħedhom. Allura ma jimpurtax kif jissejħu. U trid issib dak. Imma l-ewwel irrid inkun naf, x'għandi nkun qed infittex? X'inhu eżattament kunflitt bijoloġiku?
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 6 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:08:50
Storja ta 'żvilupp
> Art (integrità) – Ċerebellum / grupp ta’ strixxi isfar-oranġjo ta’ tessut bħal glandola • Batterji fungali
U mbagħad l-annimal ċkejken rebaħ l-art, kellu bżonn organi addizzjonali biex jipproteġi lilu nnifsu kontra ġebel li jaqtgħu, il-membrani ta 'ġewwa, il-peritoneum, il-plewra, id-dermis, moħħ addizzjonali - iċ-ċerebellum. U dan huwa dwar attakk-defacement. Pereżempju, jekk inkun maħmuġ għax inkun bżiq fuq jew it-tabib jgħid li għandi operazzjoni immedjatament u jrid naqta’ l-istonku tiegħi, allura nirreaġixxi mal-peritoneum u l-programmi jimmultiplikaw ukoll iċ-ċelloli fil-fażi attiva, u b’hekk iżidu funzjoni. Tumur li jikber ċatt qed jikber, il-ħajt għal barra qed jinbena eħxen u dak hu l-iskop li nipproteġi lili nnifsi.
U meta nsolvi l-kunflitt, imbagħad jitkisser b'mod tuberkulari waqt il-fejqan u fl-aħħar tal-fejqan is-sintomu jkun marret. U hawnhekk ukoll kienet ipprogrammata l-ewwel imġieba soċjali. Minn issa hemm ukoll distinzjoni bejn sieħeb, omm/wild. Minn issa 'l quddiem, l-idejn huwa kruċjali. Fil-każ tat-tirojde, l-idejn m'għandu l-ebda sinifikat - fil-każ tal-glandola pitwitarja hija fil-grupp isfar. U l-glandoli mammarji - il-kunflitt tal-kura. Jekk is-sieħba jew it-tifel tiegħi jkollhom inċident, skont l-idejn tiegħi, fuq il-lemin jew ix-xellug, issa għandi proliferazzjoni taċ-ċelluli fil-glandoli mammarji - aktar ħalib tas-sider biex nagħti ċans akbar ta 'sopravivenza lis-sieħba u lit-tifel tiegħi. Jekk imur tajjeb, il-piż jaqa’ minn moħħi u waqt il-fejqan jitkisser l-għoqda tuberkulosa u fl-aħħar tal-fejqan inkun tassew b’saħħtu. Ukoll b'saħħithom skond il-mediċina konvenzjonali. Is-sintomu spiċċa.
U fil-mediċina konvenzjonali qatgħuli sidiri u jibagħtuli d-dar kif imfejjaq. Għalhekk meta nsuq fil-ħanut tax-xogħol bit-tyre ċatt u jaqtgħu r-rota u jagħtuni lura l-karozza bi tliet roti u jgħidu li fieqet, nistaqsih jekk għadux kompletament issikkat jew jekk m’għandux rbit. Meta naqsmu l-limitu biex insiru tabib, naqtgħu r-raġuni. Allura dak li nħallu jiġrilna biss għax hekk jgħid Alla bl-abjad, li ma jafx il-kawża ta’ xi mard. Allura dan huwa fenomenali.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 7 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:10:50
Storja ta 'żvilupp
> Ħażna medullari tas-sistema muskoloskeletali (stima personali) – grupp oranġjo Tessut konnettiv > Batterji
Imbagħad l-annimal jeħtieġ sistema muskoloskeletali, għadam, għeruq, muskoli, moħħ addizzjonali - il-medulla u dan huwa dwar sedil ta 'awto-valur. Persuna bi stima personali b'saħħitha timxi wieqfa, xi ħadd li l-istima personali tagħha tiġġarraf għandu problemi bis-sistema muskuloskeletali, skoljożi, spondylitis ankylosing, lumbago, anemija, lewkimja.
U oqgħod attent, issa ninsabu fiċ-ċerebru, medulla - kortiċi huwa ċerebru. Fil-fażi attiva, il-programmi ma jikkawżawx li ċ-ċelloli jimmultiplikaw iżda minflok jikkawżaw telf taċ-ċelluli, l-oppost. Fit-tessut konnettiv din tissejjaħ nekrożi.
Jekk ma nsolvix waqgħa fl-istima personali, it-toqob fl-għadam u l-għerq isiru dejjem akbar sakemm l-għerq jinqatgħu, l-għadam jinkiser u fin-natura jien priża, allura l-predatur jiġi u jiekolni, dak hu. U mbagħad irrid insolvi l-kunflitt l-ewwel.
Fil-proċess tal-fejqan, bl-għajnuna ta 'kirurgi - f'dan il-każ huwa l-batterja - it-toqob jerġgħu jimtlew b'nefħa, li tweġġa'. Fl-aħħar tal-fejqan, in-nefħa tinżel, iżda l-għadam u l-għerq jibqgħu aktar densi, eħxen, għall-ħajja, sabiex dan ma jibqax jiġri daqshekk faċilment. Qisu tkisser għadma. Fl-aħħar tal-fejqan, is-sit tal-ksur huwa aktar dens, eħxen minn qabel, sabiex dan ma jibqax jiġri daqshekk faċilment. Allura rinfurzar dejjiemi, għal ħajjithom kollha. Allura hemm terapija tan-natura - it-tifsira bijoloġika, biss fl-aħħar tal-fejqan, iżda għal ħajjithom kollha.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 8 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:12:16
Storja ta 'żvilupp
> Interazzjoni soċjali (separazzjoni, territorju) + falliment funzjonali tal-epitelju squamous / viruses? > Cortex – grupp aħmar
L-aktar moħħ kumpless huwa l-iżgħar moħħ tagħna. Huwa dwar l-interazzjoni soċjali, cuddling u l-ġerarkija, it-territorju, lupu alpha, it-tieni lupu u dawn epitelju squamous, dawn il-programmi territorjali speċjali, bronki, arterji koronarji, l-apparat urinarju, huma dejjem miksija epitelju squamous u li tisparixxi.
Fil-każ ta 'epitelju squamous tissejjaħ ulċera, ulċera gastrika jew ulċera duwodenali u dan jikkawża li l-lumen isir akbar, is-sezzjoni trasversali. Niġi aktar arja fil-pulmuni, nieħu aktar demm fil-muskolu tal-qalb, aktar ossiġnu. Għandi żieda fil-funzjoni minħabba telf taċ-ċelluli fil-fażi attiva u dak huwa l-punt hawnhekk. In-natura terġa 'tgħin fil-fażi attiva u fil-fejqan tissewwa b'nefħa, imbagħad għandi bronkite jew infezzjoni tal-bużżieqa tal-awrina. L-infjammazzjoni hija dejjem fejqan, tkun xi tkun tissejjaħ l-infjammazzjoni.
U fl-aħħar tal-fejqan, is-sintomi spiċċaw. U l-fallimenti funzjonali li Dr. Hamer ukoll mard ekwivalenti għall-kanċer jew bħal kanċer, la hemm ċelluli plus u lanqas ċelluli nieqes iżda pjuttost telf funzjonali fil-fażi attiva u dik hija t-tifsira hawn, dijabete pereżempju, għandi kunflitt, nirreżisti l-boxxla, allura le tiġi prodotta l-insulina, dan jikkawża li z-zokkor fid-demm jiżdied. Issa għandi aktar enerġija biex nirreżisti b'aktar suċċess u hekk kif infieq iz-zokkor fid-demm jerġa' lura għan-normal.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 9 ta 44

Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 00:13:43
tema
Jekk issa tħares lejn dan mill-perspettiva tal-istorja tal-iżvilupp, il-kwistjoni ssir koerenti. L-organi relatati mal-kotiledon għandhom ir-relays tal-moħħ tagħhom, il-kunflitti tagħhom, l-imġieba tagħhom, il-mikrobi tagħhom, il-kriżijiet tagħhom, it-tifsira bijoloġika tagħhom.
M'għandekx għalfejn tiftakar kollox. Hemm ftit ħjut komuni fil-mediċina Ġermaniża. Meta naf in-nisġa, naf liema kunflitti nfittex. Huwa tessut glandulari, huwa l-biċċa, huwa tessut konnettiv - huwa self-esteem. Naf jekk dan huwiex attiv fil-kunflitt jew solvut.
Fil-fażi attiva, it-tessut glandulari jimmultiplika ċ-ċelloli u t-tumur isir dejjem akbar. It-tessut konnettiv jimmultiplika ċ-ċelloli matul il-fażi tal-fejqan. Allura l-kunflitt jiġi solvut. Il-kanċer tal-lymph node huwa fażi ta 'fejqan. Allura naf allura li għandha x'taqsam ma' sieħeb jew omm/tifel. Naf meta nħares, meta bdew is-sintomi, fejn ikolli nħares.
Imma oqgħod attent, il-pazjent innifsu biss jista 'jiżvela l-kunflitt. Ħadd ma kien preżenti fil-kunflitt tiegħu. Ħadd ma jista’ jgħix ħajtu. Huwa għandu jagħmel dan hu stess. Mela jekk ir-raġel jew il-mara iqarrqu, nistgħu ngħidu biss li dik hija l-problema. U l-arti tar-re hija parir għaqli. Iva, agħmel hekk. U tali soluzzjoni ta 'privattiva hija li l-aħjar huwa dejjem l-ghadu tat-tajjeb. Sib lil xi ħadd aħjar.
Iżda hi trid timplimentaha hi stess. Ħadd ma jista’ jgħix ħajjitha. Hija trid tagħmel dan hi stess. U ħadd ma jista’ jagħmlek sħiħ. Inti biss tista 'tagħmel dan lilek innifsek. Tista 'taqta' sider tagħha, iżda dan ma jsolvix il-problema. Tibqa’ fi stress kostanti u tispiċċa u ma tiekolx u lanqas torqod u f’xi punt spiċċa.
Storja ta 'żvilupp
> L-organi relatati mal-kotiledon għandhom...
• Konflitti relatati mal-kotiledon
• Imġieba relatata mal-kotiledon
• Kotyledon relatati mas-sens bijoloġiku tagħhom • Kotyledon relatati mikrobi
• Kriżijiet relatati mal-kotiledon
• Il-kotiledon kienu relatati mal-idejn tagħhom
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 10 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:15:43
1. Liġi bijoloġika tan-natura
> Jiddeskrivi l-kawża. / "Kunsidrati ġeneralment aċċettati"
M'hemm l-ebda alternattiva għal-liġijiet naturali, oqgħod attent. Ikolli nibni fuq liġijiet naturali sabiex inkun suċċess terapewtiku. U Dr. Hamer irnexxielu jiddeskrivi l-mediċina kollha b'ħames liġijiet tan-natura. U m'għandekx għalfejn temmen fil-liġijiet naturali. Jaħdmu anke jekk ma triduhomx. Nista 'biss nissottometti għal dan. Jien parti min-natura. Hekk biss niffunzjona. Il-liġijiet tan-natura jippenetraw kollox.
U jien intelliġenti meta nifhem dan u naġixxi kif xieraq. Tgħix kontriha timrad. U l-ewwel liġi tiddeskrivi l-kawża u tgħid li kull programm speċjali, jissejjaħ x’jissejjaħ, jibda b’xokk ta’ kunflitt. Akuta ħafna, iżolament, fuq sieq ħażina.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 11 ta 44

Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 00:16:27
tema
Dak li nassoċja f'dak il-mument jiddetermina l-post tal-fokus ta 'Hamer fil-moħħ u għalhekk il-marda tal-organi. Jekk ikolli kunflitt ta 'biċċiet, għandi l-fokus ta' Hamer fiż-zokk tal-moħħ u t-tessut glandular qed jagħmel diviżjoni taċ-ċelluli - diviżjoni taċ-ċelluli, it-tumur qed jikber, akbar.
Jekk għandi sfigurazzjoni, għandi l-fokus ta’ Hamer fiċ-ċerebellum u fil-peritoneum, il-plewra żżid iċ-ċelloli u ssir akbar, akbar, akbar.
Jekk ikolli tnaqqis fl-istima personali, għandi l-merħla ta’ Hamer fil-medulla tiegħi u t-tessut konnettiv qed jitlef iċ-ċelloli, li qed isir dejjem inqas.
Jekk għandi separazzjoni jew kunflitt territorjali, għandi l-fokus ta’ Hamer fil-kortiċi ċerebrali u l-epitelju squamous qed jitlef iċ-ċelloli u qed isir dejjem inqas. Sakemm insolvi l-problema. U jekk jien biss aqta’ s-sintomu, allura ma solviex il-problema u f’xi punt is-sintomu jerġa’ jerġa’ lura. U lanqas ma nista’ nidħol f’fażi ta’ rkupru. Fil-fażi attiva, niġbdu fuq ir-riżervi tas-saħħa tiegħi. Ma niekolx, ma norqodx, idejja kesħin silġ. F'xi punt il-batterija tispiċċa u għandi nsolvi l-kunflitti.
3. Liġi bijoloġika tan-natura
• Altbrain ikkontrollat ​​SBSe make cell+
• SBSe ikkontrollat ​​minn Neubrain jikkawża falliment taċ-ċelluli jew funzjonali > Huwa kważi meqjus bħala “ġeneralment rikonoxxut”.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:17:33
5. Liġi bijoloġika tan-natura
> Dawwar it-terapija fuq rasha
U normalment il-fażi attiva hija t-terapija tan-natura biex issolvi l-kawża. Allura l-ipertirojdiżmu huwa s-sens bijoloġiku biex isolvi l-kunflitt - "Kont bil-mod wisq". It-terapija għal dan hija iperfunzjoni.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 12 ta 44

Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 00:17:52
tema
U fil-fażi tal-fejqan, moħħi jixgħel il-kirurgi u mbagħad din iċ-ċellula żejda titneħħa. Allura n-natura pprogrammatna żewġ programmi - il-fażi attiva u l-fażi tal-fejqan. U waqt il-fejqan kollox jitkisser b'nefħa tuberkulari u l-edima sseħħ fil-moħħ u l-bastimenti jsiru wesgħin u saħansitra usa '. L-uġigħ isir aktar u aktar normalment. U sabiex ma tibqax taqa’ fil-vagotonja, in-natura bniet fil-kriżijiet.
Kull programm għandu l-kriżi tiegħu, kull kriżi hija sintomu tal-moħħ, għalhekk mill-grupp isfar hija kriżi tal-moħħ u l-bqija. U l-kriżijiet huma dejjem kesħin silġ. Il-pazjent fi kriżi huwa kiesaħ bis-silġ b'kostrizzjoni tal-bastimenti. U skont id-daqs tal-kunflitt, din tista’ tkun kwistjoni ta’ sekondi, iżda kriżi bħal din tista’ wkoll iddum diversi jiem.
U l-aktar kriżijiet impressjonanti huma dawk tal-kortiċi ċerebrali, fejn ikollna aċċessjonijiet ta’ assenza, epilessija, fejn ikollna emigranja, fejn ikollna attakki tal-qalb. Ilkoll jesperjenzaw il-kriżi nfisha; il-punt kritiku jinsab wara l-kriżi. U wieħed imut fl-iktar vagotonja profonda. U f'dak il-punt it-tobba preċedenti qalu li issa kien fuq il-muntanji. Allura l-kriżi kienet il-muntanji.
2. Liġi bijoloġika tan-natura
• Jiddeskrivi s-soluzzjoni > “Ikkunsidrat “ġeneralment aċċettat”.
»―――――“
2. Liġi bijoloġika tan-natura
> Kriżijiet: Tmut hawn!!!
Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 00:19:10
tema
4. Liġi bijoloġika tan-natura
• Tumuri kkontrollati mill-moħħ il-qadim jitneħħew permezz tat-tuberkolożi • Necroses u ulċeri kkontrollati mill-moħħ il-ġdid jimtlew
> Viruses? > Batterji > Batterji fungali > Fungi + batterji
Fil-vagotonja, il-moħħ tagħna jixgħel il-kirurgi - il-mikrobi, il-mikrobi qodma tal-moħħ, ineħħu ċ-ċelloli żejda mit-tirojde jew il-peritoneum b'mod tuberkuluż u l-batterji jerġgħu jimlew it-toqob. U l-epitelju squamous huwa wkoll mimli mill-ġdid b'nefħa, iżda mingħajr mikrobi, il-viruses ma jeżistux, dik kienet ipoteżi minn Pasteur. Sal-lum m'hemm l-ebda virus fotografat.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 13 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:19:37
binarji
> Dak kollu li huwa kroniku jimxi fuq RAILS (allerġija)
• Binarju ewlieni • Riħa • Togħma • Sitwazzjoni • Persuna • Ħoss • …
Allura, u l-kawża hija mument xokkanti, imma ilni nittratta mat-tirojde tiegħi b'mod kronika għal 10 snin issa u taħdem permezz ta 'splints.
Il-qassa mhi xejn bħall-allerġija. Ħares lejn wiċċ persuna li tkun taħt xokk. Fil-mument li għajnejk, ħalqek u widnejk jinfetħu, il-fuklar ta’ Hamer tqum u taħżen dak kollu li jikkonċernani fil-mument ta’ xokk. Bħallikieku moħħna qed jieħu ritratti bħal kamera. L-impressjonijiet sensorji kollha, irwejjaħ, ħsejjes, x’niekol, x’nixrob, in-nies, is-sitwazzjonijiet, il-kundizzjonijiet tad-dawl u t-temperatura, issuq karozza jew niġi d-dar kmieni wisq u naqbad lill-mara bla ħasra. U dak issa jista 'jkun il-qassa u jżommni morda kronikament.
Iżda l-ferrovija hija xejn aktar minn sistema ta 'twissija bikrija. Allura moħħi jsalva kollox fil-mument tax-xokk biex iwissini fil-futur. Allura trid timmaġinaha bħal echo sounder, radar, bip, bip, attenzjoni, kien kompletament l-istess dakinhar. U l-programm speċjali diġà qed jibda, li suppost jgħinni nsolvi l-problema.
Mhuwiex l-ipertirojdiżmu li hija l-problema, u lanqas l-ipotirojdiżmu, huwa l-kunflitt tal-biċċa li hija l-problema. U n-natura tatna l-programmi għal dan. U hemm fejn irridu niffukaw. Din hija wkoll il-bidla fil-paradigma fil-mediċina. M'għandix bżonn nittratta t-tirojde, għandi bżonn nittratta l-kunflitt tal-biċċa. Allura ħafna drabi ma nmissu xejn lill-pazjent. Aħna qed ngħinuh biss sabiex ikun jista' jsolvi l-kunflitt tal-biċċa. Il-parir għaqli. In-natura se tagħmel il-bqija xorta waħda. U jkollna fit-triq it-tajba tfisser li tixrob il-ħalib huwa biżżejjed. Biżżejjed nisma lil ommi u jkolli rikorrenza u mbagħad inkun marid kroniku.
U oqgħod attent, il-programmi huma ddisinjati għal ġirja waħda u mhux għal mijiet. Jekk il-kelb ikollu kunflitt mal-omm fil-liġi, jevitah. Hu jgħajjat ​​lejk u jitlaq. Imma aħna daqshekk stupidi u ngħidu, sew, omm il-liġi, imbagħad biss nimxu magħna. Imbagħad jien morda kronikament.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 14 ta 44

Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 00:21:37
tema
Korsijiet ta' konflitt
• Progressjoni tal-kunflitt uniċikliku • Progressjoni tal-kunflitt poliċikliku • Fejqan mdendlin
• Mdendlin attiv
Kif issolvi kunflitt? Konflitt jiġi solvut meta ma jkunx jista’ jibqa’ jiġri. Mela jekk is-sajjetti jolqtu lill-omm fil-liġi, allura l-problema tissolva. Imma anke jekk naħseb, fil-fatt il-kunflitt mal-omm fil-liġi, hija omm marti u trabbi tifel, li huwa diffiċli. U fuq kollox, tirringrazzja wkoll lill-ġenituri u lin-nanniet tiegħek talli għamlu l-isforz. Li f’xi punt nersaq, li nagħlaq għajnejh. Li naħseb għalija nnifsi, issa għandha 80, x'iktar trid mingħandha? Li nista 'nikseb l-ishma minnha. Fil-pożittiv u fin-negattiv. Imbagħad inkun b'saħħtu wkoll.
Jew li nibki ma’ ommi biex xi darba nidħku biha. U mbagħad inkun b'saħħtu wkoll. Għalhekk ħafna drabi jkun hemm diversi soluzzjonijiet possibbli għal kunflitt. Imma sakemm il-kunflitt ma jiġix solvut, jiġifieri sakemm ma nistax nidħaq biha, din is-sistema ta’ twissija bikrija bil-binarji qed taħdem.
U issa jiddependi biss minn kemm-il darba nara lil ommi. Jekk naraha darba fix-xahar meta tiġi biex iżżur għal ftit sigħat, allura nkun attiva fil-kunflitt għal ftit sigħat, qed infejjaq għal ftit sigħat. U mbagħad inkun b'saħħtu għal 30 jum. Allura dan mhux se jimpurtah ħafna.
Imma jekk għandi ommi tgħix madwar it-triq u hi tiġi għall-kolazzjon, ikla, pranzu, allura nispiċċa f’sitwazzjoni mdendla. Għandi pazjent quddiemi li għandu biss is-sintomi tal-fażi tal-fejqan mill-programm. Fil-każ tat-tirojde, il-kura mdendlin tkun ipofunzjoni. Nispjegaha f'aktar dettall.
U meta ommi toqgħod miegħi u jkolli nħaresha 24 siegħa kuljum, imbagħad ikolli quddiemi pazjent li jkun eżatt fuq il-binarji. Għandu biss is-sintomi attivi tal-problema, tal-programm speċjali. U dik tkun l-iperfunzjoni tal-glandola tat-tirojde.
Allura l-kawża ta 'nuqqas ta' funzjoni u funzjoni żejda hija l-istess. Il-kunflitt tal-biċċa - kont bil-mod wisq. Jekk inkun mwaħħla fil-fejqan, dan jirriżulta f'ipofunzjoni; jekk inkun attiv b'mod permanenti, għandi iperfunzjoni b'mod permanenti. Jien ser niddiskuti dan f'aktar dettall.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 15 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:24:17
Handedness
• Xellug: naħa omm/tifel = lemin / naħa sieħeb = xellug
• Leminija: in-naħa tas-sieħeb = il-lemin / in-naħa l-omm/it-tifel = ix-xellug
L-idejn fil-grupp isfar fil-fatt huwa irrilevanti, iżda din hija xi ħaġa importanti ħafna. Li tkun taf l-idejn huwa mill-inqas importanti daqs li tkun taf is-sess. Nispera li taf is-sess tagħha.
U għall-persuna leminija, il-leminija tħabbat idu l-leminija f’idu x-xellugija. U f'dan il-każ, in-naħa tax-xellug tal-ġisem hija n-naħa tal-omm/it-tifel, mill-parti ta 'fuq tar-ras sal-pettijiet. Huwa jbati kunflitti minħabba jew dwar ommu bijoloġiku, persuna tal-ġenerazzjoni l-anzjana, jew minħabba jew dwar it-tifel bijoloġiku tiegħu, persuna ta 'ġenerazzjoni żagħżugħa.
Għall-lemin, in-naħa tal-lemin tal-ġisem hija n-naħa tas-sieħeb. Hawnhekk huwa jbati kunflitti minħabba jew dwar is-sieħba tiegħu, fejn l-imsieħba issa huma kollha nies oħra. L-aktar mill-istess ġenerazzjoni, is-sieħeb tal-ħajja, l-aħwa, il-ħbieb, il-kollegi tax-xogħol, il-proxxmu ħażin. Iżda l-missier huwa wkoll fuq in-naħa tas-sieħeb, il-ġenituri fil-liġi, in-nannu, in-nanna huma msieħba.
Għax-xellugi huwa bil-maqlub. Għax-xellugi, in-naħa tas-sieħeb tinsab fuq ix-xellug u n-naħa tal-omm/it-tifel fuq il-lemin. U l-idejn qatt ma jista’ jinbidel. Dak li jista 'jinbidel hija s-sitwazzjoni ormonali. Il-mara ssir raġel, ir-raġel isir mara. Iżda dan m'għandu x'taqsam xejn mal-idejn. Allura, okay, ukoll, dawk huma l-baŜi.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 16 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:25:42
glandola pitwitarja ta’ quddiem »―――――“
Barra fuq ix-xellug - ġewwa fuq il-lemin
Tajjeb, allura ejja nħarsu lejn il-glandola pitwitarja. Dan huwa l-kunflitt tal-biċċa. U fil-grupp isfar, li issa japplika wkoll għat-tirojde, l-idejn m'għandu l-ebda sinifikat. Dejjem trid taħseb dwar id-dudu. In-naħa tal-lemin tipprova tikseb il-biċċa u n-naħa tax-xellug tipprova teħles mill-biċċa tal-ħmieġ - li taffettwa t-tessut glandular.
Epitelju skwamuż, dak huwa għal darb'oħra l-kunflitt territorjali ma 'separazzjoni u l-bqija. Iżda l-biċċa tmur għat-tessut glandulari, għall-glandola pitwitarja - għat-tirojde.
Dan ifisser li n-naħa tal-lemin qed tipprova żżid il-funzjoni tagħha permezz tal-proliferazzjoni taċ-ċelluli, biex tikseb il-biċċa, il-biċċa tajba. U n-naħa tax-xellug qed tipprova teħles mill-biċċa ħmieġ li ma nistax neħles minnha billi nżid il-funzjoni taċ-ċelloli.
U fiż-żewġ każijiet jiena f'iperfunzjoni. Imma hemm differenza, issa għandi n-nodulu sħun fuq il-lemin jew ix-xellug, jiġifieri fil-glandola tat-tirojde. U dejjem aħseb dwar id-dudu. Il-qasma hawn, li ġiet aktar tard fl-istorja tal-iżvilupp, kienet bejn wieħed u ieħor hawn fil-larinġi. Allura dak li kien ikun fuq in-naħa tax-xellug tal-larinġi issa jinsab fuq ir-rektum. Iżda t-tessut glandular fiż-żona tar-ras, il-glandola tad-dmugħ, l-għajn primordjali, il-widna tan-nofs, l-adenoids, it-tunsilli, it-tirojde, il-glandola pitwitarja, li tinsab fuq il-lemin u barra fuq ix-xellug.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 17 ta 44

Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 00:27:27
tema
DHS
> In-naħa tal-lemin: Kunflitt, li ma tistax taqbad biċċa għax ma tistax tintlaħaq minħabba li l-individwu huwa żgħir wisq.
In-naħa tax-xellug: Kunflitt li ma tkunx tista' tneħħi biċċa ħmieġ minħabba li l-ftuħ tal-griżmejn tal-individwu huwa żgħir wisq.
Jew: Kunflitt li ma tkunx tista’ titma’ lit-tifel jew lill-familja
»―――――« Fażi attiva
> Adenoma pitwitarja, adeno-Ca tat-tkabbir kompatt bħal pastard ta 'kwalità sekretorja b'sekrezzjoni miżjuda ta' ormon tat-tkabbir. Konsegwenza: Tkabbir reali fit-tfal u l-adolexxenti, jew akromegalija (żieda fid-daqs tat-truf tar-riġlejn individwali) fl-adulti. Żieda fil-ħruġ ta 'prolactin. Konsegwenza: żieda fil-produzzjoni tal-ħalib.
»―――――“ Sens bijoloġiku
> Ormon tat-tkabbir biex tikseb il-biċċa għolja mdendlin. Ċelloli li jipproduċu l-prolactin: biex jipproduċu aktar prolactin biex ireddgħu aħjar tarbija jew sieħeb.
»―――――“ Fażi tal-fejqan
> Tkissir tuberkuluż minħabba li l-individwu issa huwa kbir biżżejjed jew minħabba li t-tifel jew is-sieħeb jistgħu jiġu mitmugħa b'mod adegwat.
»―――――“ Kriżi
>Ċentralizzazzjoni »―――――“
Stat residwu>rinormalizzazzjoni
U mal-glandola pitwitarja għandna żewġ programmi. Minn naħa, kont żgħir wisq biex nieħu l-biċċa jew żgħir wisq biex neħles mill-biċċa tal-ħmieġ. Allura dan għandu x'jaqsam mad-daqs. U dan jirriżulta f'akromegalija jew statura qasira.
U t-tieni għażla hija, ma nistax nappoġġja lill-familja. Imbagħad żidt il-prolactin, il-ħalib tal-mara jidħol fis-sider tagħha u l-mestrju tkun marret u ħafna drabi jidher bħallikieku hi tqila. Jew in-nisa ma jistgħux joħorġu tqal minħabba li l-prolactin huwa elevat. Il-kunflitt ifisser li ma nistax nappoġġja lill-familja. Mela għandna ż-żewġ programmi, ma stajniex nitimgħu lill-familja jew kont żgħir wisq biex inġib il-biċċa u neħles minnha.
Fil-fażi attiva issa hemm żieda fiċ-ċelloli u l-ormoni tat-tkabbir huma rilaxxati u nispara fit-tul u nikber biex nikseb il-biċċa. Jew aħjar ma tistax titma’ lill-familja, il-mara issa tipproduċi l-ħalib biex titma’ lill-familja. Biex tkun tista’ titma’ lit-tifel jew tkun tista’ titma’ lill-familja. Allura l-fażi attiva tgħinni nsolvi l-kawża tal-kunflitt tal-biċċa billi ssaħħaħ il-funzjoni.
Jekk insolvi l-kunflitt, allura d-diviżjoni taċ-ċelluli tieqaf biss issa. L-ebda diviżjoni taċ-ċelluli ma tieqaf qabel dakinhar. U fil-fażi tal-fejqan għandna tnejn fil-grupp isfar
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 18 ta 44

Possibbiltajiet. Bil-mikrobi jew mingħajr mikrobi. Bil-mikrobi huwa l-każ normali, mingħajr mikrobi - dan iseħħ biss fis-soċjetà tagħna permezz ta 'iġjene eċċessiva.
Mela jekk it-tifel qatt ma tħalla jdaħħal subgħajh ta’ l-art f’ħalqhom, it-tifel jikber b’iġjene eċċessiva u allura t-tifel ma jkollux kirurgi u dan mhux tajjeb. Ikun aħjar bil-mikrobi. Allura ħalli lit-tifel/tifla tiegħek ipoġġi subgħajhom earthy f'ħalqhom, mhux se jagħmel l-ebda ħsara. Ara tifel żgħir jitkaxkar madwar il-ġnien mingħajr attenzjoni u ara f’xiex jidħol it-tifel. Dan nagħmluh bħala tfal, ma nagħmlux hekk aktar bħala adulti. Huwa għalhekk li għandna jitħallew nagħmlu dan fit-tfulija.
U bil-mikrobi, din iċ-ċellula żejda tinqasam b'mod tuberkuluż u fl-aħħar tal-fejqan il-valuri pitwitarji reġgħu lura għan-normal. Mingħajr mikrobi, dan iż-żieda taċ-ċelluli jibqa '. Allura fażi ta 'fejqan mingħajr mikrobi qatt ma hija tajba. Dejjem aħjar bil-mikrobi, mal-kirurgi.
Mistoqsija miċ-chat, it-tirojde tiegħi waqgħet kważi kompletament. U mbagħad ikolli nieħu thyroxine għal dejjem. Ma nafx x’tip ta’ kunflitt jista’ jkun. U ġie skopert 20 sena ilu li verament irrid nieħu l-pilloli.
Tweġiba Helmut: Ukoll, dik hija eżattament il-problema ewlenija għal min jibda. X’għandi nkun qed infittex? Lanqas taf x’għandek tfittex. U hu għalhekk li turi lill-grupp ta 'studju li ikollok tħossok għall-kawża, għall-kontenut tal-kunflitt fit-tirojde. Kont bil-mod wisq. L-indikazzjoni hija li l-ħaġa sħiħa bdiet meta kelli 20 sena, allura 20 sena ilu. U trid tagħti ħarsa hemm. U allura ovvjament ikun interessanti wkoll, iż-żewġ lobi tat-tirojde huma affettwati bl-istess mod? Naturalment hemm dan ukoll. Għandi biċċa waħda li ma nistax neħles minnha u l-biċċa l-oħra nixtieq li jkolli imma ma nistax niksebha. Allura aħna xorta ser niddiskutu dan. Allura dak ċertament jeżisti. Imma nafu x'għandna nfittxu mis-sintomi tal-organi. U ovvjament hija wkoll l-arti ta 'terapista li jistaqsi l-mistoqsijiet it-tajba biex jiggwida lill-pazjent hemmhekk. Jekk nieħuk fil-kunflitt tiegħek u xorta tkun taf eżatt kif kienet il-persuna, x’kien liebes, x’qal, x’kienet ix-xemx, għax fil-mument ta’ xokk moħħna jaqta’ bħal kamera. Imbagħad nafu wkoll li jrid ikollok splint li tibqa’ tikkawżalek rikorrenzi. U l-binarju jindika wkoll lejn kunflitt. Għalhekk hija l-arti li tistaqsi l-mistoqsijiet it-tajba biex tiggwida lill-pazjent għall-kunflitt tiegħu. U mbagħad spiss jgħidu, Għadni ma tkellimt ma’ ħadd dwar dan. Allura bażikament irażżnu l-kunflitt. Mela li jolqot ukoll. Konflitt iweġġa’ u nrażżnuh biex nagħmluh ħajja u ma nitkellmux dwaru. U għalhekk ma nistgħux insolvuha għax ma nistgħux nibku. Ma nistgħux inkissru l-iżolament tagħna, qatt ma nkissru minnu, għax ma nitkellmux dwaru. U ħafna drabi jkun il-każ li meta tasal sal-punt tal-kunflitt, il-persuna tkisser bid-dmugħ
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 19 ta 44

u jibki qalbu. U dan tajjeb ukoll. Imbagħad il-qassa ħafna drabi tinqala’ għax 20 sena ilu, nassumu li kienet imħabba kbira. U dak hu l-hunk, il-ġar sabiħ li rrid niekol. Illum ilhom miżżewġin 20 sena jew 15-il sena. Sabu xi ħaġa aħjar u allura kollox jinħall kuntent. Imma l-ewwel irrid insib it-triq tiegħi lejn il-kunflitt. Għalhekk hemm kunflitti fejn il-binarji ilhom jaħdmu għal 20 sena. Iżda l-kunflitt fil-fatt huwa irrilevanti. Iżda l-binarji għadhom jaħdmu. U hemm fejn irrid insib it-triq tiegħi lejn il-kunflitt. Kont naf lili nnifsi dakinhar, naf lili nnifsi issa u hekk nagħraf id-differenza. Dakinhar kont qed niġri lid-raġel sabiħ u llum ilni miżżewweġ 15-il sena. U nippreferi li l-għasafar f’idi milli l-ħamiem fuq il-bejt. U mbagħad nikseb minn fuqha. Imma għandi nħafferha mis-subkonxju tiegħi. Irrid inġib il-mument ta’ xokk li jien midfun lura fis-sensi. U mbagħad nirrealizza d-differenza imbagħad u issa u mbagħad il-binarji jinħall. Allura kif għedt, il-punt ċentrali huwa l-kunflitt. Irridu nsibu t-triq tagħna hemmhekk. Sakemm ma nafux x’inhu l-kunflitt, aħna qegħdin fid-dlam. U ħafna drabi huwa kapolavur tad-ditektif biex issib il-kunflitt. (Temm it-tweġiba Helmut għat-talba taċ-chat)
Għalhekk, il-kriżi mhix notevoli - kriżi tal-moħħ. Allura x'inhi l-kriżi tan-nodulu pulmonari, tat-tirojde, tat-tunsilli, tal-fwied? Kriżi ta' zokk tal-moħħ. Int kiesaħ, dak kollu li hu. Ma tikkonvulżix, ma taqax, ma jkollokx attakk tal-qalb. Int biss kiesaħ. U dan ħafna drabi lanqas biss għandu jiġi nnutat. Ħafna mill-kriżijiet jiġu wkoll lejn filgħodu. Fi kwalunkwe każ, dejjem fl-aktar rilassament profond.
U fl-aħħar tal-fejqan, din iċ-ċellula żejda ġiet imkissra b'mod tuberkuluż. Tipikament ma 'kull kura tuberkulosa. Allura għandna fl-isfar - jiġifieri dak kollu li huwa tessut glandular u fil-grupp strixxat isfar-oranġjo, il-membrani ta 'ġewwa, id-dermis, is-sider, il-glandoli mammarji - dejjem ikollna fejqan tuberkulosu sakemm ikollna l-mikrobi. U sintomu tipiku tal-fejqan tuberkuluż huwa l-għaraq bil-lejl, il-nightgown għaraq u l-ġir.
Il-kundizzjoni li jifdal hija ġir. U dan iġorrlek; ħafna drabi jkollok ħofra, toqba fil-pulmuni jew saħansitra f'sidrek. U li mbagħad jiġi mmarkat b'tessut konnettiv, it-tumur jitneħħa u fejn kien it-tumur issa huwa essenzjalment kaverna, kavità b'ċikatriċi, tessut konnettiv u ġir. U hekk jibqa’. Imma nerġa' qed naħdem, nerġa' għandi r-ritmu normali ta' ġurnata-lejl, jien ukoll b'saħħtu skont il-mediċina konvenzjonali u l-programmi speċjali kollha jaħdmu skont dan il-prinċipju. Jekk hemm soluzzjoni, hemm kura. Sakemm il-kunflitt kien attiv, inkun qed infejjaq u mbagħad f'xi punt ikun spiċċa.
U r-regola hija li nistgħu nagħmluha. Mill-mod, ilkoll kellna tużżana minn dawn il-programmi għaddejjin. Ukoll, ma naf lil ħadd li huwa assolutament b'saħħtu. Dik lanqas ma teżisti, speċjalment mhux tagħna
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 20 ta 44

Kumpanija.
Mistoqsija miċ-chat. Kif jista’ wie[ed jinvestiga b’mod effettiv il-passat tieg[u u jiddistingwi bejn il-kunflitti li qabduni b’attenzjoni u dawk li le?
Tweġiba Helmut: Tajjeb, jiġifieri, irrid naf x'għandi nfittex. U dak li ma jaqbadnix imqabbad ma jimradx. Jibda biss programm speċjali li jaqbadni off guard. Allura akuta ħafna, iżolata fuq sieq ħażina. Jekk is-sieq ħażina ma tkunx preżenti, ma jibda l-ebda programm speċjali. Jekk nista’ nkisser mill-iżolament tiegħi bi xokk, pereżempju l-kelb jgħaġġel lejn it-tifel iż-żgħir, it-tifel jiftaħ għajnejh u issa l-omm qiegħda hemm u tiġbor lit-tifel. Imbagħad it-tifel jista 'jkisser mill-iżolament, m'hemm l-ebda programm speċjali, l-ebda kunflitt. U wkoll il-ħafna akuta u drammatika. Jekk dan ma jitwettaqx, lanqas ma jibda programm speċjali. It-tliet kriterji għandhom dejjem jiġu ssodisfati. Akuta ħafna, iżolata u fuq sieq ħażina, inkella l-ebda programm speċjali ma jibda. Allura x'inhu l-kunflitt? Dak hu kollu għarfien bażiku. Sakemm nifhem l-affarijiet bażiċi, mhux se nagħmel aktar bil-programmi speċjali. (Tmiem it-tweġiba Helmut)
Mistoqsija miċ-chat: Din it-tfajla, xi kultant dawn il-kunflitti huma mrażżna kompletament
Tweġiba Helmut: Iva, ovvjament, nista' nbati kunflitt fil-ġuf, bħala fetu. Kif suppost niftakar dan? Iżda l-programmi speċjali għadhom jaħdmu. Allura l-injoranza ma tipproteġix kontra l-liġi naturali. Darba mara marret għand l-imħallef għax kienet tqila u mexxiet 40 raġel. Li potenzjalment jista' jiġi f'dubju. U l-imħallef jistaqsik, verament ma tiftakarx liema raġel jista’ jkun hemm il-missier? Imbagħad tgħid, Sur Imħallef, jekk noqgħod bilqiegħda fuq is-serrieq ċirkolari bil-ħmar vojt, taf liema sinna ħarbitni? Allura, kif għedt, dak kollu li hu ħaj jista’ jbati kunflitt. U ovvjament nista’ nbati dan fil-ġuf. Imma naf ukoll x'għandi nfittex ibbażat fuq is-sintomi tal-organi. Dan kien biża fil-kunflitt tal-għonq? Dan kien kunflitt bil-mutur? U naf ukoll dwar il-binarji, iridu jippuntaw hemm. Kapaċi nagħraf ukoll il-binarji għax naf li hemm kunflitt. Per eżempju, l-omm tgħajjat ​​dwar kif kienet tqila miegħi, dak kien biża 'f'għonq tiegħi u issa l-għajjat ​​tal-omm huwa l-qassa għalija. Minħabba li għadha tgħajjat ​​sal-lum, għandi bżonn nuċċalijiet daqshekk ħoxnin. U l-għajjat ​​tal-omm jindika l-kunflitt. Minħabba f'hekk, sofrejt il-biża' fuq wara ta' għonqi, bir-retina tiegħi. Bħala tarbija fil-ġuf. Għalhekk irrid inkun kapaċi ninterpreta s-sintomi tal-organi b'mod korrett darba u mbagħad irrid inkun naf x'inhu kunflitt bijoloġiku. (Tmiem it-tweġiba Helmut)
Mistoqsija miċ-chat: Permezz tal-awto-ipnosi u l-kinesjoloġija huwa possibbli
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 21 ta 44

konflitt għadu mitluf minn sensih fit-traċċa...
Tweġiba Helmut: Ma tafx x'għandek tfittex. X'użu hi kinesiology għalija, xi użu hija hypnosis għalija jekk ma jkollix Dr. Inkludi Hamer. M’għandix konflitt wieħed biss, jien sofrejt għaxar konflitti. X’konflitt se jsib il-kineżjologu issa jekk ma jibnix fuq Hamer? Jekk nagħmel test tal-muskoli, jistaqsini jekk għandix problema mal-ommi. Għamilt, bang, imma għandi problema wkoll mal-ġudikant. Zack. Iva, imma liema hi issa, l-omm fil-liġi jew l-imħallef? U m'għandix bżonn kinesjoloġija minn Hamer.
Allura l-kineżjoloġisti, l-omeopati u kull ma jissejħu, għandhom bżonn il-Dr. Hamer. Dr. Hamer m'għandux bżonn l-omeopatija, m'għandux bżonn il-kineżjoloġija, m'għandu bżonn xejn minn dan. Imma għandhom bżonnu, hu m’għandux bżonnek. Allura mhux li tagħmel xi ħaġa oħra ħażina issa, huwa li tifhem x'inhu kunflitt bijoloġiku u kieku kont trabbejt bl-għarfien - is-soppressjoni tal-għarfien ilha għaddejja għal kważi 40 sena issa - jekk int li tgħallimna fil-bijoloġija klassi, is-sintomi jsegwu fuq is-sieq. Ġejt dijanjostikat b'tirojde attiva żżejjed jew mhux attiva għall-ewwel darba 20 sena ilu, u l-kunflitt għadu frisk fil-memorja tiegħek. Dan kien biss reċentement. Imma li nsib il-kunflitt issa, 20 sena wara, huwa diffiċli. Imma m'hemm l-ebda mod madwarha. U m’għandix bżonn il-kinesjoloġija biex insib il-kunflitt, jeħtieġ li fhimt sew il-Ġermaniż biex saħansitra nkun naf x’għandi nfittex. (Tmiem it-tweġiba Helmut)
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:42:10
Il-perjodu tat-tfajla marret
> Tifla ta' 16-il sena / fenek tmut fi triqitha lejn il-veterinarju... f'ħoġorha (ma tistax titma')
Għalhekk, il-fenek marid ta’ din it-tfajla tmut f’ħoġorha fil-karozza fi triqitha lejn il-vet. U t-tifel essenzjalment ma setgħux jitimgħu l-fenek. Huma kunflitti bijoloġiċi. It-tifla kellha l-mestrju għal żmien twil u f’daqqa waħda, il-perjodu spiċċat għax issa l-glandola pitwitarja tibda biż-żieda fil-prolactin u tipproduċi l-ħalib u l-perjodu spiċċat bħallikieku kienet tqila.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 22 ta 44

Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 00:42:43
tema
Din il-mara ta’ 45 sena kellha tifel mill-ewwel żwieġ tagħha u kienet ma’ għarus li riedet tiżżewweġ u jkollha t-tfal miegħu. Iżda l-ħabib kien jgħix 'il bogħod u bilkemm qala' flus. Kellha tħallas għal kollox hi stess: telefon, ride bil-karozza. Il-mestru tagħha waqfet u sidirha taw ftit ħalib. Ħasbet li kienet tqila.
Wara sentejn u nofs temmet din ir-relazzjoni għax iltaqgħet ma’ raġel ġdid b’saħħtu finanzjarjament. Il-mestrju tagħha reġgħet lura immedjatament u minn dakinhar ilha vagotonous bl-għaraq bil-lejl. Issa huwa mqassam b'mod tuberkuli.
Tista 'tara li sakemm kienet mal-Guy, fejn hija kellha biss tpoġġi flus fih, hija kienet attiva fil-kunflitt. Is-soluzzjoni bijoloġika hija aħjar. Huwa finanzjarjament b'saħħtu u bang, hi bdiet fejqan mill-ewwel. Ovvjament dan ifisser li għandi nbiddel xi ħaġa f’ħajti. Imbagħad l-ebda globuli jew xi ħaġa bħal dik ma tgħinni.
Perjodu marret għal 2,5 snin
>Mara 45 sena / Kellha tiffinanzja relazzjoni ġdida
Kellha tfal mill-ewwel żwieġ tagħha u kienet ma’ għarus li riedet tiżżewweġ u jkollha t-tfal miegħu. Iżda l-ħabib kien jgħix 'il bogħod u bilkemm qala' flus. Kellha tħallas għal kollox hi stess, telefon, karozzini. Il-mestru tagħha waqfet u sidirha taw ftit ħalib. Ħasbet li kienet tqila. Wara 2,5 snin temmet din ir-relazzjoni għax iltaqgħet ma’ raġel ġdid u finanzjarjament b’saħħtu. Il-mestrju tagħha reġgħet lura immedjatament u minn dakinhar (6 xhur) ilha vagali u għandha għaraq bil-lejl.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:43:47
Wiener Zeitung – 18.02.2007 ta’ Frar XNUMX > Il-ħalib bħala mediċina
Ħalib bħala mediċina. Il-pittura hija tal-1797. Din x’aktarx hija wet nurse li hija marida u qed terda’ sidirha.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 23 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:44:00
Missier ireddgħu lit-tfal
> Raġel/mara mejjet
• Missier irid jieħu ħsieb it-tfal żgħar
Issa żomm, dan huwa raġel li martu mietet, omm it-tfal żgħar tiegħu. Kellu jitma’ lil uliedu u għalih, għal dan ir-raġel – għal dan il-missier, beda bil-prolactin. Dan hu ġenn pur, hux? Kont inkun inġinier tas-softwer. Allura tassew qawwija.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:44:27
Akromegalija > Richard Kiel
U dan huwa l-akromegalia, dan l-attur Richard Kiel, huwa għandu jkun sofra kunflitt f'xi punt. Kien żgħir wisq biex jeħles jew jeħles minn biċċa. M'għandix idea x'kien għalih, wieħed jista' biss jispekula. Iżda dan iwassal għal akromegalija.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 24 ta 44

Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 00:44:45
tema
U jekk jeħel fil-fejqan bil-programm, oqgħod attent, huwa l-istess bħal ma 'ipotirojdiżmu. B'dan it-tessut bħal glandola, 1000 ċellula huma mkabbra hemmhekk fil-fażi attiva u 1100 huma mqassma fil-fażi ta 'fejqan. Fl-aħħar għandi 100 ċellula inqas fit-tirojde, il-pitwitarja u l-pulmun, jiġifieri 100 ċellula inqas. Imma dan mhu notevoli xejn.
Jekk ngħaddi minn dawn il-programmi mijiet ta' drabi, eluf ta' drabi u jkolli 100 ċellula inqas kull darba, it-tessut oriġinali jiddewweb u li mbagħad iwassal għal ipotirojdiżmu jew it-tidwib tat-tessut oriġinali. U dak huwa l-ipotirojdiżmu jew il-glandola pitwitarja, li tinħall, l-ebda ormon tat-tkabbir ma jiġi rilaxxat u li mbagħad iwassal għal statura qasira.
Nota minn “Ingrid” miċ-chat: Grazzi lil Dr. Jien naf għaliex għandi Hashimoto's mill-2003. …
Tweġiba Helmut: Ingrid, tixtieq tirrakkonta l-istorja tiegħek? Kont hemm fis-seminar fl-2003 u inkludah ukoll fil-preżentazzjoni tiegħi, il-każ tiegħek...
Reazzjoni chat "Ingrid". Madankollu, it-tirojde issa hija tant żgħira minħabba fażijiet ta 'fejqan kostanti li ilni nieħu sostituzzjoni mill-2003, minħabba li l-attività tat-tirojde bilkemm hija preżenti.
Tweġiba Helmut: U hekk ukoll Dr. Hamer jgħid ukoll li dak li marret huwa t-tessut tat-tirojde, marret u mhux qed jerġa’ lura. Imbagħad għandi nissostitwixxi.
Tajjeb, allura ngħidlek. Imma jekk ngħid bla sens, trid tikkoreġini.
(Helmut aktar tard jerġa’ jirreferi għall-istorja “Ingrid”)
Fażi ta 'fejqan> il-glandola pitwitarja tinħall
»―――――“Glandola pitwitarja
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 25 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:46:40
Tirojde Ca »―――――“
Barra fuq ix-xellug - ġewwa fuq il-lemin
Allura fejn qegħdin bit-tirojde? Mela kif għedt, għal darb’oħra ġewwa fuq il-lemin, barra fuq ix-xellug u mat-tirojde jidħol fis-seħħ l-aspett: kont bil-mod wisq biex inġib il-biċċa jew neħles mill-biċċa tal-ħmieġ.
U oqgħod attent b'dawn l-organi paired, jiġifieri adenojdi, tirojde, tunsilli, widna tan-nofs, għandek tendenza li tirreaġixxi fuq iż-żewġ naħat fl-istess ħin. Allura għandi, ejja ngħidu, biċċa - biċċa tista 'wkoll tkun sieħeb li nixtieq niekol u għalf bħal dak. Għandi sieħeb, ma nistax neħles minnu, nixtieq li jkolli s-sieħeb imma ma nistax nikseb - imma issa jien attiv fuq iż-żewġ naħat.
U jekk neħles minnu u ġġibu, allura nkun qed infejjaq miż-żewġ naħat. F'dan il-każ huwa dwar it-tajjeb u l-ħażin. Iżda dan jista 'jiġri anke b'biċċa. Allura mara għandha lover żgħira ħafna u ġiet skoperta u dik kienet enormi... eskala u l-familji kollha kienu involuti.
U ppruvat tneħħi lill-maħbub żagħżugħ minn rasha. Imma qalbha kienet fiha. U issa, minn naħa, riedet, allura n-naħa tal-lemin kienet attiva u x-xellugija kienet fejqan u mbagħad reġgħet ħasbet, aħjar jekk ma jkollhiex, allura n-naħa tax-xellug kienet attiva u l-lemin kienet fejqan tal-fejqan. Allura hekk taħdem ukoll. B'biċċa waħda tista 'wkoll tagħmel dan fuq iż-żewġ naħat. U trid issir taf.
U inti ssir ditektif biss ladarba tkun qrajt ħafna, ħafna rapporti. Il-trick huwa li tpoġġi lilek innifsek fiż-żraben tal-pazjent fil-mument ta 'xokk. Dik hija l-arti. Li jħoss dak li kien għaddej minn rasu. Dr. Hamer diġà għamel ammont kbir ta 'xogħol preparatorju għalina; nafu x'għandu nfittex mis-sintomu. U l-ewwel kellu jisfaxxa dan kollu, li l-biċċa tmur għat-tessut glandular u l-awto-valur tmur għat-tessut konnettiv u l-bqija. Huwa diġà għamel dan ix-xogħol preparatorju. U jekk issa għandi ħafna u ħafna eżempji ta’ kunflitt bħal dan jew ta’ waqgħa fl-istima personali, allura titgħallem ukoll x’jagħmel in-nies jimmarka, x’jagħmel tifel żgħir, x’jagħmel kelb. Int issir whisperer uman, whisperer taż-żiemel. Allura huwa sodisfaċenti immens.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 26 ta 44

Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 00:49:38
tema
DHS
> Xellug: ma tkunx tista' teħles minn biċċa malajr biżżejjed.
> Dritt: ma tkunx tista 'taqbad biċċa mixtieqa minħabba li l-individwu mhuwiex mgħaġġel biżżejjed.
»―――――« Fażi attiva
Adeno-Ca tat-tkabbir kompatt bħal pastard ta 'kwalità sekretorja u risorbattiva, l-hekk imsejjaħ goiter iebes b'ipertirojdiżmu jew tireotossikożi (funzjoni eċċessiva).
»―――――“ Sens bijoloġiku
> Parti segretorja biss: Żieda fil-metaboliżmu permezz ta 'eliminazzjoni ta' thyroxine sabiex teħles minn f'daqqa li ma tridx aktar malajr jew biex tkun tista 'tassorbi f'daqqa li trid aktar malajr.
»―――――“ Fażi tal-fejqan
> It-tumuri sodi u nodulari tat-tirojde normalment jibqgħu, huma inkapsulati jew imqassma fi strutturi tuberkuli (imbagħad il-livelli tal-ormoni jerġgħu lura għan-normal).
»―――――“ Kriżi
>Ċentralizzazzjoni »―――――“
Stat residwu
> Rinormalizzazzjoni tal-livelli tal-ormoni
Allura, kont bil-mod wisq biex nikseb il-biċċa, neħles minnu u issa għandna cell plus mill-ġdid, bħall-programmi kollha mill-grupp isfar.
Mistoqsija miċ-chat: Taf lil xi ħadd f'Berlin li għandu esperjenza bl-għarfien ta' Hamer?
Tweġiba Helmut: Taf, aktar u aktar nies iduru jduru jippretendu li huma terapisti Hamer. Dr. Hamer ma kienx permess li jipprovdi terapija u għaliex oħrajn għandhom jitħallew jipprovdu terapija? Jew x'jagħmel verament li jippermettilhom? Ċertament mhux Ġermaniku. U għall-Germanische għandi bżonn il-kranju CT, għal terapista huwa essenzjali. Imma ma jistgħux jaqraw CT tal-kranju xejn. Imma l-iktar ħaġa importanti hija li anke l-aqwa terapista ma jgħoddlekx jekk ma tifhimx dan. Allura agħmel l-isforz u studjaha u mbagħad tista 'tiskopri l-kunflitt tiegħek innifsek u tkun tista' ssolvih u allura tkun b'saħħtu mingħajr terapista, dan jiġri wkoll. Iċċekkja t-testimonjanzi kollha fuq il-homepage tiegħi. Hemm, naħseb, 400 jew hekk issa. U fl-aktar każijiet rari jkollna bżonn mediċina ta 'emerġenza. (Tmiem it-tweġiba Helmut)
Għalhekk fil-fażi attiva tikkawża tkabbir taċ-ċelluli u żieda fil-funzjoni. Issa qegħdin f'iperfunzjoni u dak huwa s-sens bijoloġiku. Insir aktar mgħaġġel u b'hekk naqbad il-biċċa u b'hekk insolvi l-kunflitt.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 27 ta 44

Allura t-terapija kienet ipprogrammata fija min-natura. U m'għandix bżonn terapija għall-iperfunzjoni issa, iżda l-iperfunzjoni hija t-terapija għall-kunflitt Brocken. U jekk insolvi l-kunflitt tal-biċċa, allura l-iperfunzjoni tisparixxi u xejn aktar. Sakemm ma taqtax it-tirojde tiegħi. U dak kollu li tista 'tagħmel il-mediċina konvenzjonali, ma tistax tfejjaq, tista' biss taqta 'jew velenu. U dan huwa nonsense. U bir-riżoluzzjoni tal-kunflitt, it-tuberkulożi titnaqqas u l-valuri tat-tirojde jerġgħu lura għan-normal.
Il-kriżi hija inconspicuous, in-nies huma kesħin. Qabel ma kont jagħli sħun, f'daqqa waħda tkun kiesaħ. Kif għedt, dan mhux dejjem irid ikun notevoli. U fl-aħħar tal-fejqan, l-ormoni tat-tirojde nnormalizzaw - f'ġirja waħda. Il-programmi huma magħmula għal ġirja waħda u mhux għal mijiet. Għalhekk ma jagħmilx sens li tevita l-binarji.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:52:25
Marda ta' Graves
> Fuq ferrovija f'korsa attiva sospiża. Ipertirojdiżmu
Allura u jekk nibqa 'f'funzjoni żejda, allura għandi Graves. Allura jien kontinwament fuq il-binarji. Il-kawża hija xokk. It-tieni mument f’ħajti. Il-bqija huwa l-ferrovija. U l-ferrovija hija parti mill-kunflitt.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:52:41
Hashimoto
> Fuq splint fil-fejqan mdendlin. It-tessut oriġinali jiddewweb - ipotirojdiżmu
U jekk jeħel il-fejqan, allura t-tessut oriġinali jiddewweb. U dak huwa Hashimoto, dak ipotirojdiżmu. U kif għedt, it-tessut li marret jibqa’ marret. Mhux se terga’ lura lanqas. U mbagħad għandi bżonn ormoni ta 'sostituzzjoni. U mbagħad Dr. Hamer, għandek bżonn ormoni ta' sostituzzjoni. Għax inkella ma tqumx mis-sodda xorta waħda.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 28 ta 44

Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 00:53:07
tema
Huwa kellu kanċer tat-tirojde fuq iż-żewġ naħat. Fil-mediċina konvenzjonali, id-diviżjoni taċ-ċelluli hija kkunsidrata ħażina. U dan huwa nonsense. Il-prinċipju lanqas jeżisti. Din id-diviżjoni f’beninni/malinni hija superstizzjuża u bla sens. Dan ma jeżistix fin-natura. U jien parti min-natura. Allura xi ħaġa ħażina ma tistax tiġrili, dak huwa nonsense.
Tabib ta’ 32 sena, anestesjologu, ngħata t-teżi tad-dottorat. Huwa ovvjament immaġina li l-affarijiet ikunu aktar faċli. Issa ilu 4 snin jaħdem fuq it-teżi tad-dottorat tiegħu u jrid jibqa’ jitlob li l-iskadenza tiġi posposta.
Minn dakinhar huwa kellu ipertirojdiżmu b'karċinoma tat-tirojde fuq iż-żewġ naħat. Telaq għax mhux malajr biżżejjed biex jgħaddi x-xogħol. U fuq il-lemin, għax mhux malajr biżżejjed biex jikseb id-dottorat.
Allura għalih it-teżi tad-dottorat hija l-big deal. U wkoll il-grad tat-tabib, li jista 'juża t-tabib - il-biċċa. U x-xokk kien dak il-mument wieħed. U issa l-qasba ghax ilu 4 snin ihabbat hemm u ma jista’ jakkwista xejn ohra, dik hi l-qasba. Imma ma jafu xejn dwar il-kawża. Allura t-tobba konvenzjonali, il-pazjenti. Għandhom il-problema, imma għandhom ħafna problemi tal-ħajja. Dak li jinsab fit-tagħrif miksub, fiżikament, f'dan il-każ huwa l-karċinoma tat-tirojde. Imma x'inhi l-kawża tal-karċinoma tat-tirojde tiegħi? Fil-baħar ta 'problemi li akkumulajt f'ħajti. U nafu x’għandna nfittxu. L-aspett tal-biċċa - u bil-mod wisq u jrid ikun hemm track sal-lum.
Li kieku diġà ssottometta t-teżi tad-dottorat tiegħu u kellu d-dottorat, allura ma kienx ikollu kanċer tat-tirojde. Il-psyche u l-livell tal-organu huma dejjem sinkroniċi. Imbagħad ikollna nsibu kunflitt ieħor miegħu. U l-korsa sal-lum hija għax għadu ma spiċċax it-teżi tad-dottorat.
Tirojde Ca bilateralment
> Re tabib 32 sena / teżi tad-dottorat
• Huwa ovvjament immaġina li l-affarijiet ikunu aktar faċli. Issa ilu 4 snin jaħdem fuq it-teżi tad-dottorat tiegħu u jrid jibqa’ jitlob li l-iskadenza tiġi posposta.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 29 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:55:33
Tirojde mneħħija
>Bniedem / Gambled fil-Borża • Mhux malajr biżżejjed.
Huwa lagħab fl-istokk tas-suq. Dik hija l-ħaġa tipika, ovvjament. Allura jien bil-mod wisq biex neħles mill-ħażniet ħżiena u bil-mod wisq biex nikseb dawk tajbin. Dan huwa l-kunflitt tipiku tat-tirojde. Gamble.
U kien iperattiv u tneħħilu t-tirojde. U llum irid jibla 'ormoni ta' sostituzzjoni. U jgħid, jekk ikollok tieħu L-thyroxine bħala sostitut tal-ormon minħabba li m'għandekx tirojde, allura l-livelli tal-ormoni fid-demm tiegħek jistgħu jkunu tajbin, iżda qatt ma tħossok b'saħħtu daqs li kieku kellek tirojde normali.
Taf, dik hija l-isfortuna bil-mediċina konvenzjonali. Jissimentaw il-problema. Imbagħad għandek dak għall-bqija ta 'ħajtek. Imma jekk tistudja l-lingwa Ġermanika u issa għandek ipertirojdiżmu, allura tista 'tifhem it yourself. U speċjalment meta nispekula fuq l-istokk tas-suq, allura naf ukoll il-kunflitt. U ħallieh, waqa’ biss fuq wiċċu, dak kien il-kunflitt tiegħu u mbagħad ħallieh waħdu. Imma mbagħad it-tirojde kienet barra. Kieku ma tneħħiluhx it-tirojde, illum kien ikun b'saħħtu. Imma llum għandu bżonn ormoni ta’ sostituzzjoni għax m’għandux tirojde.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 30 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 00:57:11
Ipofunzjoni
>Re mara 57 sena / Raġel ma jinqabadx ta' 16-il sena • Jeħtieġ ormoni ta' sostituzzjoni
(B'referenza għall-istorja ma' "Ingrid" li bdiet aktar kmieni fiċ-chat:
Allura, dik hija l-istorja ta 'Ingrid. Dak kien biss każ ħaj f'seminar ta' Hamer. Fl-stentic...("stentic" assolutament xejn misjub fuq l-internet)...thyroxine qasam ta calcitonin. X'inhu calcitonin? Din hija l-glandola tal-paratirojde. Huwa dwar il-livell tal-kalċju. Sfortunatament m'għandi l-ebda rapport ta' esperjenza dwar dan. Mhux studju ta' każ. Il-glandola paratirojde tirregola l-bilanċ tal-kalċju.
Dakinhar kellha madwar 57 sena u kienet każ ħaj f’seminar ta’ Hamer fi Spanja. U hemmhekk dejjem tgħallimt l-aktar. Bħal Dr. Hamer jistaqsi l-mistoqsijiet u mbagħad l-istorja li toħroġ u ħafna drabi l-parir għaqli. X'għandi nagħmel? U l-kunflitt tagħha kien meta kellha 16. Jiġifieri, kienet fuq vaganza tas-sajf maz-zija jew xi ħaġa u mbagħad inħobbu mal-proxxmu tagħha, bidwi żagħżugħ. Il-bidwi żagħżugħ wera wkoll interess fiha. Diġà kienet tara lilha nnifisha bħala mara tal-bidwi fir-razzett tal-bidwi. Imma kellha ħafna u ħafna ammiraturi. Il-bidwi żagħżugħ daħal u ħareġ mid-dar taz-zija, fejn kienet qed iżżur.
Kumment minn xi parteċipant - mhux Ingrid: L-ewwel kelli ipotirojdiżmu meta kelli 18-il sena. Issa huwa Hashimoto. Kif għandha x'taqsam Hashimoto's ma 'telf ta' xagħar ċirkolari?
It-tweġiba ta’ Helmut: Oh, dik mhi Ingrid xejn... - xejn. Dak mhu xejn. Telf ta 'xagħar ċirkolari huwa separazzjoni. U l-ipofunzjoni hija l-problema. L-ipofunzjoni hija grupp isfar, telf ta 'xagħar huwa grupp aħmar. U dawn huma żewġ programmi speċjali differenti. Żewġ kunflitti differenti. U wieħed ma jiddeterminax l-ieħor. Dan m'għandu x'taqsam xejn. (Tmiem it-tweġiba Helmut – dwar din l-“interjezzjoni))
U fi kwalunkwe każ kellha ħafna u ħafna ammiraturi. U jum wieħed ittra ta’ mħabba minn ammiratur kienet tinsab miftuħa fuq il-mejda tal-kċina taz-zija, fejn il-bidwi żagħżugħ jiġi u jmur. U mbagħad sofriet il-kunflitt. Kienet bil-mod wisq biex tisparixxi l-ittra tal-imħabba - lobu tat-tirojde tax-xellug u bil-mod wisq biex tikseb il-bidwi żagħżugħ - lobu tat-tirojde tal-lemin. U ma 'dak kienet fil-funzjoni żejda.
Tajjeb, li għadni niftakar hu li baqgħet issuq għand iz-zija u tħares lejn il-bitħa tal-ġar, biex ngħidu hekk, sal-lum. U għalhekk huwa fil-qosor fit-triq it-tajba. U l-bqija huwa mdendlin fejqan. U għalhekk hi m'għandhiex waħda
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 31 ta 44

Tessut tat-tirojde aktar.
Dakinhar, il-kunflitt kien l-ittra tal-imħabba, il-bqija huwa l-binarju. U dan, Ingrid, spjegajt dan fin-nofs korrett? Jekk ma spjegajtx xi ħaġa b'mod korrett, jekk jogħġbok iktebha fiċ-chat. Għax għandi suspett qawwi ħafna. Għaliex? Il-mistoqsija tiegħi għalik tkun, għadek tmur għand iz-zija tiegħek illum? Int verament għadek tħares lejn il-bitħa sal-lum? Ikun sabiħ jekk wieġeb dan. Imma m'għandekx għalfejn. M'għandix.
Tweġiba Ingrid miċ-Chat: Ma nħarisx aktar 'l hemm u ma nsuqx aktar hemm.
Hekk ħsibt. Eżattament. Imbagħad għandek track differenti, Ingrid. Jekk trid, ukoll nissuspetta xi ħaġa, nistgħu mbagħad nikkomunikaw permezz ta 'email x'inhi l-binarju tiegħek. (Tmiem it-tweġiba Helmut)
Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 01:00:53
tema
Issa dak kien eżempju ta 'ipofunzjoni. Allura forsi nagħmlu l-paratirojde malajr. Kif għedt, sfortunatament m'għandi l-ebda rapport ta' esperjenza.
Tirojde »―――――“
glandola paratirojde »―――――“
Barra fuq ix-xellug - ġewwa fuq il-lemin
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 32 ta 44

Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 01:01:30
tema
DHS
• Xellug: Kunflitt ta’ li ma tkunx tista’ bżiq xi ħaġa barra (livell ta’ kalċju baxx wisq, attività tal-muskoli baxxa wisq)
• Dritt: Kunflitt li ma tkunx tista’ taqbad biċċa mixtieqa (livell ta’ kalċju baxx wisq, attività tal-muskoli baxxa wisq)
»―――――« Fażi attiva
Adeno-Ca tat-tkabbir kompatt, bħal pastard ta 'kwalità sekretorja u risorbattiva, l-hekk imsejjaħ goiter iebes b'iperparatirojdiżmu, li jirregola l-livell tal-kalċju.
»―――――“ Sens bijoloġiku
> Żid il-livelli tal-kalċju biex ittejjeb il-kuntrattilità tal-muskoli. B'mod partikolari l-attività tal-muskoli tal-muskoli lixxi tal-gerżuma.
»―――――“ Fażi tal-fejqan
> It-tumuri iebsa u nodulari tal-paratirojde normalment jibqgħu, huma inkapsulati jew jitkissru permezz ta 'proċess ta' nekrotizzar każattiv (fejqan bijoloġiku, il-livelli tal-ormoni jerġgħu lura għan-normal).
»―――――“ Kriżi
>Ċentralizzazzjoni »―――――“
Stat residwu
> Livelli tal-ormoni renormalizzati
Il-glandola paratirojde hija ovvjament il-kwistjoni l-kbira issa. Xellug, ma tistax bżiq ħaġa waħda - livelli ta 'kalċju baxxi wisq minħabba attività tal-muskoli ftit wisq. U fuq il-lemin, ma tkunx tista 'tikseb biċċa mixtieqa. Ukoll minħabba li l-livell tal-kalċju huwa baxx wisq - attività tal-muskoli ftit wisq.
Allura, issa t-tessut qed jimmultiplika ċelluli mill-ġdid. Adeno kompatt bħall-pastard tal-goiter iebsa sekretorju u risorbenti b'iperparatirojdiżmu li jirregola l-livelli tal-kalċju.
Dak hu wkoll il-punt. Żieda fil-livelli tal-kalċju biex ittejjeb il-kontrattilità tal-muskoli. U dan huwa dwar il-muskoli lixxi, li bażikament jagħmlu l-tibla. U waqt il-fejqan, jerġa 'jinkisser permezz tat-tuberkulożi u l-livell tal-ormon jerġa' lura għan-normal.
Kif għedt, sfortunatament m'għandi l-ebda każ. X'inhi nugget li trid tobżoq? Jiġifieri, ovvjament li diġà teżisti, keyword sess orali. Li tista’ tirreaġixxi wkoll jekk tinqabad fuq sieq ħażina. Jekk it-tliet kriterji jintlaħqu. Inkella ma jibda l-ebda programm speċjali.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 33 ta 44

Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 01:02:47
tema
Allura, issa l-proċess ta 'eżekuzzjoni. U hawn aħna bl-epitelju squamous. Allura t-tirojde kienet tirrilaxxa l-ormon permezz ta 'katusa fil-fergħa introduttorja u fil-fergħa li tesporta. Ser nerġa’ nuri dan. U llum tirrilaxxa l-ormon fid-demm. U għad hemm katusi squamous hemmhekk. U huma miksija b'epitelju squamous. U dik hija parti mill-iskema tal-mukoża farinġali. Il-fażi attiva tweġġa' u mhux il-fejqan. Allura fil-fażi attiva l-epitelju squamous ulċera.
Tirojde »―――――“
Ulċera fil-kanal tat-tirojde »―――――“
Skema tal-mukoża farinġi
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 34 ta 44

Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 01:03:45
tema
DHS>Kunflitt ta' nuqqas ta' setgħa
»―――――“ Espressjoni
Idi huma marbuta. / Xi ħaġa trid issir b’urġenza! / Għaliex mhu qed isir xejn?
»―――――« Fażi attiva
> L-ulċeri jiffurmaw fil-kanali tat-tirojde ta' qabel, li issa huma magħluqa għal barra, li ma jistgħux jidhru u xi drabi jistgħu jinħassu bħala sensazzjoni ta' ġbid fit-tirojde.
»―――――“ Sens bijoloġiku
> L-espansjoni ulċerattiva tal-kanali tirriżulta wkoll f'żieda fil-ħruġ ta 'thyroxine (oriġinarjament fl-imsaren, issa fid-demm).
»―――――“ Fażi tal-fejqan
> Ewtirojde (ukoll retrosternali jew medjastinali) jiffurmaw ċisti tat-tirojde. Dan jissejjaħ " goiter ewtirojde " jew " goiter beninni "
»―――――“ Kriżi
> Assenza, uġigħ »―――――“
Kundizzjoni residwa> nefħa tinżel.
U l-kunflitt huwa l-kunflitt ta 'nuqqas ta' saħħa. Idi huma marbuta, ħadd mhu qed jagħmel xejn. Għaliex mhu qed isir xejn? Ikollok tagħmel xi ħaġa. Allura dak huwa l-kontenut tal-kunflitt.
U issa dan l-epitelju squamous ulċera u dan jikkawża sensazzjoni ta 'ġbid fit-tirojde u dan jikkawża li l-lumen isir akbar, li jfisser li għandi żieda fil-funzjoni. Bażikament nista' ndaħħal l-ormon f'demmi aktar malajr. Dak huwa l-punt.
U fil-fejqan tissewwa taħt nefħa. U dik hija ċ-ċisti. Allura fil-fażi attiva għandek in-nodulu kiesaħ u fil-fażi tal-fejqan għandek iċ-ċisti. U dan huwa mingħajr funzjoni żejda żejda. Allura fuq u taħt funzjoni, li huwa dejjem il-grupp isfar.
U n-nodulu kiesaħ - iċ-ċisti tat-tirojde - mingħajr ipo-funzjoni jew iper-funzjoni, jiġifieri l-grupp aħmar u dak huwa l-kunflitt ta 'ħass ħażin. Idi huma marbuta. U dak hu wkoll il-goiter. Ladarba jiġri dan, in-nefħa tinżel. Jekk jibqa 'jew jiġri għal darb'oħra u għal darb'oħra, allura għandi l-goiter.
U fil-kriżi nerġa' għandi l-assenza, bħal fil-programmi kollha tal-epiteliju squamous, bil-ġilda ta 'barra, mal-bronki, mal-arterja koronarja, mal-passaġġ urinarju, dejjem għandi l-assenza, assenti. Lanqas ma trid
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 35 ta 44

żgur jispikkaw.
U jekk il-fażi attiva tweġġa’, il-kriżi tweġġa’ wkoll. Allura bl-iskema tal-mukoża farinġali, il-kriżi tweġġa '- anġina pectoris, ulċera fl-istonku, epilessija gastrika, li tweġġa'.
Filwaqt li l-ġilda ta 'barra tweġġa' fil-fejqan. Dawn huma t-tnejn epitelju squamous, iżda l-ġilda ta 'barra hija l-iskema tal-ġilda ta' barra u l-kanali huma l-iskema tal-mukoża farinġeali.
U fl-aħħar tal-fejqan, in-nefħa tonqos u s-sintomu jerġa’ jitlaq.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 01:05:57
għoqda kiesħa
> Fuq ferrovija f'korsa attiva sospiża. Epitelju squamous shrivels up b'mod scirrhous.
Jekk nibqa' attiv waqt li mdendel fuq, allura dan il-kanal jinxtorob b'mod scirrorous. Dan insibu wkoll mal-kanali tal-bili tal-fwied.Jekk nibqa attiv fil-kunflitt hemmhekk, allura għandi ċirrożi tal-fwied.
Dan insibu wkoll mal-kanali tal-ħalib, intraductally - il-beżżula invertita jew id-dent fis-sider. Dan jindika attività ta 'kunflitt eterna. Dan huwa kunflitt mhux solvut, dan huwa sintomu attiv. U bit-tirojde tissejjaħ nodulu kiesaħ.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 01:06:44
Goiter beninni
> Fuq splint fil-fejqan imdendel jew it-tmiem tal-fejqan (stat residwu)
U jekk nibqa’ nirkadi, kif għedt, allura n-nefħa tibqa’. U dak huwa l-goiter. Mingħajr funzjoni żejda jew baxxa.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 36 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 01:06:49
Sieħeb taċ-ċisti tat-tirojde
> Re man 30 sena / dijanjosi tal-kanċer tal-ħabib • L-irkupru tal-ħabib kien is-soluzzjoni tiegħu
Dan huwa każ sabiħ, jew deskritt b'mod sabiħ, ta 'ċisti tat-tirojde. Mhux online illum, hux? Le, mhux onlajn. Illum huwa l-kap tal-grupp ta' studju.
Hello Helmut, fl-aħħar ħadt il-ħin illum u poġġejt l-istorja tiegħi fuq il-karta. Huwa dwar l-ewwel każ tiegħi li fih stajt nifhem il-Ġermaniż jien stess. Kienet ir-rebbiegħa tal-2003. Dak iż-żmien ma kontx naf il-Ġermaniż. Kont tajjeb u ma kellix ilmenti.
Sakemm filgħodu ħassejt il-lemin ta’ għonq għax ħassejt sensazzjoni ta’ pressjoni. Meta ħassejtha, ndunajt ebusija sferika, madwar ċentimetru fid-dijametru. Fil-mument tal-palpazzjoni ħassejt ukoll uġigħ qawwi fis-sit. Bżajt u erġajt ħassejt il-post. Ma’ kull palpazzjoni l-biża’ u l-uġigħ żdiedu.
(Helmut) U dik hi biss l-injoranza tal-pazjenti. Jipaniku daqshekk faċilment. U jekk diġà studjajt dan minn qabel, iva, it-tjubija tiegħi, għandek biss uġigħ. U allura taf, din hija fażi ta 'fejqan, tipikament, stajt insolvi kunflitt. U minħabba f’hekk, jien inqas nibża’.
Ikompli jikteb li tant kont inkwiet li ċempel lit-tabib tal-familja tiegħi fit-30 minuta ta’ wara u tlabt għal appuntament. Ultrasound żvela li kienet ċisti tat-tirojde.
Minbarra din iċ-ċisti kbira, sab ħafna ċisti żgħar. Ordna wkoll skan tat-tirojde, li kkonferma s-sejbiet tal-ultrasound. Ftit jiem wara reġgħet marret iċ-ċisti, għall-inqas sal-punt li ma stajt inħoss xejn.
(Helmut) F’xi punt il-fażi tal-fejqan spiċċat.
Ġejt preskritti pilloli tal-ormoni tat-tirojde, L-thyroxine, li kelli nieħu regolarment u għamilt. Barra minn hekk, il-valuri tad-demm ġew iċċekkjati kull sitt xhur għas-sentejn li ġejjin u sar ultrasound biex jimmonitorja l-progress.
Għas-sentejn sħaħ, iċ-ċisti oriġinarjament kbira kienet madwar 4 mm fid-dijametru fuq l-ultrasound. Il-valuri tad-demm dejjem kienu preċiżi
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 37 ta 44

Firxa normali, grazzi għall-pilloli, kif assigurani t-tabib. F'dan il-punt għadni nemmen lilu. Imbagħad smajt taħdita mingħandek, dik kienet il-ħarifa tal-2004, u mbagħad ttrattajt il-Ġermaniż. Wara ftit, meta emmint li l-Ġermaniku jista’ jkun korrett, erġajt ftakart iċ-ċista tiegħi u l-pilloli li kont għadni nibla’ kuljum.
Issa ridt inkun naf żgur jekk il-Ġermaniż hux korrett jew le. Allura bdejt insib il-kunflitt tiegħi. Domni ħafna biex insib x'kien il-kunflitt. Fil-fatt, ma sibtx lilu waħdi. F'dan iż-żmien iltqajt ukoll ma' naturopath li kien jaf u juża l-mediċina Ġermanika.
Huwa għeni ftit biex insib il-kunflitt tiegħi. Kien biss permezz tal-ispjegazzjonijiet tiegħu li xi ħaġa f'daqqa għafast għalija. U ħsibt f’sitwazzjoni li tirrelata eżattament ma’ din il-ħaġa li Dr. Hamer jiddeskrivi fit-tabella tiegħu ċisti tat-tirojde - kunflitt ta 'ħass ħażin - idejja marbuta - ma nista' nagħmel xejn.
Sibt telefonata u ħabib qalli li ħabib tiegħi kellu l-kanċer. Kif naf issa, dik it-telefonata u l-istqarrija li kellu l-kanċer laqtuni ħafna. Għadni niftakar is-sitwazzjoni b’mod ċar daqs li kieku kienet għadha kif ġrat. Niftakar li kont bilwieqfa quddiem is-sufan fis-salott meta weġibt is-sejħa. Kont litteralment bla kliem. Ma stajt noħroġ xejn għal xi żmien. Bqajt ixxukkjat. Xtaqt ngħinu tant u ma stajt nagħmel xejn għalih.
(Helmut) Dik hi l-impotenza.
Għal jiem biss ħsibt dwar ħabib tiegħi. Ħsibijieti kienu kontinwament miegħu. Madwar 6 ġimgħat wara l-operazzjoni tiegħu seta’ jerġa’ lura għax-xogħol u kien sejjer tajjeb ħafna, li kien ta’ serħan kbir għalija wkoll. L-unika ħaġa li ma kontx naf kienet li t-telefonata u l-istorja medika ta’ ħabib tiegħi ħabtet maċ-ċisti tiegħi.
Meta ħarist lura lejn l-iskeda taż-żmien tax-xokk tal-kunflitt, ir-riżoluzzjoni tal-kunflitt u ċ-ċisti – ġiet wara li reġa’ beda jaħdem – kelli nirrealizza li kien eżatt bħal Dr. Hamer jiddeskriviha.
Ovvjament waqaft nieħu l-pilloli u għamilt test tad-demm għal xi ftit drabi oħra. Anke issa, għas-sorpriża kbira tat-tabib tiegħi, ix-xogħol tad-demm kien normali. It-tabib tiegħi ilu ma rani minn dak iż-żmien. Allura t-twemmin li l-Ġermaniż huwa korrett sar għarfien li l-Ġermaniż huwa korrett. Nirringrazzja lil Dr. Hamer u int Helmut bil-qalb.
Dak huwa każ sabiħ.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 38 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 01:12:32
Elevazzjoni tal-glandola tat-tirojde f'forma ta 'ċirku
U issa xi ħaġa interessanti ħafna, jiġifieri l-fistula anali. Diġà semmejtha qabel, fil-passat il-glandola tat-tirojde ma rilaxxatx l-ormon tagħha fid-demm, iżda permezz ta 'kanal eskretorju fil-fergħa introduttorja sabiex tikseb il-biċċa tajba aktar malajr, u fuq ix-xellug fil-fergħa escretorja f' sabiex tittrasporta l-biċċa tal-ħmieġ 'il barra aktar malajr.
U meta d-dmugħ seħħet hawn, dawn il-kanali spiċċaw fuq ir-rektum. U minn hemm ġej il-kunflitt: kont bil-mod wisq biex neħles mill-biċċa tal-ħmieġ. U waqt il-fejqan isseħħ in-nefħa u mbagħad tinfaqa u dik hija l-fistula anali.
U hemm ukoll fuq in-naħa tal-lemin, kont bil-mod wisq biex nikseb il-biċċa tajba u l-fistula fuq l-għonq hija biss fuq in-naħa tal-lemin, mhux fuq ix-xellug, biss fuq il-lemin.
Mill-mod, ħafna nies għandhom problema kbira bl-istorja tal-evoluzzjoni, li għandna storja ta 'qabel l-evoluzzjoni, li f'xi punt konna bħall-annimali. Allura Dr. Hamer jipprova għexieren ta 'drabi li għandna miljuni ta' snin ta 'storja evoluttiva warajna, pereżempju l-bżieżel fl-irġiel. Għaliex raġel għandu bżonn il-bżieżel? Biex tilgħab, jew xiex? Le, il-bnedmin tal-bidu kienu nisa u dan għadu fdal tal-istorja evoluzzjonarja, u għalhekk l-irġiel għandhom il-bżieżel. M'għandi l-ebda problema b'dan f'moħħi.
Inkun għarkobbtejh qabel il-ħolqien. X'inhi d-differenza bejn ħaj u mejta? U l-affarijiet ħajjin kif jaħdmu? U issa bl-għarfien ta 'dawn il-konnessjonijiet bijoloġiċi. Issa nistgħu nqumu 'l fuq minn ġisimna ta' l-annimali. Issa nistgħu nsaħħu. Issa nistgħu ngħinu lit-tifel jitjieb. Jiġifieri..., issa nqumu 'l fuq minnha.
L-annimal żgħir istintivament jevita l-binarji. Irridu nitgħallmu nifhmu dan sabiex nerġgħu niksbu soċjetà bijoloġika li tippermettilna nkunu b’saħħithom.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 39 ta 44

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Speċjali 013 Pituitary + Thyroid.mp4
Mill-inqas 01:15:03
Fistula paraanali
> Re man 30 sena
• Il-mewt ta’ aħwa kienet is-soluzzjoni tiegħu
Allura issa eżempju ta 'tali fistula anali. Il-pazjent hawn jikteb: Sfortunatament, kif deskritt, ma rnexxielix ngħallem lil ħu l-Ġermaniku fil-ħin.
Għalhekk il-ħu kien l-isptar bil-kanċer tal-fwied u rrifjuta lil Dr. Hamer kompletament off. U kien iddisprat, il-pazjent, kien iddisprat li ħuh ma riedx jaċċettah. U ma damx wisq qabel ma miet.
Wara li miet fil-25 ta’ Frar, żviluppajt fistula paraanali li bdiet madwar il-5 ta’ Marzu bħala soluzzjoni, peress li dan il-kunflitt ġie solvut bil-mewt ta’ ħu. U fih innifsu l-kunflitt ifisser li ma teħlesx biċċa ħmieġ fil-ħin. U jaħseb li ma setax iġib lill-Ġermaniku jmur għand ħuh.
Ħallejt li l-fistula tintefaħ u tinfaqa 'f'tub ta' ilma mielaħ sħun. Dan kien jinvolvi ħafna demm, iżda kien bla tbatija. Kollox ukoll fieqet malajr mingħajr ebda diżinfezzjoni jew dressing kbir. Applikajt biss faxex tal-garża mxarrba fl-ilma mielaħ tal-blat u għamilt il-ferita regolarment b'ilma pur. Wara 6 ġimgħat il-ferita reġgħet ingħalqet. U lanqas biss kelli xi wġigħ il-ħin kollu. I tista 'saħansitra noqgħod bilqiegħda kważi normalment.
Insemmi wkoll li kelli fistula bħal din fl-istess post fl-aħħar tas-sena li għaddiet. Dak iż-żmien, ħsibt li ma kontx għallimt il-Ġermaniż malajr biżżejjed lil ommi, li kienet qed tbati mill-kanċer.
(Helmut) Imma mietet ukoll bil-kanċer.
Dak il-ħin mort għand it-tabib u kontra r-rieda tiegħi ingħatajt din il-ferita kbira fl-isptar li l-ċikatriċi tagħha għadhom jidhru fir-ritratti. Huma wkoll poġġew ħajt fija waqt l-operazzjoni, iżda malajr neħħejtha jien stess.
Għandi kollega li diġà ġie operat erba’ darbiet għal fistula bħal din. Dejjem bir-riskju ta 'inkontinenza fekali minħabba inċiżjonijiet fl-isfinter. Ħabib ieħor kellu nofs dahar tiegħu amputat. Forsi dan jgħin lil nies oħra milquta.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 40 ta 44

Fajl tal-vidjo speċjali 013 pitwitarja + tirojde.mp4 minuta min 01:17:27
tema
Allura dak hu ħmar tiegħi issa u hekk bdiet il-ħaġa sħiħa. Deher qisu pimple. Kelli dan kważi eżattament sentejn ilu, għalhekk l-ewwel darba li kelli kien madwar 2 snin ilu. Ħotob li mbagħad reġgħet sparixxiet. U 10 snin ilu lejlet l-Ewwel tas-Sena sibt daqshekk ħotob ħażin fuq ħmar. U kellniha kronikament minn dakinhar sal-lum.
U issa nista litteralment, lanqas biss naf kif l-aħjar niġbidha. Allura dan il-kanal bażikament iwassal hemmhekk. Għandu konnessjoni mal-imsaren. U li hija mgħottija b'epitelju squamous u li ulċera 'l bogħod u waqt il-fejqan tissewwa b'nefħa. U mbagħad jinfaqa’ u jista’ jiġri li dan il-kanal jibqa’ miftuħ għall-imsaren. U allura l-ħmieġ jistgħu joħorġu hawn ħdejn l-anus.
Naf b'każ fejn dan ġara fil-vaġina. Hija għandha fistula mill-imsaren fil-vaġina u l-ħmieġ joħroġ mill-vaġina. U hekk inhi għalija issa, nibqa’ nġib il-ħotob u mbagħad jinfaqa’ u mbagħad joħroġ id-demm. Allura għandi nilbes suletti u għandihom, u għalhekk dak probabbilment isir ukoll kanal.
Il-problema hi meta jkollok operazzjoni u ma jaqbdux kollox u s'issa ma solvejtx il-programm speċjali. Imbagħad nibqa’ nagħmel rikorrenzi u mbagħad ikolli nagħmel kirurġija għal darb’oħra u għal darb’oħra. U dan jista’ fl-aħħar mill-aħħar jispiċċa b’mod diżastruż.
Billi jekk inħalli l-proċess bijoloġiku hemm, fl-agħar xenarju jkolli kanal fejn joħroġ il-ħmieġ. U mbagħad nista’ nagħmel operazzjoni. Imma sakemm ikun hemm programm speċjali għaddej, 'il barra, 'l barra, 'l barra u jkolli operazzjoni, li tista' tkun vjolenti - li mbagħad tista' tkun fl-għajn.
Għalhekk qed niġġieled ma’ dan, prinċipalment għandi demm u jinxtamm ukoll umoristiċi. Riħa umoristiċi u għandi demm u jkolli nilbes kuxxinetti sanitarji bħal marti. Ukoll, u ma nafx eżatt x'inhu l-kunflitt tiegħi. Allura jien fid-dlam. Allura dawn is-snin kollha ħsibt li kellha x’taqsam max-xogħol tiegħi ta’ tagħlim. Tajjeb, niftakar li bdiet meta kelli kuntatt ma’ Antifa għall-ewwel darba. Hemmhekk beda, għaxar snin ilu. Bħala riżultat, jien..., imma m'għandi xejn x'naqsam ma' Antifa issa, imma jrid ikun hemm track, xi ħaġa simili għal Antifa..., b'xi mod - jien se
Fistula paraanali
>Esperjenza proprja / webinars • Jannar 2016
»―――――“
Min 01:18:04 sa 01:19:04 Sekwenza ta' film intermedju li tispjega l-fistula paraanali ta' Pilhar
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 41 ta 44

mhedda, xi ħaġa bħal dik.
U ma nistax neħles mill-biċċa ħmieġ. Allura ma sibtx il-kunflitt tiegħi għal dan. Anke jekk ilni 25 sena, imma ma tantx għandi l-kunflitt, ma nafx eżatt x'inhu l-kunflitt.
Mistoqsija miċ-chat: It-teħid tal-jodju huwa utli għat-tirojde?
Tweġiba Helmut: Tajjeb, ħadt mingħand Dr. Qatt ma smajt b'Hamer. L-anqas xejn. Imma, kif għedt, jien lanqas terapista, allura ma tistax tistaqsuni wisq dwar medikazzjoni u affarijiet bħal dawn. Naf dwar Dr. Hamer, qatt ma rrakkomanda dan. Qatt ma rajt lil Hamer jirrakkomanda antibijotiċi. Mhux tassew, imma qatt. Aħna dejjem nindirizzaw il-kawża. U jekk nelimina l-kawża, allura m'għadniex bżonn terapija. (Tmiem it-tweġiba Helmut)
Mistoqsija miċ-chat: Il-waqfien tat-tuberkulosi għandu x'jaqsam mas-sogħla?
Tweġiba Helmut: Iva, fil-pulmun, bit-tuberkulosi pulmonari żgur sogħla. Inti sogħla biċċiet reali ta 'tumur u għandek demm fl-isputum tiegħek. Imma għandna kura tuberkulosa fil-grupp isfar kollu, grupp isfar-oranġjo.
Il-kanċer tal-kolon fil-kura huwa kura tuberkulosa. L-ipotirojdiżmu huwa kura tuberkulosa.
… Mill-mod, Ingrid, għandek tkun taf dwar l-għaraq bil-lejl. Għadek hemm? Ara, iva qawwija...
Il-nightgown għaraq huwa indikazzjoni ċara ta 'fejqan tuberkuluż. Is-sieq ta 'l-atleta hija wkoll kura tuberkulari, li hija tuberkulożi tal-ġilda. M'għandix tuberkulożi fil-grupp oranġjo, jiġifieri tessut konnettiv, u lanqas fil-grupp aħmar - epitelju squamous. M'hemm l-ebda tuberkulożi hemmhekk.
Imma bil-moħħ antik - zokk tal-moħħ, cerebellum ikkontrollat ​​jien dejjem għandi tuberkulosi b'mikrobi fil-fejqan, mingħajr mikrobi ovvjament m'għandix tuberkulożi lanqas. U l-għaraq bil-lejl huma dejjem raġuni doppja għall-ferħ. L-ewwel, għandi l-mikrobi u t-tieni, qed nerġa’ nfejjaq. Dak li mhux umoristiku huwa kura mdendlin. Dan lanqas ma jagħmel sens. Dan mhux ippjanat min-natura. Allura okay darba, iżda mhux mijiet ta 'drabi. L-annimal ċkejken sempliċement jevitaha. Imma nibqgħu mexjin lejn il-kumpanija, il-boxxla tana sieq u nibqgħu mexjin hemm u mbagħad morda kronikament. Il-programmi mhumiex iddisinjati għal dan. (Tmiem it-tweġiba ta' Helmut għaċ-chat)
Mela sinjuri, illum kien hemm ħafna parteċipazzjoni u li ovvjament tagħmilni kuntent...
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 42 ta 44

Mistoqsija miċ-chat: Dr. Hamer kellu t-CT tiegħi dak iż-żmien u dan ikkonferma l-ipotirojdiżmu. Relay diffiċli, (Helmut – għaliex huwa diffiċli?) B’liema stajt kont bil-mod wisq, jew aħjar bid-deċiżjonijiet?
Tweġiba Helmut: Tajjeb, ma’ Ingrid, per eżempju, kienet l-ittra ta’ mħabba u r-raġel, il-proxxmu, li hi riedet minn naħa u l-ittra ta’ mħabba li kienet bil-mod wisq biex teħles minnha. Jew dik bit-teżi tad-dottorat. Għandu skadenza biex jgħaddiha u ma jistax jagħmel. U dak kien il-kunflitt. U huwa għadu cobbling madwar sal-lum u dak huwa l-ferrovija. Huwa għalhekk li ma jistax joħroġ minn hemm. Allura dejjem kien hemm l-aspett li kont bil-mod wisq. Jew tipikament bl-istokks. (Tmiem it-tweġiba Helmut)
Mistoqsija minn Chat: Kif tista' tibdel sitwazzjonijiet bla saħħa peress li huma bla saħħa?
Tweġiba Helmut: Għal darb'oħra, aħseb dwar dik bit-telefonata, il-ħabib għandu l-kanċer. Fil-mument ta 'xokk, f'dik it-tieni, huwa assoċjat - ħass ħażin. Ma tistax tagħmel xejn. Akut ħafna, iżolat fuq sieq ħażina. U solviha għax il-ħabib reġa’ mar tajjeb. U mbagħad ħa ċ-ċisti tat-tirojde. Dik m'għadhiex kwistjoni għalih illum. Il-kunflitt jiġi solvut. (Tmiem it-tweġiba Helmut)
Mistoqsija miċ-chat: Għandi ipotirojdiżmu minħabba immunoterapija, melanoma malinna b'metastasi fil-pulmun. Waqaft it-terapija minn meta ġejt ikkurat minn Dr. Hamer u metodi oħra ta 'fejqan permezz tar-riċerka. Imma ma rridx nieħu l-pilloli tiegħi, hemm xi ħaġa naturali, pereżempju ikel, li tista 'tieħu għall-ipotirojdiżmu. Kif tista’ terġa’ tfejjaq biex ma jkollokx għalfejn tieħu aktar il-pilloli?
Tweġiba Helmut: Ukoll, jista 'jkun li jekk definittivament issolvi l-kunflitt, l-ipofunzjoni se titjieb. Dan għadu possibbli ħafna. Nagħtikom ukoll il-pariri biex tipprova ssir taf billi tistudja x'kien il-kunflitt għalik u x'inhuma l-binarji. U żgur ipprova ssolvi dan. Jista' jkun li mbagħad ma jkollokx bżonn aktar pilloli minħabba li l-ipotirojdiżmu se jitjieb għax se toħroġ mill-istat ta' fejqan mwaħħla. U allura m'għadx għandek bżonn tistaqsi liema pilloli alternattivi huma disponibbli li m'għandhomx daqstant effetti sekondarji għax imbagħad tkun b'saħħtu. (Tmiem it-tweġiba Helmut)
Mistoqsija miċ-chat: Funzjoni insuffiċjenti hija dejjem preċeduta minn funzjoni żejda. Tweġiba Helmut: Żgur, fil-fażi attiva kultant ikolli iperfunzjoni.
Mistoqsija Chat: Mill-ħanżir bijoloġiku, it-thyroxine huwa identiku għall-bnedmin, nippreferi soluzzjoni għall-kunflitt.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 43 ta 44

Tweġiba Helmut: Eżattament, dejjem ipproċedi kawżali.
Mistoqsija miċ-chat: Hemm test minn Dr. Hamer dwar is-suġġett tal-fehim tal-kunflitt, x'tip ta 'fehim ifisser dan?
Tweġiba Helmut: Għandi tliet suġġetti, bażiċi, programmi speċjali, psikożi. L-affarijiet bażiċi huma l-aktar ħaġa importanti. Ħares lejn il-videos, trid tisma’, tisma’, tisma’, tisma’ għal darb’oħra u għal darb’oħra sakemm ikollok tħossha. Huwa mod ġdid ta 'ħsieb u inti għandek issib triqtek fiha. Hemm ukoll il-kotba bażiċi u għal dawk li jibdew nirrakkomanda dak b'Dirk Hamer fuq quddiem. Mela l-kanċer u l-hekk imsejjaħ mard kollu.
Mela sinjuri, issa ilni aktar minn kwarta, dan ilu ma jiġrili, imma llum kienet varjata wkoll għalija u nixtieq nirringrazzjak tal-interess u l-parteċipazzjoni tagħkom. Inkun kuntent nilqagħkom mill-ġdid. Inkella, nawguralkom tmiem il-ġimgħa sabiħ. Bye.
It-Tnejn, 22. 2024 f'Jannar
Page 44 ta 44