24 | Utru + prostata skond Dr. Hamer | Programmi speċjali

In diesem Lehrvideo geht es um die Sinnvollen Biologischen Sonderprogramme der Gebärmutter und Prostata. Die Aufgabe dieser SBSe liegt in der aktiven Phase durch Zellvermehrung eine Funktionsverstärkung zu erreichen. Die Symptome der aktiven Phase, der konfliktgelösten Phase, die Krise und der Restzustand am Ende der Heilungsphase werden erklärt. Anhand mehrerer Fallbeispiele sollen die verschiedenen assoziierten Konfliktinhalte, wie Verlust oder häßlich, halbgenital usw. begreifbar gemacht werden.

24 | Utru + prostata skond Dr. Hamer | Programmi speċjali

Kontenut mitkellem: 24 | Utru + prostata skond Dr. Hamer | Programmi speċjali

Filmati tat-taħriġ Pilhar – sms!
"Speċjali 010 - Utru + Prostata"
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:00:01
Introduzzjoni / Suġġett: Utru + Prostata
Mela onorevoli, lejla sabiħa, nixtieq nilqagħkom bil-qalb fil-grupp ta’ studju tagħna online Germanic Medicine minn Dr. med. Ryke Geerd Hamer, li sfortunatament ħallielna fit-2 ta’ Lulju 2017, iżda ħallielna l-wirt tiegħu, il-mediċina Ġermanika u l-mediċina Ġermanika jispjega kif jaħdem ġisimna u, kif tafu, jien imwaħħal fih ħajti kollha.
U fl-opinjoni tiegħi m'hemmx għarfien aktar importanti minn kif jaħdem ġismi, min ma jridx li jmur tajjeb jew li t-tifel tiegħu jerġa' jiftaħ u hekk hi meqjusa l-umanità Dr. Hamer għal dan għal dejjem ta’ dejjem u minn dak il-lat, Dr. Hamer jappartjeni wkoll lill-immortali. Bħalma l-mużika ta’ Mozart u Bach għadha tgħaxxaqna llum u saru immortali, naħseb Dr. Hamer huwa fil-fatt immortali. U wkoll mat-tfajla studenta tiegħu, li hu jkanta personalment, għandha effett terapewtiku u Dr huwa bażikament bilqiegħda hemm. Hamer mal-komodina tal-pazjent u essenzjalment iżomm idu.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 1 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:01:34
Il-grupp fil-mira tiegħi
> Mhux il-... • Pazjent • Terapista
U forsi fil-qosor ħafna, il-grupp fil-mira tiegħi mhuwiex il-pazjent, għax dak li stajt nispjegalu, iċ-ċkejken 1 x 1, seta' tgħallem hu stess sa issa.
U l-pazjent ġeneralment ikun f'paniku u li tgħallem lill-persuna li qed tgħerq tgħum hija pjuttost diffiċli, l-iktar ħaġa diffiċli ta 'kulħadd u għalhekk, sib waqt li tkun għadek b'saħħtu, trid titgħallem tgħum minn qabel.
Imma l-grupp fil-mira tiegħi mhux it-terapista lanqas, għax it-terapista jrid ikun jaf ħafna iktar minni, bażikament irid ikun kliniċista u ngħid lil kulħadd l-istess, sew jekk hux it-terapista jew il-pazjent, lanqas biss jistaqsik dwarha. Narak bħala xi ħadd li hu interessat u jrid ikun jaf.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:02:34
Is-suġġett tal-lum:
> Il-prostata u l-utru
Is-suġġett tagħna llum: Il-prostata u l-utru. Il-prostata hija relattivament sempliċi, fil-grupp isfar, il-kontroparti femminili tkun il-mukuża tal-utru. Iżda l-utru innifsu huwa rappreżentat fis-saffi kollha tar-raħs, fit-tipi kollha ta 'tessut, mukoża ta' l-utru = isfar, muskoli tal-ġisem ta 'l-utru huma l-muskoli intestinali qodma lixxi, allura għandna l-sphincter, allura għandna l-epitelju squamous = grupp aħmar, fejn il-PAP jitneħħa, Allura apparti l-istrixxi isfar-oranġjo, aħna rappreżentati fit-tipi kollha tat-tessuti.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 2 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 00:03:25
tema
Imma bħas-soltu - ripetizzjoni bażiċi. L-affarijiet bażiċi jridu jkunu tajbin, bħalma mara tad-dar tista’ bażikament issajjar is-soppa mingħajr ma jkollha tħares lejn il-ktieb tar-riċettir. Kif għedt, dan l-għarfien fil-fatt jappartjeni għall-edukazzjoni ġenerali, jappartjeni fil-klassijiet tal-bijoloġija u, ovvjament, għat-terapisti fl-università.
It-terapista għandu ovvjament ikun imħarreġ fuq il-pazjent. X'inhi l-mediċina Ġermaniża? Huwa dwar il-kawżi tal-marda u għalhekk it-terapija kawżali. Kif inhu magħruf, il-ġisem biss jista 'jfejjaq lilu nnifsu billi jelimina l-kawża. Jekk ma nafx il-kawża, allura ma nistax nieħu approċċ kawżali u jkolli nillimita ruħi biex niġġieled is-sintomi jew esperiment, tabib madwar.
U għalina hija dwar il-kawża, dwar it-terapija kawżali.Fl-aktar każijiet rari jkollna bżonn mediċina ta 'emerġenza, iżda allura għandna bżonn verament is-sengħa - il-kirurgu. Kultant għandek bżonn medikazzjoni fit-tul, iżda kif għidt, din hija l-eċċezzjoni u l-mediċina futura ċertament se tkun ibbażata fuq il-mediċina Ġermaniża u l-mediċina ta 'emerġenza bħala kumpliment. Allura fejn il-mediċina konvenzjonali tikseb ir-reputazzjoni tagħha hija l-mediċina ta 'emerġenza.
Imma fejn jidħlu mard li jinqala’ waħedhom, kanċer, mard kroniku, allerġiji, psikożi – ma jafu xejn, ma jistgħu jagħmlu xejn, m’għandhom xejn u ilhom jagħmlu dan għal 100 sena u rridu ikeċċihom xi kultant, dak huwa l-qasam tal-mediċina Ġermanika.
Reviżjoni tal-bażiċi
> X'inhi l-mediċina Ġermaniża? • Huwa dwar il-kawżi tal-mard u għalhekk
• dwar it-terapija kawżali
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 3 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:05:29
Punt ewlieni!!
> Huwa l-KONFLIT BIJOĠIKU
• Akuta ħafna u drammatika • Perċepita bħala iżolata • Maqbuda fuq sieq ħażina
U l-punt ċentrali huwa x-xokk tal-kunflitt, il-kawża tat-tħassir tas-snien, tad-dipressjoni, tal-uġigħ fil-perjodu, tal-kanċer, tat-tbatija kronika hija monokawsali u għalhekk verifikabbli. Il-mument ta’ xokk, li s’issa ġie riprodott biss, huwa monokawżali u dejjem għandu tliet kriterji: huwa akut ħafna, drammatiku, pperċepit bħala iżolatur u nqabad fuq sieq ħażina.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:06:04
DHS
Mela tħares lejn wiċċ persuna li tkun taħt xokk, għajnejha, ​​ħalqha, widnejnha miftuħa u issa ovvjament hemm kunflitti, mhumiex hekk... allura jekk brimba tgħaddi u jibża’, l-ieħor. mument ikollok solvuti mill-ġdid.
Imma seta’ jara wkoll persuna maqtula hemmhekk. Iżda fiż-żewġ każijiet huwa kunflitt bijoloġiku, it-3 kriterji huma sodisfatti u dak li wieħed jassoċja f'dak il-mument jiddetermina l-post tal-fokus ta 'Hamer fil-moħħ u għalhekk il-marda tal-organi. Il-fuklar ta’ Hamer tqum f’dan il-mument ta’ xokk.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:06:51
Biċċiet
> Tessut glandulari/zokk tal-moħħ
• Parotide • Tirojde • Esofagu • Stonku • Fwied • Frixa • Imsaren • Prostata
Jekk ikolli kunflitt ta 'biċċiet, għandi l-fokus ta' Hamer fiż-zokk tal-moħħ u nirreaġixxi mat-tessut glandular.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 4 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 00:06:58
tema
Jekk għandi ksur ta 'l-integrità tiegħi, għandi l-fokus ta' Hamer fiċ-ċerebellum - nirreaġixxi mat-tessut bħal glandola.
integrità
> Tessut li jixbah lill-glandola Ċerebellum – (strixxi isfar-oranġjo) • Peritonew • Plewra • Sklera
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:07:07
Kollass tal-istima personali
> Tessut konnettiv/medulla – grupp oranġjo
• Għadam • Lymph nodes • Qarquċa • Tendon • Muskoli • Tessut konnettiv • Tessut xaħmi
Jekk għandi tnaqqis fl-istima personali, għandi l-merħla ta 'Hamer fil-medulla tiegħi, nirreaġixxi mat-tessut konnettiv.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 5 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 00:07:13
tema
Jekk għandi separazzjoni jew kunflitt territorjali, għandi l-fokus ta 'Hamer fil-kortiċi ċerebrali u nirreaġixxi b'epitelju squamous jew b'telf funzjonali.
U din l-assoċjazzjoni hija xi ħaġa li għandna komuni mal-annimali. Ukoll naturalment it-tarbija għandha kunflitti bijoloġiċi u mhux problemi psikoloġiċi jew il-ġuf.
Din il-lingwa bijoloġika hija bejn l-annimali għaliex aħna lkoll relatati - jiġifieri, aħna l-kreaturi hawn fuq il-pjaneta Dinja huma kollha relatati. Allura aħna l-bnedmin mhux biss relatati max-xadini iżda wkoll ma’ insetti, mikrobi u pjanti. Dawn il-merħliet Hamer insibu wkoll fuq il-weraq tal-pjanti u fil-pil tal-annimali. Mill-mod, mhux biss fil-moħħ, insibu dan ukoll fl-għadam, fil-fwied - jiġifieri fuq ir-raġġi-x tal-organi.
Separazzjoni, kunflitt territorjali
> Epitelju skwamuż – kortiċi / grupp aħmar
• Ġilda ta' barra • Tubi tal-ħalib • Konġuntiva • Kornea • Lenti
• Bronki • Larinġi • Arterji koronarji • Kanali tal-bili tal-fwied • Ulċera peptika • Passaġġ urinarju
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 6 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:08:18
Storja ta 'żvilupp
> Baħar primitiv (biċċiet) / tessut glandulari – fungi taz-zokk tal-moħħ + batterji fungali
U għalhekk irridu nifhmu l-mediċina mill-perspettiva tal-iżvilupp tagħha u allura l-affarijiet imorru għall-aħjar. Imbagħad il-materja ssir koerenti u bijoloġika, jiġifieri naturali-loġika, u l-ħajja kważi ċertament bdiet fl-oċean preistoriku b’organiżmu b’ċellula waħda u minn dan żviluppaw l-ispeċi u l-ġeneri kollha u din il-perspettiva, li hija diġà xjentifika, iġġibna wkoll li Reverenza għall-ħolqien mill-ġdid, riverenza għall-ħajjin.
Meta Indjan qatel buflu, skuża ruħu lilu u aħna fis-soċjetà tagħna taċ-ċiviltà-ruttam għandna fabbriki tal-annimali u ddikjarajna l-annimal bħala komodità u allura ovvjament il-pass mhuwiex 'il bogħod li n-nies jistgħu jintużaw ukoll Oġġetti spjegati, għall-kwistjoni - għall-persunal.
U l-antenat tagħna darba kien ħlejqa forma ta’ ċirku, qisha dud - l-anemoni tal-baħar għadhom jidhru bħal dawn illum. Kellu ħalq primarju fejn kien jieħu l-ikel u permezz tal-istess fetħa kellu jerġa’ jirrigurġita l-biċċa ħmieġ.
Fil-prinċipju, l-annimal kien magna diġestiva waħda, kien jikkonsisti wkoll minn tessut glandular u l-moħħ kien iz-zokk tal-moħħ u l-potenzjal għal kunflitt kien li jieklu u jirriproduċu. Allura nsibu l-prostata, mukoża utru hawn.
U x’problemi seta’ kellu d-dudu? Brocken konflitti! Ma nistax nikseb il-biċċa, ma nistax niblaha, qiegħed fl-istonku, ma nistax inneħħu.
U writna kollox minn dawn l-antenati, wirtu l-organi tagħhom - għalhekk hawn il-passaġġ gastrointestinali, il-frixa, il-pulmuni, il-fwied, it-tirojde, il-glandola parotide, il-glandola lacrimali, il-prostata, il-kisja tal-utru. Ħadna f’idejh moħħu u wkoll il-potenzjal ta’ kunflitt tiegħu. U dak li jikkostitwixxi l-lingwaġġ bijoloġiku - għall-annimali huwa dwar il-morsel reali tal-ikel, għalina l-bnedmin huwa figurattivament dwar il-morsel, dwar il-wirt, il-ġlieda għall-morsel - kanċer tal-frixa.
Jew il-kunflitt tal-ġuħ - il-kanċer tal-fwied, jew il-glandola parotide - il-proxxmu sabiħ li nixtieq niekol u issa kull darba li naraha ħalqi ilma. Nibda niddejjaq.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 7 ta 63

U dawn il-programmi issa, f'każ ta 'kunflitt - u biss f'każ ta' kunflitt - jikkawżaw iċ-ċelloli jimmultiplikaw u b'hekk iżidu l-funzjoni. Allura aktar mukus sabiex il-biċċa tiżloq aħjar u barra aħjar. Jew aktar meraq diġestiv biex tiddiġerixxi l-biċċa mwaħħla.
Dan ifisser li n-natura stenniet li se nilqgħu biċċa li hija kbira wisq u issa se timtedd madwar l-istonku, pereżempju, u issa jibda programm bijoloġiku speċjali li jagħmel sens - tumur fl-istonku li jipproduċi litri ta’ meraq diġestiv sabiex biex tiddiġerixxi din il-biċċa mwaħħla.
Dan ifisser li s-sintomu jgħinni nsolvi l-kawża jew fi kliem ieħor: in-natura pprovdietna t-terapija, ipprogrammatha magħna. Jien inġinier tas-softwer, irridu nippjanaw u npoġġu s-sistemi industrijali fis-seħħ, naħseb li huwa sempliċiment brillanti. Naqa’ għarkopptejh bil-biża’ tal-ġenju ta’ dan il-ħolqien, m’iniex ateu, nadura l-ħolqien.
U bil-fażi attiva tal-kunflitt innervajt l-ergotropi, il-moħħ, il-qalb, il-muskoli strijati, għandi idejn kesħin, jien stressat u fuq il-psyche għandi ħsieb ossessiv, fuq il-livell tal-moħħ għandi l-fokus ta' Hamer fil- forma ta’ mira tal-isparar, fuq il- Fil-livell tal-orgni, il-programmi speċjali issa qed iwasslu biex iċ-ċelluli jimmultiplikaw u qed niġbdu fuq ir-riżervi tal-enerġija tiegħi. U meta nsolvi l-kunflitt meta l-piż jaqa 'minn moħħi, id-diviżjoni taċ-ċelluli tieqaf u issa biss nidħol fil-fażi ta' rkupru.
Issa l-organi trofotropiċi huma innervati, is-sistema diġestiva hija innervata u issa għandi l-idejn sħan, il-ħsieb ossessiv fuq il-psike tiegħi sparixxa, issa d-dinja hija f'ordni mill-ġdid u issa nista 'nerġa' torqod serħan u issa għandi aptit. Nirġa 'nikseb il-piż li tlift matul il-fażi tal-fejqan, iżda ovvjament għandi sintomi korrispondenti tal-fażi tal-fejqan u kollox qed jissewwa b'nefħa, in-nefħa qed tikber u tikber.
L-uġigħ qed imur għall-agħar, għandi deni, għandi sintomi fil-moħħ, l-edema tiegħi tinsab fil-moħħ, jien tipikament marid. U billi ssolvi l-kunflitt, moħħna jixgħel il-kirurgi. Il-mikrobi li ġejna demonizzati huma fil-fatt il-kirurgi u jaħdmu dipendenti fuq is-saff tal-mikrobi, għalhekk naraw dan mal-utru, organu bħal dan spiss ikun magħmul minn diversi tipi ta 'tessut u mikrobu qatt ma jibdel it-tessut.
Allura l-ebda kirurgu ma jista 'jaqta' b'mod preċiż daqs kemm jaħdmu l-mikrobi u jaħdmu biss fuq il-kmand tiegħi f'vagotonia, jiġifieri meta jdejja jkunu sħun. U jneħħu dan it-tumur, li m'għadux meħtieġ, b'mod tuberkuluż, caseating, nekrotizzanti. Tista’ timmaġinaha bħal tuffieħa li tħassir u taqa’ barra.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 8 ta 63

U ovvjament għandi sintomi korrispondenti tal-fażi tal-fejqan u sakemm kont attiv fil-konflitt, inkun fil-fażi tal-fejqan u fl-aħħar tal-fażi tal-fejqan is-sintomu jkun spiċċa u t-tabib konvenzjonali m'għadx ikollu xejn x'jidjanjostika minħabba li l- is-sintomu spiċċa u dak huwa l-għan ta’ kull terapija, ikun x’jisimha. Is-sintomu għandu jitlaq u s-sintomu jkun marret u l-pazjent ikun fil-fatt b'saħħtu.
Għadu l-imsaren tiegħu, għad għandu l-utru fih, filwaqt li fil-mediċina konvenzjonali taqta’ metru mill-imsaren tal-pazjent u mbagħad tħallih imur kif imfejjaq u qatt ma tħallih bil-karozza tiegħek. Jekk għandek tajer ċatt u ssuq sal-ħanut tax-xogħol, jaqtgħulek ir-rota meta tkun għadek b’saħħtek u jagħtuk lura l-karozza bi tliet roti u jgħidu li issa ssewwa, imbagħad tistaqsi lill-mekkanik jekk għandux għasfur.
U għandna nistaqsu wkoll lit-tobba konvenzjonali jekk fil-fatt għadhomx kompletament issiġillati. Il-fejqan spontanju jiswa relattivament ftit, għalhekk fil-prinċipju spjegajtlek il-fejqan spontanju. Kura mingħajr intervent terapewtiku, kif għedt, fl-aktar każi rari jkollna bżonn mediċina ta’ emerġenza u l-mediċina konvenzjonali ma tafx minn fejn ġej il-mard, lanqas ma taf x’jiġiegħlu jisparixxu u kif għedt, dak huwa l- dominju tal-mediċina Ġermaniża.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 9 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:16:23
Storja ta 'żvilupp
> Art (integrità) – Ċerebellum / grupp ta’ strixxi isfar-oranġjo ta’ tessut bħal glandola • Batterji fungali
Imbagħad l-annimal ċkejken rebaħ l-art, jeħtieġ organi addizzjonali, il-membrani ta 'ġewwa - peritonew, plewra, l-isklera, moħħ addizzjonali - iċ-ċerebellum u dan huwa dwar il-ksur tal-integrità tiegħi - attakk, defacement, tħammġ u dawn il-programmi jaħdmu wkoll fil- proliferazzjoni taċ-ċelluli tal-fażi attiva. Il-ħajt fuq barra qed jinbena eħxen biex jipproteġini, dik hija l-idea, in-natura qed tgħin biex issolvi l-problema mill-ġdid permezz tal-proliferazzjoni taċ-ċelluli, żieda fil-funzjoni.
Fil-każ tal-peritoneum tissejjaħ mesoteljoma, fil-każ tad-dermis tissejjaħ melanoma. Il-kirurgi ineħħu l-każ tat-tuberkuli, fl-aħħar tal-fejqan is-sintomu spiċċa u l-pazjent ikun verament b'saħħtu.
U dan huwa fejn l-ewwel imġieba soċjali kienet ipprogrammata pulzieri Il-glandoli mammarji huma glandoli tal-għaraq konvertiti u jinsabu fid-dermis. Minn issa 'l quddiem, l-idejn huwa kruċjali, minn issa 'l quddiem issir distinzjoni bejn sieħeb u omm/wild u jekk is-sieħba jew it-tifel/tifla tiegħi jkollhom inċident, għall-ewwel darba jibda programm soċjali għalija permezz tal-proliferazzjoni taċ-ċelluli tal-glandoli mammarji, aktar ħalib tas-sider għas-sieħeb, biex it-tifel jagħti ċans ogħla ta 'sopravivenza.
U jekk il-persuna tmur tajjeb, il-piż jaqa' minn moħħi, l-għoqda tuberkulosa titkisser matul il-proċess tal-fejqan u fl-aħħar tal-fejqan jien verament b'saħħtu. U tista 'tara wkoll il-bidla fil-paradigma: id-dinja issa ddur madwar ix-xemx jew ix-xemx iddur madwar id-dinja?
Minn fejn ikolli nibda? Jekk għandi biċċa f’sidirni, għandi bżonn industriji farmaċewtiċi u ta’ apparat ta’ biljun dollaru u għandi nbeżża’ lill-mara jew għandi ngħinha biex it-tarbija titjieb? Għalhekk ħafna drabi ma nattakkaw xejn lill-pazjent, ngħinuh isolvi l-kawża u mbagħad niġu akkużati li ma jkollna ebda terapija. Fir-realtà għandna t-terapija per eċċellenza, dik kawżali.
Jiġifieri ħadd ma jaf x’inhi l-kawża, kulħadd jagħti biss terapija u aħna akkużati li ma jkollna ebda terapija. M'għandniex idea x'inhi l-kawża, iżda m'għandna l-ebda trattament. Ha, ha, ha!
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 10 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:18:37
Storja ta 'żvilupp
> Ħażna medullari tas-sistema muskoloskeletali (stima personali) – grupp oranġjo Tessut konnettiv > Batterji
U allura l-annimal jeħtieġ sistema muskuloskeletali, għadam, għeruq, qarquċa, muskoli, tessut konnettiv, tessut xaħmi, moħħ addizzjonali, il-medulla u dan huwa dwar is-sede ta 'awto-valur.
Persuna li għandha stima personali b'saħħitha timxi wieqfa, xi ħadd li l-istima personali tagħha tiġġarraf għandu problemi fis-sistema muskoloskeletali.
It-tnaqqis qawwi fl-istima personali taffettwa l-għadam, l-inqas impatt fuq il-qarquċa, l-impatt eħfef fuq it-tessut konnettiv u l-iċken impatt fuq it-tessut tax-xaħam.
U oqgħod attent, issa ninsabu fiċ-ċerebru, għalhekk iz-zokk tal-moħħ u ċ-ċerebellu flimkien jissejħu l-moħħ il-qadim, il-programmi tal-moħħ qodma fil-fażi attiva jagħmlu multiplikazzjoni taċ-ċelluli, ħażna medulari, kortiċi ċerebrali li nsejħu l-moħħ jew ċerebru ġdid, il- programmi jagħmlu fil-fażi attiva taċ-ċelluli nieqes, fit-tessut konnettiv Tista 'sejħa hija nekrożi - toqob fit-tessut bħall-toqob fl-Emmental.
U jekk ma nistax insolvi waqgħa fl-istima personali fin-natura, it-toqob isiru dejjem akbar sakemm jinkiser l-għadam, sakemm l-għerq jinqatgħu u mbagħad inkun priża, allura jiġi l-predatur u jiekolni.
Allura hawnhekk in-natura ma tgħinx mill-ewwel, l-ewwel għandi nsolvi l-waqgħa fl-istima personali waqt il-fejqan - il-kirurgi jissejħu batterji, jimlew it-toqob taħt nefħa, li tweġġa, fl-aħħar tal-fejqan in-nefħa tinżel u l-għadam u l-għeruq jibqgħu aktar densi u eħxen matul il-ħajja. Simili għal għadam miksur, fl-aħħar tal-fejqan is-sit tal-ksur huwa aktar dens, eħxen minn qabel, sabiex dan ma jibqax jiġri daqshekk faċilment.
Allura hawnhekk hija t-tifsira, terapija tan-natura fl-aħħar tal-fejqan iżda l-istess ħaġa tibqa 'żieda fil-funzjoni tul ħajtek.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 11 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:20:22
Storja ta 'żvilupp
> Interazzjoni soċjali (separazzjoni, territorju) + falliment funzjonali tal-epitelju squamous / viruses? > Cortex – grupp aħmar
Il-moħħ l-aktar kumpless u dak huwa fejn aħna llum mal-ċerviċi u l-għonq - il-PAP, dak huwa l-kortiċi ċerebrali, issa jikkontrolla l-epitelju squamous u l-fallimenti funzjonali u dak dwar separazzjoni u kunflitti territorjali.
Separazzjoni taffettwa l-ġilda ta 'barra - newrodermatite, psorjasi, iżda wkoll l-għajn - konġuntiva, kornea, lenti, il-kanali tal-ħalib - mastite, il-periosteum - rewmatiżmu u separazzjoni fin-natura hija katastrofi. Jekk iż-żgħir ikun tilef il-kuntatt mal-omm, fin-natura din hija mewta ċerta għat-tifel - għażiża omm, qatt m'int se terġa' tara lit-tifel tiegħek, tinsa u l-omm tinsa lit-tifel tagħha.
U issa għandna memorja għal żmien qasir indebolita, l-Alzheimer hija kkawżata minn bosta kunflitti ta’ separazzjoni jew severi u jekk, kuntrarjament għall-aspettattivi, il-kelb għadu jsib triqtu lejn l-omm, l-omm ma tibqax taċċetta l-frieħ tagħha, insietha , dak huwa l-iskop tal-programm.
U tista’ tara x’qed nagħmlu billi nifirdu t-tfal mill-omm – nibagħtu lill-omm għax-xogħol, nibagħtu lit-tfal fil-daycare biex jieħdu ħsieb ħaddieħor, dan huwa bla sens bijoloġiku bla paragun u dan irridu nibdlu. U aħna nassoċjaw is-separazzjoni fejn l-omm tassoċja l-aktar kuntatt mat-tarbija, hemmhekk jibdew is-sintomi tal-ġilda.
Il-ġilda titlef iċ-ċelluli tagħha, ulċera, titqaxxar, issir mhux maħduma - dan huwa inqas punt, imma tista 'timmaġinaha bħallikieku punt ta' kuntatt kien imqatta 'miftuħ, iżda fl-istess ħin huwa paralizzat sensorji, huwa numb. U t-tnemnim b'rabta mal-memorja għal żmien qasir jgħin lill-omm biex tinsa lit-tifel tagħha, hi qatt mhu se terġa 'tarah xorta waħda u waqt il-fejqan il-ġilda tissewwa b'infjammazzjoni u nefħa, hija sħuna, ħakk u tweġġa' u mbagħad għandna hija l-manifestazzjonijiet kollha bħal newrodermatite flare-ups, ekżema u urtikarja u fl-aħħar tal-fejqan is-sintomu hija marret.
U t-tieni suġġett kbir, it-territorju: huwa dwar ir-realizzazzjoni ta 'żewġ suġġetti importanti, jiġifieri l-ġerarkija u fin-natura biss l-aktar b'saħħithom jistgħu jgħaddu l-ġeni tagħhom. Il-lupu bħala individwu mhuwiex kapaċi jgħix fin-natura; irid jorganizza lilu nnifsu f'pakkett, imbagħad ikun jista' jikkaċċa u jeżisti b'suċċess.
Sabiex il-pakkett jiffunzjona, jeħtieġ struttura u kmand - alpha wolf, second wolf, bħall-kumpanija - li teħtieġ boxxla u ħafna minnhom
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 12 ta 63

L-impjegati u n-natura jirrealizzaw dan permezz ta 'kunflitti - il-gwerra tat-turf klassika, l-aktar b'saħħitha tegħleb l-aktar dgħajfa. L-aktar dgħajjef tilef it-territorju tiegħu, issa għandu l-merħla Hamer fit-territorju tiegħu u f’dawn il-kunflitti territorjali għandna wkoll il-fissazzjoni, issa huwa ffissat fuq l-Alfa. Iħobb lill-Alpha gay u hekk tagħmel in-natura, għalhekk iqima lil dak li gidem u dak li jgħid hu l-Amen fit-talb. U meta l-Alfa tgħid, "Nieħdu ċ-ċriev," it-tieni lupu jgħid, "Iva, kap!" U għalhekk jistgħu jikkaċċaw u jeżistu b'suċċess.
U meta l-mara ovulate, l-aħjar waħda - l-alfa - hija disponibbli - m'għandu l-ebda kunflitt territorjali, li huwa dak li jikkaratterizza l-alfa. It-tieni lupu huwa gay u ffissat fuq l-alfa – il-libido tiegħu jinsab fil-kantina, ma jħossu xejn u għalhekk il-mara dejjem għandha l-aħjar waħda għal uliedha, l-alfa.
U f'dawn il-programmi ta 'żona speċjali, bronki, larinġi, arterji koronarji, passaġġ urinarju - dawn l-organi vojta huma miksija b'epitelju squamous fuq ġewwa u dan ulċera bogħod, bħall-ġilda ta' barra. Bħala riżultat, il-lumen isir akbar - is-sezzjoni trasversali - nieħu aktar arja fil-pulmuni, nieħu aktar ossiġnu għall-muskolu tal-qalb, nista 'nimmarka t-territorju aħjar b'aktar awrina. Għandi żieda fil-funzjoni minħabba telf taċ-ċelluli, għalhekk hawn in-natura tgħin immedjatament mill-ġdid fil-fażi attiva - żieda fil-funzjoni permezz tat-telf taċ-ċelluli. U fil-fejqan in-nefħa tissewwa, għandi bronkite, għandi infjammazzjoni tal-apparat urinarju - dejjem ikun hemm fejqan u fl-aħħar tal-fejqan is-sintomu spiċċa.
U mbagħad hemm it-tielet grupp - in-nuqqasijiet funzjonali, li ma jirriżultawx f'cell plus jew cell minus, iżda sempliċement insuffiċjenza funzjonali u dak huwa fejn in-nuqqas funzjonali jagħmel sens. Per eżempju, il-paraliżi, il-kunflitt bil-mutur, jekk ma nistax naħrab, il-fenek jilgħab mejjet, tista 'tpoġġih fuq saqajh u jaqa'. Mela l-paraliżi huwa l-punt, għax imbagħad il-ħallelin jieqaf u jekk mhux kennies, iħalli l-liebru u allura l-liebru jista’ jsalva s-sitwazzjoni u fil-kriżi jkollu l-attakk epilettiku tiegħu u jerġa’ jiġri qisu ma kien xejn. jiġri kien.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 13 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 00:25:31
tema
U jekk tħares lejha mill-perspettiva tal-istorja tal-iżvilupp - l-organi relatati mal-kotiledon għandhom il-kunflitti tagħhom relatati mal-kotiledon, għandhom imġieba relatata mal-kotiledon, ir-rilejs tal-moħħ tagħhom, is-sens bijoloġiku tagħhom, il-mikrobi tagħhom, il-kriżijiet tagħhom - allura l-kwistjoni ssir koerenti. .
U jekk naf it-tessut u hemm biss il-glandolari, qisu glandola, tessut konnettiv, epitelju squamous, allura naf liema kunflitt għandi nfittex. Naf jekk il-kunflitt huwiex attiv jew solvut. Naf meta jkolli nħares, kemm ilni kelli s-sintomi, nista’ saħansitra nnaqqasha għal sieħbi jew ommi/wild – jiġifieri l-grupp ta’ nies, allura naf ħafna jekk naf it-tessut. Hemm ftit ħjut komuni, m'għandix għalfejn niftakar kollox, nista' niddeduċi ħafna minnhom.
Storja ta 'żvilupp
> L-organi relatati mal-kotiledon għandhom...
• Konflitti relatati mal-kotiledon
• Imġieba relatata mal-kotiledon
• Kotyledon relatati mas-sens bijoloġiku tagħhom • Kotyledon relatati mikrobi
• Kriżijiet relatati mal-kotiledon
• Il-kotiledon kienu relatati mal-idejn tagħhom
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 14 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 00:26:23
tema
1. Liġi bijoloġika tan-natura
> Jiddeskrivi l-kawża. / "Kunsidrati ġeneralment aċċettati"
»―――――“
3. Liġi bijoloġika tan-natura
• Altbrain ikkontrollat ​​SBSe make cell+
• SBSe ikkontrollat ​​minn Neubrain jikkawża falliment taċ-ċelluli jew funzjonali > Huwa kważi meqjus bħala “ġeneralment rikonoxxut”.
U Dr. Hamer irnexxielu jiddeskrivi l-mediċina kollha b'5 liġijiet tan-natura. Allura tista 'tpoġġi b'mod sikur il-Pschyrembel mal-karta tal-iskart. U l-ewwel liġi tan-natura tiddeskrivi l-kawża. Kull programm speċjali jibda b'kunflitt bijoloġiku - akut ħafna, iżolat, maqbud fuq sieq ħażina u bil-kunflitt is-sistema nervuża awtonomika involontarja tagħna taqleb għal stress permanenti. Idi huma immedjatament kiesaħ silġ, ma nistax niekol l-ikel, jien imqajjem, għandi ħsieb kompulsiv ossessiv, ħsibijieti kollha jduru madwar il-problema. Kull fibra tal-esseri tiegħi hija ffukata fuq ir-riżoluzzjoni tal-kunflitti u hawnhekk tibda t-terapija tan-natura; mhux se nieqaf sakemm il-ġebla taqa' minn fuqi.
Il-kawża hija x-xokk u n-natura pprogrammat fina dawn il-programmi għal dan il-għan. Fil-livell tal-moħħ għandi immedjatament il-fokus ta 'Hamer, jekk ikolli kunflitt ta' biċċa hemmhekk, jekk ikolli fit-zokk tal-moħħ u nirreaġixxi mal-proliferazzjoni taċ-ċelluli tat-tessut glandulari, għandi ksur tal-integrità tiegħi - fiċ-ċerebellum, nirreaġixxi bil-proliferazzjoni taċ-ċelluli tat-tessut glandulari, għandi kollass tal-istima personali - għandi fil-medulla, nirreaġixxi mat-telf taċ-ċelluli fit-tessut konnettiv.
Jekk għandi separazzjoni/kunflitt territorjali, għandi l-fokus ta 'Hamer fil-kortiċi ċerebrali - nirreaġixxi b'telf taċ-ċelluli fl-epitelju squamous jew telf funzjonali sakemm il-problema tissolva. U ġeneralment il-fażi attiva hija t-tifsira bijoloġika, it-terapija, speċjalment biss fil-grupp ta 'lussu biss fl-aħħar tal-fejqan iżda l-għadam u l-għerq jibqgħu aktar densi u eħxen matul il-ħajja.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 15 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:28:09
5. Liġi bijoloġika tan-natura
> Dawwar it-terapija fuq rasha
U din il-5 liġi, is-sens bijoloġiku - jekk tifhem dan, tlift il-biża ', għaliex għaliex għandi nibża' minn xi ħaġa li tgħinni nsolvi l-kawża. M'għandekx tibża' mill-boċċa f'siderek, iżda pjuttost tibża' li mhux se ssolvi l-kawża, is-sieħeb li jqarraq jew it-tifel marid u minn hemm irridu nibdew.
U l-arti rjali bil-Ġermaniż huwa l-parir għaqli. X'għandi nagħmel biex inkun nista' nidħol fil-fażi tal-fejqan sabiex inkun nista' nsolvi l-problema u biss meta l-kunflitt jiġi solvut tieqaf id-diviżjoni taċ-ċelluli fil-programmi qodma tal-moħħ, tieqaf it-telf taċ-ċelluli fil-programmi taċ-ċerebru - il- il-funzjoni tirritorna, inkella le!
M'hemm l-ebda alternattiva għal-liġijiet naturali. Allura jekk naqta’ l-kanċer tas-sider jew naqta’ s-sider fil-fażi attiva tal-mara, hija ma tesperjenza l-ebda rkupru u l-inkwiet dwar it-tarbija xorta jibqa’.
U ħafna drabi jerġa’ jiġi s-sintomu u mbagħad trid tintensifika t-terapija u naturalment li kollox jiġi bi spiża u r-rġulija jaqilgħu fortuna bi spejjeż tagħna. U jżommu l-għarfien tal-poplu Ġermaniku mingħandna u dan huwa delitt kontra l-umanità.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 16 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:29:29
2. Liġi bijoloġika tan-natura
• Jiddeskrivi s-soluzzjoni > “Ikkunsidrat “ġeneralment aċċettat”.
U issa bir-riżoluzzjoni tal-kunflitt, moħħi jaqleb għal vagotonja, l-organi trofotropiċi tiegħi huma innervati, issa għandi aptit, issa nista 'torqod meħlus u nerġa' nikseb il-piż li tlift.
Iżda kull fejqan iseħħ b'nefħa u formazzjoni ta 'fluwidu. L-edema sseħħ fil-moħħ - huwa proċess li jokkupa l-ispazju u jikkawża sintomi korrispondenti tal-moħħ. Fil-livell tal-organi, kollox jitkisser b'mod tuberkuli taħt nefħa, mimli taħt nefħa, in-nefħa ssir dejjem aktar, l-uġigħ isir aktar u aktar, inħossni agħar - agħar u dak kollu li jissejjaħ infjammazzjoni jew jissejjaħ infezzjoni - li ma' t jeżistu, jew kriżi tissejjaħ jew edema ċerebrali - hija fażi ta 'fejqan, 90% tal-pazjenti jaslu għand it-tabib fi stat imfejjaq u sabiex tieqaf taqa' f'vagotonia, in-natura bniet fi kriżijiet.
Il-kriżi hija dejjem kiesħa, il-pazjent fi kriżi huwa kiesaħ, eżatt qabel ma kien jagħli sħun, f'daqqa waħda huwa kiesaħ silġ. Il-kriżijiet kollha dejjem jiġu fl-iktar stat profond ta’ rilassament, qatt fi stress. Meta għandi l-aktar rilassament profond? F’fażi ta’ fejqan bħal din għall-ħabta tal-4 a.m. u skont l-ammont ta’ konflitt, tista’ tkun kwistjoni ta’ sekondi, mhux dejjem ikolli għalfejn ninnotaha, iżda tista’ tieħu diversi jiem.
U l-aktar kriżijiet impressjonanti huma dawk tal-kortiċi ċerebrali; hemm għandna migranja, hemm assenzi, attakki tal-qalb, emboliżmu pulmonari, epilessija. U l-iskop huwa li tmexxi t-tmun lejn is-saħħa u billi tikkostrinġi l-bastimenti, l-edima fil-moħħ, in-nefħa fil-livell tal-organu - titwaqqaf u tingħafas.
Bil-kriżi tibda l-fażi tal-pipi, il-fażi tal-għargħar urinarju u wara l-kriżi nerġa’ naqa’ fil-vagotonja u meta kienet b’saħħitha biżżejjed, niġġestixxi l-kurva lura għas-saħħa, għalhekk hawn f’dan il-punt it-tobba ta’ qabel qalu, “Issa "he's over the mountain", il-kriżi kienet il-muntanja u inti tmut hawn isfel...(Helmut jindika l-post fl-istampa)...
Għalhekk kollha jesperjenzaw il-kriżi nfisha, pereżempju l-attakk tal-qalb, imma wieħed imut hawn, allura jekk il-kriżi kienet dgħajfa wisq jew il-massa tal-kunflitt kienet kbira wisq, wieħed imut fl-iktar vagotonja profonda.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 17 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 00:31:55
tema
U bir-riżoluzzjoni tal-kunflitt, moħħi jixgħel il-kirurgi - il-mikrobi u t-tumuri qodma tal-moħħ jitkissru b'mod tuberkuli, it-toqob ċerebrali - it-tessut konnettiv, hemmhekk għandi bżonn il-batterja - jimtlew b'nefħa.
L-epitelju squamous jissewwa wkoll b'nefħa - iżda mingħajr mikrobi - m'hemm l-ebda virus! U fl-aħħar tal-fejqan, is-sintomu spiċċa, erġajt għandi r-ritmu normali ta’ ġurnata/lejl u jien verament b’saħħtu. U skont dan il-prinċipju - sakemm ikun hemm soluzzjoni għall-kunflitt - kanċer tal-kolon, kanċer tas-sider, kanċer tal-għadam, attakki tal-qalb, epilessija - il-mard li jqum waħedhom - jipproċedu.
U fil-prinċipju isir aktar faċli, il-fehim isir aktar faċli, issa għandna sistema, loġika, nistgħu niċċekkjawha fuq il-ġisem tagħna stess, il-liġijiet naturali għandhom jaħdmu wkoll mal-pimple tiegħek inkella ma jkunux korretti. Allura m'għandekx bżonn temmen xejn bil-Ġermaniż, tista 'tikseb esperjenza.
4. Liġi bijoloġika tan-natura
• Tumuri kkontrollati mill-moħħ il-qadim jitneħħew permezz tat-tuberkolożi • Necroses u ulċeri kkontrollati mill-moħħ il-ġdid jimtlew
> Viruses? > Batterji > Batterji fungali > Fungi + batterji
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 18 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:33:00
binarji
> Dak kollu li huwa kroniku jimxi fuq RAILS (allerġija)
• Binarju ewlieni • Riħa • Togħma • Sitwazzjoni • Persuna • Ħoss • …
U kunflitt jiġi solvut meta ma jkunx jista’ jibqa’ jiġri. Iżda sakemm dan xorta jista 'jiġri, il-binarji qed jaħdmu. Il-qasba mhi xejn għajr allerġiji, jiġifieri dak kollu li huwa kroniku jimxi fuq splints.
Kemm jekk issejjaħlu allerġija għall-polline jew allerġija għall-ħalib jew il-marda ta 'Crohn jew epilessija, il-mekkaniżmu huwa l-istess.
Mela ħares lejn wiċċ il-persuna li tkun taħt xokk – f’dak il-mument isseħħ l-attenzjoni ta’ Hamer u moħħna jaqbad bħal kamera. Dak kollu li jikkonċernani bħalissa jista’ jiġi salvat hawn: tuffieħ, ħalib, nies, sitwazzjonijiet, dawl, temperatura, kundizzjonijiet.
U fil-prinċipju dan mhu xejn għajr sistema ta 'twissija bikrija, radar - allura jekk niġi fuq il-binarji fil-futur, is-subkonxju tiegħi jmur "beep beep beep, attenzjoni dakinhar kien kompletament l-istess" u jerġa' jibda l-programm speċjali bil-quddiem biex tgħinni nsolvi l-kawża.
Allura minn issa 'l quddiem nirreaġixxi b'mod allerġiku għat-tuffieħ, għall-ħalib jew għall-proxxmu bil-kunflitt primarju. Jekk irreaġijt b'rabja, issa nirreaġixxi kronikament mal-imsaren.Jekk irreaġijt b'separazzjoni - kronikament mal-ġilda ta 'barra.
Jekk il-ferrovija tissejjaħx xemx jew ħalib jew ġar - dak huwa biss il-ferrovija. Imma ovvjament nafu x'għandna nfittxu mis-sintomu tal-organu.
U ovvjament rikorrenza tfisser: dejjem fuq it-3 livelli kollha, fuq il-psyche għandi ħsieb ossessiv - anke jekk bla sens. Noħlom il-kunflitti, fil-livell tal-moħħ il-fokus Hamer huwa bħal mira tal-isparar, fil-livell tal-organu huwa ċellula plus/cell minus/telf funzjonali għal darb'oħra - sakemm nerġa' ninżel.
Fil-fejqan sakemm il-ħalib jiġi diġerit, sakemm il-proxxmu jintesa. Waqt il-fejqan, jerġa 'jinkisser b'mod tuberkulari, mimli b'nefħa, erġa' jkolli l-kriżijiet tiegħi sakemm titnaqqas il-massa tal-kunflitt kollu u mbagħad nerġa' nkun b'saħħtu, erġajt għandi r-ritmu normali tiegħi ta' ġurnata/lejl. Naqqas il-massa tal-kunflitti kollha u jien b'saħħtu sakemm nerġa' niġi fit-triq it-tajba.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 19 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 00:35:11
tema
U dejjem irridu nsibu t-triq għall-kunflitt, dak kollu li huwa kroniku, kull allerġija tipponta lejn il-kunflitt, iżda fil-futur ikun biżżejjed li tixrob il-ħalib, nara l-proxxmu u nirreaġixxi żżejjed.
Għalhekk it-3 kriterji m'għadhomx għandhom jiġu sodisfatti - biss f'każ ta' kunflitt. U kunflitt jiġi solvut meta ma jkunx jista 'jiġri aktar, allura meta sajjetta tolqot lill-proxxmu, il-problema tissolva u jien b'saħħtu u nibqa' b'saħħtu.
Jew kieku kont kapaċi nbiddel l-attitudni tiegħi lejha. Jekk sirna ħbieb tajbin, jekk nista’ nidħaq biha, allura l-kunflitt ikun marret. Imma sakemm ma nistax nidħaq biha, din is-sistema ta’ twissija bikrija taħdem u issa tiddependi biss minn kemm-il darba niġi fuq il-binarji, kemm-il darba nixrob il-ħalib jew kemm-il darba nara lill-proxxmu? U darba fix-xahar għal siegħa u mbagħad għal sagħtejn għandi siegħa ta’ fejqan, għandi s-sintomi għal sagħtejn u l-kumplament tax-xahar inkun b’saħħtu.
Jew jekk narah kmieni filgħodu, f’nofsinhar u filgħaxija, allura nispiċċa fi stat ta’ fejqan imdendel. Għandi pazjent quddiemi li għandu biss sintomi tal-fażi tal-fejqan għal xhur jew snin.
Jew il-proxxmu jmur fil-kamra tal-għixien tiegħi bħala persuna li qed tfittex l-ażil u issa għandi lilu kontinwament taħt imnieħri, imbagħad nibqa’ attiv fil-kunflitt - bil-programmi antiki tal-moħħ - it-tumur jikber u jikber. Jien ma niekolx, ma norqodx, qed naħli nnifsi u f'xi punt jien mejjet Jew il-programmi ċerebrali jibqgħu f'defiċit taċ-ċelluli, iva il-paraliżi, MS, hija attiva fil-kunflitt jew id-dijabete hija konflitt -attiv. Allura fuq il-binarji ssir kronika.
Korsijiet ta' konflitt
• Progressjoni tal-kunflitt uniċikliku • Progressjoni tal-kunflitt poliċikliku • Fejqan mdendlin
• Mdendlin attiv
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 20 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:36:55
Handedness
• Xellug: naħa omm/tifel = lemin / naħa sieħeb = xellug
• Leminija: in-naħa tas-sieħeb = il-lemin / in-naħa l-omm/it-tifel = ix-xellug
Imbagħad l-idejn, fil-zokk tal-moħħ - grupp isfar - handedness m'għandha l-ebda tifsira, huwa dwar il-biċċa fuq il-lemin, barra fuq ix-xellug, iżda mill-ċerebellum, jiġifieri kanċer tas-sider, għadam - grupp oranġjo u ġilda ta 'barra - separazzjoni, handedness għandha separazzjoni Tifsira.
Il-leminija jħabbat il-lemin tiegħu fix-xellug tiegħu, il-leminija jċapċap bil-maqlub. Għal persuna leminija, in-naħa tas-sieħeb tkun fuq il-lemin u n-naħa tal-omm/it-tifel fuq ix-xellug, u l-maqlub għal persuna tax-xellug. Allura l-id li tiċċaqlaq hija l-idejn tas-sieħeb. Allura, dik kienet ir-repetizzjoni bażiċi.
Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 00:37:39
tema
Nibda bil-prostata, il-prostata hija aktar sempliċi mill-utru u mbagħad naraw kemm wasalna f’termini ta’ żmien.
Jekk għandek xi mistoqsijiet, staqsi l-mistoqsija tiegħek, dak huwa l-vantaġġ tal-webinar, tista 'tistaqsi mistoqsijiet. Il-prostata hija din il-glandola daqs qastan taħt il-bużżieqa tal-awrina, fejn tgħaddi l-uretra u s-semen tiġi prodotta fit-testikoli u fejn is-semen tgħolli ġewwa, jiġifieri s-sekrezzjoni tal-prostata. U tal-eġakulata, 98% hija sekrezzjoni tal-prostata u 2% biss hija semen.
Prostata »―――――“
Prostata-Appross
> Endoderm - tessut glandulari
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 21 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 00:38:33
tema
DHS
• Il-kunflitt tipiku tal-prostata huwa...
Konflitt ikrah, (semi) ġenitali - eż. raġel anzjan li ma jibqax jirreaġixxi għall-kunflitt territorjali jitħalla minn ħabiba iżgħar favur raġel iżgħar.
Il-kunflitt tipiku tal-prostata huwa meta l-mara iżgħar taħrab favur raġel iżgħar. Is-sitwazzjoni ormonali għandha rwol importanti, fil-mument tal-kunflitt hemm assoċjazzjoni u meta l-mara taħrab mir-raġel, dan huwa t-telf tipiku tat-territorju b'arterji koronarji, epitelju squamous - grupp aħmar.
Imma meta r-raġel ma jibqax ikollu mġieba territorjali għax ikun fi tranżizzjoni - jiġifieri r-raġel li għandu madwar 70 jew 75, it-testosterone testikolari tiegħu jonqos - issa m'għadx ikollu mġieba territorjali, dak huwa wkoll iż-żmien meta jegħleb lill-ewwel imwieled. , għax issa taħdem ukoll.
Huwa żamm it-territorju tiegħu flimkien ħajtu kollha, issa m'għandux aktar imġieba territorjali, issa jittrasferih lill-ewwel imwieled u mbagħad jaħdem. Imma jekk is-60 sena suppost jikteb fuqu, l-ewwel imwieled ma jista’ jagħmel xejn biex jogħġob, għax is-60 sena għad għandu mġiba territorjali. Imma r-raġel ta’ 70 u 75 sena m’għadx għandu mġiba territorjali, allura jaħdem.U meta r-raġel ma jibqax ikollu mġieba territorjali u l-mara żagħżugħa taħrab minnu, dak huwa l-konflitt tal-prostata li jinqala’. .
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 22 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 00:40:11
tema
U dejjem irridu nifhmu l-programmi f'termini tal-istorja tal-iżvilupp u x'riedet tikseb in-natura biha?
Lura meta kienet ipprogrammata fi - u dak hu l-ħut fl-ilma - jiġifieri fil-fażi attiva, il-prostata issa tipproduċi proliferazzjoni taċ-ċelluli u aktar semen u dak hu l-punt. Allura l-ħut maskili fl-ilma, meta joħroġ sħaba ta 'semen ferm akbar min-normal, il-mara li jmiss tgħum taħseb, "paahh, x'lizz kbir" u terġa' lura għall-irġiel u dak hu s-sens bijoloġiku. Allura biex timpressjona lin-nisa "ara kemm jien tajjeb".
U fil-fażi attiva bid-diviżjoni taċ-ċelluli..., um, hemm il-markatur tat-tumur
PSA - Antiġen Speċifiku tal-Prostata - Attenzjoni, l-ebda markatur tat-tumur ma juri ċelluli tal-kanċer f'wiċċ l-ilma, dawn iċ-ċelluli tingly crawly li qatt ma rajt qabel, fir-realtà metastasi hija kunflitt sekondarju, teħtieġ xokk ta 'kunflitt tagħha stess, fokus Hamer tagħha stess fil-moħħ u m'għandha x'taqsam xejn ma 'ċelluli tnemnim u crawling.
Allura din il-kimo kollha li suppost toqtol iċ-ċelluli tat-tingiż li qatt ma rajt qabel hija ċajta. Jivvelenawna billi jqarrquna u 5% biss tal-kanċer tal-prostata jikkawżaw sintomi meta jagħmlu pix. Allura hemm ħafna, ħafna rġiel li għandhom prostata mkabbra jew prostata..., um, x'inhi d-differenza bejn it-tkabbir tal-prostata u l-kanċer tal-prostata? Huwa l-istess! Huwa attiv jew fejqan? Mhu xejn aktar. U ħafna nies għandhom attività mingħajr sintomi minħabba li hija x'imkien fuq il-ġenb.
Imma dan il-valur stupid tal-PSA juri lil kulħadd 100% u mbagħad ikunu fil-makkinarju, imbagħad tbeżżgħuhom, tpinġu x-xitan fuqhom u tbeżżgħuhom u mbagħad ikollhom il-prostata maqtugħa u huma impotenti u mbagħad jiġu l-kunflitti sussegwenti, l-istima personali tiġġarraf u l-osteolysis tal-għadam u kollox huwa biss profitti. In-negozju tal-biża.
Fażi attiva
• Endoderm – tessut glandulari – zokk tal-moħħ
Adeno-Ca tal-prostata tat-tkabbir kompatt, bħal pastard ta 'kwalità sekretorja.
Biss f'madwar 5% bil-kompressjoni tal-uretra.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 23 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 00:42:55
tema
Sens bijoloġiku
Sekretorju biss: Żieda fil-formazzjoni ta 'sekrezzjoni, li tirriżulta f'żieda fil-fluwidu tal-isperma.
Żieda fil-funzjoni permezz tal-proliferazzjoni taċ-ċelluli - jiġifieri t-tifsira bijoloġika, jiġifieri t-terapija tan-natura. Allura kif għedt, dejjem irridu nifhmu dawn il-programmi kollha mill-perspettiva tal-istorja tal-iżvilupp tagħhom.
Illum bilkemm timpressjona mara jekk ikollok ħafna eġakulata - iżda l-ħut fl-ilma... in-nisa jaħsbu ftit aktar bijoloġikament.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 24 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 00:43:26
tema
U meta l-kunflitt jiġi solvut, id-diviżjoni taċ-ċelluli tieqaf u waqt il-fejqan, it-tuberkuluż, il-caseating, in-necrotizing, it-tmermir jitkisser mill-mikrobi. U kif għidt, il-mikrobi - u issa ara, għandek tneħħija tal-prostata, li normalment tispiċċa f'impotenza għax taqta' n-nervituri u kull xorta ta' affarijiet, il-kirurgu ma jistax jaħdem hekk preċiżament filwaqt li l-mikrobi sempliċement ineħħuhom Dan glandular tessut jifforma każ tuberkuluż, ma jattakkaw l-ebda tessut ieħor, mikrobu qatt ma jibdel it-tessut, għalhekk huma ħafna aktar preċiżi mill-kirurgu bis-sikkina tiegħu.
U fażi ta 'fejqan tista' sseħħ bi jew mingħajr mikrobi. Mingħajr mikrobi huwa mhux bijoloġiku, mhuwiex maħsub fin-natura, ma jeżistix fin-natura. U kif jista’ jiġri li m’għandi l-ebda mikrobi? Hemm għażla waħda biss: iġjene eċċessiva. Ara tifel żgħir jitkaxkar madwar il-ġnien mingħajr attenzjoni, it-tifel ipoġġi kollox f'ħalqu, verament kollox, huwa kollu hemm.
U dan huwa meħtieġ għax bħala adult ma tibqax titkaxkar madwar il-ġnien u tpoġġi kollox f'ħalqek. Imma bħala tifel żgħir, inti tagħmel. U dan huwa meħtieġ sabiex insiru nafu l-mikrobi. Jekk għandi l-mikrobi, dejjem ikollihom. U normalment ikollna bejn 1 1/2 u 2 kg ta 'mikrobi fina. Mela triljuni ta’ mikrobi u huma meħtieġa bħala kirurgi għax jekk m’għandihomx allura l-fejqan isir, imma t-tumur jibqa’.
Ma jitkisserx bit-tuberkulożi u allura l-problemi bil-pipi jibqgħu. Allura fażi ta 'fejqan mingħajr mikrobi mhix tajba. Mela ħalli t-tifel jitkaxkar mill-ġnien... um, jien missier kbir - ma tantx inħobb nisma 'n-nannu, imma missier kbir li jaqbel u Matthias issa għandu sena u jerdgħa frak tal-ħobż u jagħtiha lil Emma, ​​kelba Rottweiler tiegħi fil-gerżuma, barra mill-ġdid u tkompli terda. U l-omm tistaqsi lil marti, “Omm, x’għandi nagħmel?” Tgħid marti, "tħarisx"!
Biss ma tħaresx! Jekk ma tistax toqgħod dak li qed idaħħal it-tifel, sempliċement tħaresx biex ikollok paċi tal-moħħ. Imma m'int qed tagħmel xejn ħażin lit-tifel, anzi. Matul il-fażi tal-fejqan, kollox jitkisser bit-tuberkular b'nefħa u issa jista' naturalment jiġri li l-uretra tingħalaq temporanjament minħabba l-pressjoni u mbagħad għandi bżonn tubu, imbagħad għandi bżonn li s-sengħa jdaħħal tubu sabiex inkun nista' nikseb. l-awrina bogħod.
Fażi ta 'fejqan
• Endoderm – tessut glandulari – zokk tal-moħħ
Tkissir nekrotizzanti ta 'caseating tuberkuluż jew inkapsulament tat-tumur kompatt (mhux bijoloġiku).
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 25 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:46:47
kriżi
> Ċentralizzazzjoni
U bil-kriżi, il-kriżi mhix daqshekk speċjali, inti kiesaħ - kriżi tal-moħħ - mhix daqshekk speċjali, allura n-nefħa tinżel u fl-aħħar tal-fejqan it-tumur ikun marret u m'għandux problemi ta 'potenza u huwa bsaħħithom, għandu l-prostata tiegħu ġewwa, dak ikun il-kors bijoloġiku normali.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 26 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:47:17
Drenaġġ tal-fluwidu tal-isperma
> Il-prostata tikkalċifika, it-tessut oriġinali jiddewweb. "Mard okkupazzjonali" tal-Casanovas.
Issa jista 'jiġri b'tessut glandulari u bħal glandola, jiġifieri mal-prostata, bil-pulmuni, mat-tirojde, iżda wkoll mad-dermis u mal-glandoli mammarji.Jekk nidħol fi stat ta' fejqan mdendlin, it-tessut oriġinali jiddewweb bogħod.
Għalhekk irridu nċedu qalbna x’imkien f’kull programm u għalhekk aħjar li jkollna inqas kunflitti. Allura jista 'jiġri li 1000 ċellula jitkabbru fil-fażi attiva u 1100 jitkissru fil-fażi tal-fejqan. Allura għandi 100 ċellula inqas fil-prostata, it-tirojde jew il-glandoli mammarji.
Allura 100 ċellula, dan mhux notevoli. Imma jekk ngħaddi minnu mijiet ta’ drabi, eluf ta’ drabi u kull darba li jkolli 100 ċellula inqas, it-tessut oriġinali jiddewweb u fil-pulmuni hija sarkoidosi tal-pulmun, fis-sider huwa s-sider sagging, fil-mammarju glandola hija ipofunzjoni u... il-prostata tista 'twassal għal tnixxif tal-fluwidu tal-isperma. Il-prostata ssir kalċifikata u m'għadx ikollha eġakulata, allura t-trab joħroġ minn quddiem... (ċajta Helmut - Gaudi)... mela buff! Jew il-ġebla tal-franka tħoss meta timxi jew xi ħaġa bħal dik. Iva, gost!
U Dr. Hamer jgħid li din hija l-marda okkupazzjonali tipika tal-Casanova, il-Casanova, li hija kostellazzjoni territorjali - il-kontroparti femminili hija n-nympho. Il-Casanova, speċjalment jekk jirreżisti, jiġifieri jekk ikun miżżewweġ u jirreżisti, kien jaqbeż minn sodda għal sodda, ma kienx ikollu l-problema tal-prostata, imma jekk trażżan... insomma, il- bniedem li m'għandux imġieba territorjali , li jista 'jkun minħabba s-sitwazzjoni ormonali jew it-tieni lupu. It-tieni lupu li tilef it-territorju tiegħu u xi ħadd li tilef it-territorju tiegħu m'għandux imġieba territorjali, huwa artab u jfittex territorju x'imkien, anke jekk huwa mara raġel. U l-Casanova għandu żewġ kunflitti territorjali, għalhekk il-Casanova mhuwiex Alpha, li hija l-marda okkupazzjonali tal-Casanova.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 27 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:50:05
Mistoqsijiet chat u tweġibiet Helmut.
Mistoqsija miċ-chat: Kif jidħol Zellplus mal-kunflitt territorjali?
Tweġiba Helmut: Lanqas, fil-fażi attiva l-ulċeri tal-epitelju squamous u l-kunflitti territorjali, li huma ż-żoni territorjali, jinsabu fil-kortiċi ċerebrali, jiġifieri bronki, laringi, arterji koronarji, passaġġ urinarju, rektum, ċerviċi, għonq u li ulċera - joħloq telf taċ-ċelluli. Waqt il-fejqan tissewwa b'nefħa. U jekk nidħol f'fejqan mdendlin bl-epitelju squamous, fil-ġilda ta 'barra li tkun il-felul, allura l-epitelju squamous jinbena, jinbena, jinbena jew fil-bużżieqa tal-awrina l-papillomas jew xi ħaġa bħal dik, dak m'hu xejn minbarra felul. Jew karċinoma tal-bronki, meta sseħħ nefħa, fergħa tal-bronki tista 'tingħalaq jew il-bużżieqa tal-awrina, li spiss tissejjaħ ukoll kanċer tal-bużżieqa tal-awrina... jew b'mod ġenerali dawn il-karċinomi taċ-ċelluli squamous, ċerviċi, karċinoma ċervikali jew karċinoma tal-bronki jew tal-kanal tal-ħalib, dawn huma kollha fażijiet tal-fejqan. Fl-aħħar tal-fejqan, in-nefħa terġa’ tinżel u l-passaġġ jerġa’ jinfetaħ jew jista’ jibqa’ magħluq. Iżda fih innifsu l-epitelju squamous joħloq telf taċ-ċelluli.
Mistoqsija miċ-chat: Tuberkulożi, fhimt sew li meta wieħed jitkellem dwar it-tuberkulożi, fil-fatt huwa t-tqassim taċ-ċelluli tuberkulari wara li l-kunflitt ikun ġie solvut.
Tweġiba Helmut: Eżattament! Eżattament, kemm jekk sejħa hija tuberkulożi pulmonari jew tuberkulożi intestinali jew tuberkulożi tal-ġilda. It-tuberkulożi hija dejjem kura, għalhekk il-mikrobi, għandihom kontinwament madwari, fija u fuqi, m'hemm l-ebda spazju sterili fin-natura. U mingħajr eċċezzjoni, jaħdmu biss fil-vagotonia u jekk hija tuberkulosi, allura nafu li hija kkontrollata mill-moħħ antik. M'għandix tuberkulożi fit-tessut konnettiv - fl-epitelju squamous. Għandi fil-grupp isfar - tessut glandular u strixxi isfar-oranġjo - simili għall-glandoli. Dejjem għandi tuberkulosi waqt il-fejqan u kull fejqan tuberkulari sseħħ taħt għaraq bil-lejl - il-gaża ta 'lejl għaraq - hija dejjem raġuni doppja għall-ferħ, l-ewwelnett dan ifisser li għandek il-mikrobi - u ladarba mikrobi, dejjem mikrobi. U t-tieni, dan ifisser li bħalissa qed tirkupra minn kanċer tal-prostata jew kanċer tas-sider. Dan jissejjaħ għaraq bil-lejl u huwa tuberkulożi. U issa tista 'taħseb dwar kemm-il darba kellek għaraq bil-lejl, kemm-il darba fjejtek spontanjament? Kif għedt, din hija fil-fatt ir-regola fin-natura. Mill-mod, pjuttost interessanti, f'seminar xi ħadd qal li l-Imam ried jagħti d-demm u s-Salib l-Aħmar mar fil-moskea fil-Ġermanja u ħadu d-demm minn 150 persuna u 149 kellhom mikrobi tat-tuberkulosi f'demmhom, għalhekk kellhom jarmu. id-demm bogħod. U mbagħad ma ridux jiġu aktar u allura l-imam indejjaq u issa s-Salib l-Aħmar irid jieħu d-demm, li jerġgħu jagħmlu mill-ewwel
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 28 ta 63

ermiha u aghmluha politikament... iva naghtu d-demm - biex jidhol fil-gazzetta. Huma jarmu d-demm. U dan xi jfisser fil-fatt? Dan ifisser li t-Torok għadhom jafu l-mikrobi u m'għadniex għandna tuberkulosi minħabba iġjene eċċessiva u kura mingħajr tuberkulosi mhix tajba. Imma kif għedt, biss bl-organi kkontrollati mill-moħħ antik. U indikazzjoni tipika oħra ta 'fejqan tuberkuluż hija l-ġir. Il-prostata ssir ikkalċifikati jew ikkalċifikati foċi fil-pulmuni, fwied, sider, dan huwa ikklerjat kanċer tal-pulmun, kanċer tal-fwied, kanċer tas-sider u wkoll - dan jaħdem biss mat-tuberkulożi. (Tmiem it-tweġiba Helmut)
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:55:03
Prostata-Appross
• Raġel ta’ 58 sena/maħbub jitbiegħed
Mart iċċempel lil Dr. Hamer biex: "X'inhi l-kawża"?
Allura issa spjegajtlek il-programmi speċjali, issa ftit eżempji: Mart iċempel lil Dr. Hamer tgħid li żewġha għandu kanċer tal-prostata u x’inhi l-kawża.
U Dr. Hamer b’mod niexef ħafna, “il-maħbub tiegħu ħallietu.” Il-​mara tgħid, “Ir-​raġel tiegħi m’għandux mistress.” U fil-verità ilha għaddejja 12-il sena u dak iż-żmien kienet hemm, żewġha kellu 46 sena u l-maħbub tagħha kien dak f’riding stable, żagħżugħa ta’ 23 sena u għadha tgħidilha, lil martu : "Allura żiemel tiegħi ", żewġha biss tħalla jirkeb," dik kienet id-dikjarazzjoni ta 'imħabba dakinhar u l-kunflitt tiegħu kien meta - 12-il sena wara - ġiet imkeċċija u mċaqalqa u dak kien il-kunflitt tal-prostata tiegħu.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 00:56:15
Prostata-Appross
• Saċerdot/ċelibat
Mara, miżżewġa sfortunatament, tħobb lill-qassis tagħha u hu jħobbha platonikament
Is-saċerdot – mara miżżewġa bla pjaċir, iħobb lill-qassis tagħha u hu jħobbha platonikament u għandu prostata. Tajjeb, iċ-ċelibat huwa tant mhux naturali, hekk ukoll dawn ir-reliġjonijiet, daqshekk... terribbli...
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 29 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 00:56:35
tema
Il-każ mar kompletament ħażin. Pumperlgsund ta '60 sena jmur għal check-up, PSA fuq erba', wieħed huwa normali. Fuq l-4 snin, iridu jikkurawh u qatgħulu l-prostata u minħabba f’hekk kien impotenti u dak hu l-amen fit-talb, il-kollass fl-istima personali sesswali, m’għadniex tajjeb fis-sodda u issa tiegħu għadam pubiku huwa osteolyzed u li ma jweġġgħu.
Jieħu sena biex jgħaddi minnu u l-għadam jibda jfiq, iġib l-uġigħ u issa biss isib triqtu għand Dr. Hamer u issa jrid jgħaddi mill-proċess tal-fejqan u fi żmien ftit ġimgħat ma setax jimxi aktar.
Fit-2 sular - kien hemm biss taraġ spirali li jinżel - kien ħasdu ħsiebu miż-3 ibniet tiegħu u martu fi 2 xiftijiet u qatt ma smajt lil ħadd jgħajjat ​​daqshekk bl-uġigħ. Għamilt il-lejl magħhom għal ftit drabi u bil-lejl jgħajjat ​​bil-qawwi bħal għasfur tal-priża. U mbagħad jiġru kunflitti sussegwenti, għaliex jien? L-inġustizzja tad-dinja taffettwa s-sinsla ċervikali tiegħu, issa s-sinsla ċervikali tiegħu qed tgħix u din l-istruttura tal-għadam darba għaddiet minn ġismu kollu.
Allura ma kontx aktar kapaċi tattakka lill-pazjent, l-għadam kien fejqan, dak kien brutali. Ma jiflaħx aktar il-ħwejjeġ tas-sodda u l-lożor fuq ġismu. Ma stajt tattakkah xejn u l-aħħar x-ray li tajt lil Dr. Skont Hamer, "l-għadam huwa kompletament dekalċifikat." U mbagħad l-uġigħ telaq wara sena, reġa’ kiseb it-tama u kien diġà qed jippjana liema karozza ġdida se jixtri.
U f’xokk imut bil-mijokardju. U dan huwa wkoll konflitt sussegwenti tipiku, nies morda serjament iħossuhom megħlub mill-mard tagħhom u meta jirbħu, isolvu l-kunflitt ta 'talbiet eċċessivi u mbagħad il-bugħawwieġ tal-ventrikoli u jekk il-massa tal-kunflitt hija kbira, allura ma jkampawx. U hekk ġaralu. Wara sena tbatija bħal kelb u issa ovvjament tista’ tgħid li kien meħtieġ.
Għalhekk fil-mediċina konvenzjonali, jekk il-pazjent jgħid "beep", huwa jingħata morfina, li jfisser li torqod fi żmien qasir ħafna. U kulħadd irid ikollu l-opinjoni tiegħu dwar l-ewtanasja, allura fin-natura m’hemmx ewtanasja f’dak is-sens u l-periklu l-kbir huwa wkoll l-abbuż u biss – lanqas inqatgħulu l-prostata.
Ektomija tal-prostata
• Raġel ta' 60 sena / Konsegwenza: SWE sesswali
60-il sena mingħajr sintomi, tmur għall-kura preventiva, PSA fuq 4. 1 sena ta 'SWE, imbagħad 1 sena ta' fejqan u mewt minn infart mijokardijaku.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 30 ta 63

U hemm żbalji li tagħmel darba biss; m'hemmx proteżi tal-prostata. U Dr. Hamer lanqas qiegħed hemm biex ineħħi l-boċċi tal-mediċina konvenzjonali. U l-familja verament sagrifikati lilhom infushom għall-pazjent, l-ebda wieħed minnhom ma kien persunal tal-infermiera mħarreġ, kellhom ikunu distratti fil-bathtub jew fl-arja friska, imma int ma setgħetx tniżżilhom it-taraġ spirali. Allura dawn kienu kollha bla tama megħlub. U l-komodina tal-pazjent l-aktar marid huwa fejn jappartjeni l-aqwa terapista u n-nies huma kollha waħedhom, għalhekk hu għalhekk li - ma rridx inkun terapista.
U rridu niksbuha legalment, imma min se jgħinna? Jekk aħna nies b'saħħithom ma nistgħux nagħmlu dan, il-pazjent m'għadux għandu s-saħħa u t-terapisti kollha jibżgħu bil-liċenzja tagħhom u l-politika u l-knisja u l-midja huma kollha mhux għalina iżda pjuttost kontra l-Ġermaniku, allura hekk aħna bżonn tama għall-ebda għajnuna, imma min jista 'jġibha legalment jekk mhux aħna nies b'saħħithom, sakemm nistgħu niġġieldu xorta, dak għandu jkun l-għan, allura nistgħu ngħinu pazjenti bħal dawn, iżda għandna bżonn klinika hemmhekk, għandna bżonn imħarrġa persunal.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 31 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:01:17
fejqan spontanju
• Missier ta' 60 sena / iben “ma jistax jipprokreja” Pazjent kien jaf il-mediċina Ġermaniża
Iżda jista’ jkun ukoll kompletament differenti, bħalma hu l-każ: Kellu gotta u għalhekk mar għand Dr. Hamer ġie u kien jaf dwar il-mediċina Ġermaniża għal 10 snin.
U l-konflitt tal-prostata tiegħu kien: ibnu jaħdem f’bank u jinsteraq u l-ħalliel iżomm l-arma ma’ sidru ibnu u mbagħad it-tifel sofra kunflitt ta’ biża’ u sitt xhur wara mar vaganza.
Iżda hu kien fuq il-ganċ għal sitt xhur; għalih, kull klijent issa kien ħallelin potenzjali tal-bank. U fuq vaganza joħroġ mill-binarji, ikollu edema ċerebrali - fil-mediċina konvenzjonali tissejjaħ "tumur tal-moħħ" u ibnu għandu moħħu maqtugħ.
U l-missier kien jaf li dan kien bla sens u jassumi li jekk ibni kellu operazzjoni fil-moħħ, ma jkunx jista’ jkollu t-tfal. Kulħadd għandu r-realtà tiegħu, dak kien il-kunflitt tal-prostata tiegħu. U issa beda jkollu problemi biex jagħmel pix, mar għand Dr. Hamer għamel telefonata, sabu l-kunflitt, ukoll, x'tagħmel issa?
Issa rrid nisġa fi storja li sseħħ hawn fl-Awstrija ta’ Fuq u kienet dwar il-wirt ta’ razzett kwadru, razzett enormi u l-iben kien infertili.
U mbagħad il-missier u l-kunjata ħadmuha – kellu jkun hemm eredi għat-tron. U mbagħad in-nannu involva ruħu mal-kunjata, allura - inti biss sagrifiċċju lilek innifsek, tibqa 'fil-familja xorta waħda. Iżda dan kien espost, iżda fil-prinċipju kien hemm ukoll il-programm speċjali li n-nannu jieħu post l-iben, il-pazjent irreaġixxa bi prostata. Imma ma tistax tuża l-kunjata tiegħek għal skopijiet ta’ terapija, dan mhux possibbli lanqas.
Imma xi darba l-pazjent jieħu ritratt tal-fetu, l-iben irnexxielu jimxi lill-kunjata u dik kienet is-soluzzjoni tiegħu u għandu sindromu - il-gotta hija wkoll sindromu - allura għandu bil-flus għeżież u meta ifejjaq isir nefħa tuberkulosi u bis-sindromu n-nefħa hija saħansitra aktar enormi u fi żmien jumejn jew tlett ijiem wara li l-kunflitt kien ġie solvut ma setax jgħaddi qatra awrina, il-bużżieqa tal-awrina kienet tinfaqa u mimlija u b’disprazzjoni sejjaħ lil Dr. Hamer fuq u Hamer - 2000 km bogħod jistaqsih, "kif?" “Il-kunjata hija tqila”? Huwa kien jaf immedjatament li kien solva l-kunflitt ibbażat fuq is-sintomi biss u nistgħu nitgħallmu dan. Il-ħila
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 32 ta 63

nitgħallmu - mingħajr CT kranju. U aħna m'aħniex terapisti, ma nagħmelx dijanjosi, imma li tkun kapaċi tinterpreta b'mod korrett is-sintomi tal-organi hija l-be-all u l-aħħar kollox.
Imbagħad mar għand l-urologu u ħabbat idejh flimkien - PSA 80, imma iva kien fis-soluzzjoni u poġġa tubu fih u finalment l-awrina marret u trid timxi b'pipa bħal dik u 14-il jum aktar tard jinduna Ara naqra, diġa għaddej minnha u l-pajp... is-sonda reġgħet inħarġet u kollox tajjeb. Issa għandu żewġ neputijiet, mhux impotenti, mhux inkontinenti – hekk jaħdem. Il-kawża trid tiġi solvuta, il-kunjata trid tiġi mimlija, irrispettivament minn kif u hekk taħdem. U ma jiswa xejn u m'għandu l-ebda effetti sekondarji.
Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:05:23
tema
Imbagħad dan il-pazjent, li jinsab il-Belġju, organizza għalija taħdita d-dar u seta’ jtella’ xandira bir-radju u ovvjament ġew ħafna minn dawk milquta.
U s-sewwieqa tat-trakkijiet iridu jagħmlu check-up kull 5 snin u lir-raġel ta’ 50 sena maqtugħlu l-prostata. Huwa impotenti u ngħata ormoni femminili.
Il-problema tal-50-il sena, ovvjament, hija li għandu testosterone permezz tat-testikoli tiegħu u libido għolja. U jekk issa ma jistax għax hu impotenti minħabba t-tneħħija tal-prostata - dik hija self-esteem sesswali tipika - m'iniex tajjeb fis-sodda.
U issa l-mediċina konvenzjonali dehret li jekk inti tibgħat artifiċjalment cripple tal-prostata bħal dan fi tranżizzjoni - jiġifieri, jibdluh f'mara - allura għandhom osteolysis tal-għadam inqas spiss, ir-raġel mara - il-libido tagħhom huwa fil-kantina. Xi ħadd li ma jħossx u ma jistax ikollu inqas problemi minn xi ħadd li jrid imma ma jistax. Huwa impotenti, huwa inkontinenti, huwa depress u x'tagħmel ma 'persuna bħal dik?
Kif għedt, hemm żbalji li tagħmel darba biss, m'hemmx proteżi tal-prostata.
Ektomija tal-prostata
• Raġel ta' 50 sena / terapija medika konvenzjonali Impotenti, inkontinenti, depressi
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 33 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:06:52
tema
fejqan spontanju
• Raġel ta' 50 sena / Tqala falza
3 snin ilu, relazzjoni għal 3 xhur li spiċċat b'rikatt u ilment. PSA 46, il-kwistjoni ġiet solvuta għall-pazjent, martu ħafirlu u hu poġġa lilu nnifsu aktar taħt is-“superviżjoni” tagħha. PSA reġgħet lura għan-normal
Ġejt mistieden minn raġel pjuttost sinjur li kellu prostata u kien jismu għal Dr. Hamer mar tajjeb u biex il-familja tkun taf x’kien qed jagħmel, stedinni privatament għal taħdita.
Allura bażikament introduċejt il-familja Ġermanika mal-familja. U l-konflitt tiegħu kien - kellu x'jaqsam u hi gidbet lilu dwar li kienet tqila, riedet "taħlib" kull xahar u dak marret il-qorti u dak kien il-kunflitt ikrah semi-ġenitali tiegħu. Imma għandu mara li tifhem ħafna li ħafritlu, imma issa għandha b’ċinga qasira ħafna.
Għalhekk irid jidħol u joħroġ bit-telefon, iżda reġa’ telaq b’għajnejk sewda, iva PSA 46 jew xi ħaġa.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 34 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:07:52
Eżempju klassiku
Issa l-pazjent tipiku tal-prostata u wkoll it-terapista tipiku li jrid jitgħallem jifhem. Omeopata klassiku jikteb lil Dr. Hamer: Għażiż Dr. Hamer, forsi tiftakarni, ktibtlek ittra kważi eżattament sena ilu. Int ktibtli lura tweġiba sabiħa u dettaljata ħafna. Apprezzajt ħafna wkoll it-tieni ittra tiegħek fil-jum li ġejt meħlus minn Pariġi u dejjem inżomm dawn l-ittri fil-kexxun tiegħi.
Skambju ideat dwar is-suġġett tat-trattament omeopatiku għal gentleman anzjan, imwieled fl-1930, li ġie għandi minħabba kanċer tal-prostata.Dak iż-żmien kont kompletament ġdid għall-idea ta 'mediċina ġdida u għad kelli xi dubji. Dak iż-żmien kont tal-fehma li l-kanċer ma jistax jiġi kkawżat biss mid-DHS iżda wkoll minn sustanzi li jniġġsu/radjazzjoni.
I kkurat lil dan il-pazjent tal-prostata b'rimedji omeopatiċi u fitoterapewtiċi għal perjodu twil ta 'żmien. Il-kundizzjoni tiegħu tjiebet notevolment fuq ftit xhur, iżda kien stat ta 'fejqan mwaħħla. Tajjeb, inti qalli lura dak iż-żmien li kelli bżonn urġenti li nfittex il-kunflitt f'dan il-pazjent, sfortunatament ma kontx ċar biżżejjed dwar GNM dak iż-żmien, u sfortunatament jien kultant daqsxejn bil-mod fl-assorbiment.
Naf is-sitwazzjoni tal-familja ta’ dan il-pazjent u meta staqsejtu dwar kunflitt ikrah semi-ġenitali, ma ħareġ xejn minnu. Qal li kien kuntent fir-relazzjoni tiegħu. Naf ukoll lil martu, mara sabiħa ħafna, attraenti, żewġt ibniet sbieħ. Ma kien jidher li kien hemm xejn hemmhekk.
Fir-rebbiegħa tal-2006, il-pazjent tiegħi mar vaganza fi spa għal ġimgħa, kif kien jagħmel kull sena. Qabel ma wasal hemm ċempilli biex jgħidli li f’daqqa waħda kien qed iħossu ħażin ħafna, il-kanċer reġa’ sar attiv. Issa, ovvjament, ftakart f’dak li għedt u ma qatgħetx qalbek. Staqsejtu direttament, "Qatt kellek dell ta 'spa waqt il-vaganza tiegħek f'din l-ispa"?
Wara waqfa twila, fl-aħħar tkellem miegħi dwar il-kunflitt tiegħu. Kellu relazzjoni ta’ mħabba mas-segretarja tiegħu, li kellha 30 sena iżgħar minnu. Imħabba sigrieta flimkien maż-żwieġ għal diversi snin. L-uniku post fejn setgħu jkunu flimkien għal żmien itwal kien waqt dawn iż-żjarat spa. Eventwalment martu saret taf u r-relazzjoni kellha tintemm minnufih, għad-dannu tat-tfajla.
(Helmut) il-konflitt
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 35 ta 63

Il-ħaġa kollha ġrat ħafna snin ilu, iltaqa’ ma’ din l-eks ħabiba b’kumbinazzjoni ’l hawn u ’l hemm fit-triq...
(Helmut) Qassaba – rikorrenza, spa – qassa – rikorrenza
... u kellu kuxjenza ħatja kull darba li ltqajna miegħu li hu biss waqagħha bħal ġebla sħuna.
(Ikompli Helmut) Hekk ikrah - semi-ġenitali / ikrah huwa ċar, semi-ġenitali tfisser li l-kwistjoni sesswali mhix il-qalba tal-problema, iżda tirresona, kif għedt, raġel anzjan li m'għadux għandu mġieba territorjali, jew jista 'jkun ukoll kunflitt tal-prostata jekk l-iben ikun gay, iva t-tema sesswali tirresona, iżda mhix il-qalba tal-kunflitt. U 30 sena iżgħar huwa naturalment estremament perikolużi. Hekk tajjeb! Ikolli noqgħod attent x’ngħid għax marti tisma’, għandi ċerta geddum... u mbagħad nerġa’ nerġa’ nerġa’ nħabbat...
Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:11:43
tema
Allura, l-utru. Nixtieq nibda bil-muskoli tal-ġisem tal-utru u ma jkunx ħażin jekk tkun taf kif jaħdmu l-imsaren, il-prinċipju huwa l-istess.
Allura hawn aħna bil-mijoma, il-kunflitt jissejjaħ "ma tkunx tqila", jiġifieri l-ekwivalenti tal-kunflitt tal-fatt li l-frott jibqa 'fl-utru sabiex jibqa' tqila u tisħiħ tal-muskoli ta 'l-utru sabiex it-twelid ikun aktar faċli. .
Utru "-----"
Muskoli ta' l-utru (lixx)
Iċ-ċerviċi ċervikali u l-mukuża epiteljali skwamuża ċervikali (+ intima epiteljali skwamuża tal-vina koronarja)
»―――――“DHS
Kunflitt ekwivalenti li l-fetu jibqa 'fl-utru sabiex jibqa' tqila u li l-muskoli msaħħa ta 'l-utru jagħmlu t-twelid aktar faċli.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 36 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:12:29
tema
Fażi attiva
• Żieda fit-ton fl-ewwel 3 xhur tat-tqala biex iżżomm u tiġbor il-bajda fertilizzata fil-lumen tal-utru.
Fibrojdi = muskoli ta' l-utru msaħħa
U fil-fażi attiva, l-imsaren lokalment iżid il-peristalsi u l-muskoli tal-utru wkoll iżidu lokalment it-ton sabiex il-bajda tkun tista 'tiimpjanta ruħha aħjar fil-kisja tal-utru. U fil-fażi attiva, il-muskoli lixxi jimmultiplikaw iċ-ċelloli, li jfisser li l-muskoli jsiru aktar b'saħħithom.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:12:58
Sens bijoloġiku
> Il-muskoli jsiru aktar b'saħħithom biex l-omm tkun tista' twelled aħjar.
U dak huwa wkoll l-iskop, iva tisħiħ tal-muskoli lixxi - il-mijoma.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 37 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:13:04
tema
Fażi ta 'fejqan
> Fl-aħħar 6 xhur ta 'tqala, il-muskolu ta' l-utru, għalkemm oriġinarjament muskolu peristaltiku intestinali, iġib ruħu skond vagotonja skond il-mudell ċerebrali, bl-immobilizzazzjoni ta 'l-utru. Jikkorrispondi għall-muskoli intestinali lokali, li huma kkalmati fil-fażi pcl - filwaqt li l-imsaren l-ieħor kollu jżid il-peristalsi - l-utru huwa kkalmat ukoll matul il-fażi pcl kollha.
U bir-riżoluzzjoni tal-kunflitt, il-proliferazzjoni taċ-ċelluli tal-muskoli lixxi tieqaf, iżda ma tinqasamx f'tuberkulożi.
U issa ssir ftit diffiċli: Matul il-fażi tal-fejqan, l-imsaren - il-muskoli lixxi - jikkawżaw dijarea jew kolika. Imma hawn bil-maqlub, naqrah b’leħen għoli.
Hawnhekk isegwi l-mudell ċerebrali u fil-mudell ċerebrali l-muskoli huma fil-vagotonia waqt il-mistrieħ, allura hawn mhux bħall-imsaren iżda bħall-muskoli strijati, dak huwa daqsxejn ikkumplikat, nista' nirriproduċiha biss bħal Dr. Hamer jgħid. Iżda dan huwa magħruf sew fil-vagotonia, fl-aħħar 6 xhur tat-tqala l-muskolu tal-utru, għalkemm oriġinarjament peristalsi intestinali, iġib ruħu skont il-vagotonja skont l-iskema ċerebrali b'immobilizzazzjoni tal-utru skont il-muskoli intestinali lokali, li huma kkalmati. fil-fażi tal-fejqan, filwaqt li kull ħaġa oħra L-imsaren iżid il-peristalsi.
Allura fil-fejqan tal-imsaren ikollna dijarea, iva u l-bqija, iżda taħdem skond il-mudell ċerebrali b'immobilizzazzjoni.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:14:26
kriżi
> Fl-epi-kriżi hemm peristalsi qawwija, li nsejħu kontrazzjonijiet. Aħna nsejħu l-proċess kollu twelid.
U fi kriżi, x'jagħmel l-imsaren fi kriżi? Iżżid il-peristalsi lokali u dan joħloq ukoll muskoli tal-ġisem tal-utru biex essenzjalment jimbuttaw lit-tifel 'il barra, iva dak huwa t-twelid, il-kontrazzjonijiet.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 38 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:14:45
Stat residwu
> Mijomi jibqgħu. Matul il-menopawsa, bħall-utru, isiru iżgħar.
"-----" Utru
U l-muskoli lixxi jibqgħu, u ma jitkissrux. Il-vini varikużi huma wkoll muskoli lixxi - jibqa 'l-istess prinċipju. U bil-menopawsa tista’ tiċkien, hekk kif l-utru kollu jsir iżgħar, il-mijoma tista’ tiċkien, iżda ma tkisserx, tibqa’.
Mela fibrojdi, tipikament meta r-raġel ma jridx ikollu tarbija jew il-mara ġġiegħelha tagħmel abort jew meta titlef it-tifel jew meta t-tfajla tagħha jkollha tarbija u hi ma tagħmilx. Iva, u dawn fil-fatt huma kunflitti mhux bijoloġiċi; fin-natura hija jkollha t-tifel tagħha.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:15:33
mukoża tal-ġisem tal-utru
Allura mbagħad nagħmlu l-kisja tal-utru, jiġifieri fejn il-bajda fertilizzata timpjanta ruħha. Dan issa huwa l-kontroparti tal-prostata u wkoll il-brain relay.Iva, fl-irġiel għandna l-prostata u fin-nisa għandna l-kisja tal-utru. Nemmen li Dr. Hamer jgħid li qabel kien hemm żewġ ġuf... Naħseb li l-mogħoż għandhom dak, xi annimal għandu... um, 2 ġuf... dak issa huwa wieħed biss.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:16:10
DHS
> Konflitt ikrah, semi-ġenitali, li normalment jinvolvi persuna maskili. Konflitt ta 'telf, speċjalment kunflitt nanna/neputi jew telf ta' tfal.
U l-kunflitt huwa bħall-prostata, ikrah semi-ġenitali, iżda wkoll telf komuni ħafna - speċjalment nanna/neputi, allura jekk in-neputi ma trid tkun taf xejn dwar in-nanna, allura n-nanna tista 'tirreaġixxi bil-kisja tal-utru.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 39 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:16:34
tema
U fil-fażi attiva għandna wkoll prinċipju fil-grupp isfar, ukoll strixxat isfar-oranġjo, jiġifieri tkabbir ċatt jew pastard simili. Bħal pastard, huwa dwar il-produzzjoni ta 'aktar mukus u aktar meraq diġestiv, tkabbir ċatt huwa dwar li tkun kapaċi tassorbi aħjar.
Allura hemm Adeno-Ca li qed jikber qisu pastard kompatt tal-kwalità sekretorja jew tkabbir ċatt tal-kwalità risorbattiva bħal fl-imsaren, iva minħabba li hija mukuża intestinali modifikata.
Fażi attiva
> Adeno-Ca kompatt bħal pastard ta 'kwalità sekretorja jew Adeno-Ca li jikber ċatt ta' kwalità risorbattiva tikber fil-Cavum Uteri (kavità ta 'ġewwa), minħabba li l-endometriju ta' l-utru huwa mukuża intestinali modifikata.
Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:17:15
tema
Sens bijoloġiku
> Tip ta 'sekretorju: Biex timla l-eġakulata tar-raġel b'sekrezzjoni jekk il-prostata ma tkunx ipproduċiet biżżejjed sekrezzjoni sabiex it-tqala tkun aktar faċli.
Tip risorbenti: Biex tipproduċi membrana mukuża aħjar u eħxen għall-innidazzjoni (impjantazzjoni) taċ-ċellula tal-bajd.
U l-iskop tas-sekretorju bħal pastard - l-eġakulata tar-raġel - jekk il-prostata ma tkunx ipproduċiet biżżejjed sekrezzjoni, biex timlaha b'sekrezzjoni u b'hekk tagħmel it-tqala aktar faċli u resorbattiva, biex tipproduċi membrana mukuża aħjar u eħxen għall-impjantazzjoni tal-bajda .
Allura hemm sfumatura sottili fil-kontenut tal-kunflitt, nista 'nispjegah aħjar bil-kunflitt tal-biċċa. Allura bħal pastard meta l-biċċa hija mwaħħla u nixtieq neħles minnha sabiex tkun tista 'tiġi diġerita. U tkabbir ċatt, sibt il-biċċa imma ma nistax nimplimentha, għandi l-privattiva imma ma nistax nimplimentha u mbagħad għandi tkabbir ċatt.
Dejjem ikun daqsxejn ta’ konflitt, imma hemm differenza bejn li trid teħles minnu u li ttella’. U għalhekk hemm sfumatura sottili fil-kontenut tal-kunflitt hawn ukoll, kif għedt, dan irid jinftiehem b’mod arkajku ħafna.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 40 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:18:32
tema
U fil-fażi tal-fejqan, iva, jekk il-kunflitt jibqa 'attiv u l-mara għandha l-perjodu tagħha, allura jiġi miċħud u mbagħad ikollok bits fil-fsada, ċapep u mbagħad jerġa' jikber u jerġa 'jiġi miċħud, jerġa' jikber u jerġa 'jiġi repulsed .
Jekk insolvi l-kunflitt, imbagħad għandi tqassim tuberkulosu, jiġifieri wara l-menopawża mingħajr ovulazzjoni, fil-fażi ta 'fejqan għandi fluworexxenza vaġinali, li tinten ukoll, kull tuberkulosi tinten - fil-grupp kollu strixxat isfar, isfar-oranġjo tinten, iva jekk tinten, dejjem tkun tuberkulosi.
Jew qabel il-bidla, meta nsolvi l-konflitt, għandi fsada qawwija ħafna, din il-membrana mukuża titfa 'u jerġa' jkun hemm bits fil-fsada iżda tinten ukoll, jiġifieri, jekk tkun involuta t-tuberkulożi.
Fażi ta 'fejqan
> Wara l-menopawża: it-tumur jifforma każijiet nekrotizzanti. Fluor vaginalis bi possibbilment fsada żgħira.
Qabel il-menopawża jew normalment mestrwanti: it-tumur jerġa’ jitfa’ bi fsada qawwija ħafna, inkluż id-decidua (saff ta’ fuq taċ-ċelloli) ma’ kull perijodu menstruwali, bi jew mingħajr TBC
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:20:00
kriżi
> Ċentralizzazzjoni
Imbagħad il-kriżi mhix daqshekk kbira - zokk tal-moħħ, int kiesaħ.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 41 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:20:07
Fsada mestrwali qawwija
• Omm / bint qabel il-menopawsa: “M’għandix omm”! Eżempju klassiku (telf ta’ bint)
Bint tgħid lil ommha, “Jien m’għandix omm”! U dak kien il-kunflitt ta 'telf għall-omm u hi għandha l-kunflitt b'mod attiv u għandha perjodu mestrwali tqil ħafna, għalhekk hemm ukoll bits fil-fsada, għalhekk hija ovulating u li dejjem tikkawża cell plus - hija miċħuda, cell plus - hija miċħuda u dak huwa Kunflitt... um, allura ma tinten, tinten biss fil-fejqan.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:20:38
Fsada mestrwali qawwija
> Nanna 45 sena, qabel il-menopawsa / neputi tevita n-nanna
Il-mara għandha 45 sena, diġà hija nanna u kellha ġlieda ma’ bintha u n-neputi tgħaddi minn ħdejn in-nanna bħallikieku ma kinitx taf lin-nanna. Dik kienet it-telfa tagħha - neputi u għandha wkoll perjodi tqal ħafna u tqal.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 42 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:21:05
tema
Ir-raġel huwa prudish ħafna u martu mhix permessa tilbes ħwejjeġ b'għonq t'isfel. Hija titkaxkra mis-sodda minn żewġha għax kienet fis-sawna mingħajr ma kien jaf.
Irreaġixxa mal-kisja tal-utru - kunflitt semi-ġenitali ikrah u ureteri - iva, dak huwa epitelju squamous. Ma setgħetx aktar tiddefinixxi t-territorju ta’ ġewwa tagħha, iva qed tfejjaq b’ostruzzjoni tal-ureterali - healing kronika mdendla u għandha splint jew tubu biex ma jagħlaqx u jgħixu separatament imma jibqgħu jiġru ma’ xulxin fil-belt tul it-triq. Jew aħjar, li jispiċċa bl-orrur huwa aħjar minn orrur bla tmiem.
U s-snin ilni ngħidilha li definittivament għandha tiddivorzjah biex fl-aħħar tkun tista’ tinżel minn fuq il-binarji u tpoġġi dan warajha.
Fsada mestrwali qawwija
• Mart 48, qabel il-menopawsa / żwieġ prudish
Hija tinqata’ mis-sodda minn żewġha għax kienet f’sawna – mingħajr ma kien jaf.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:22:21
Fsada mestrwali qawwija
• Bint 30, qabel il-menopawsa / “M’għandix tifla”
Il-missier jgħid fuq it-telefon: "M'għandix tifla"! u tispiċċa l-konversazzjoni.
Missier għandu tifla illeġittima. Huwa jiġi dijanjostikat bil-lewkimja u t-tobba jiskopru lil din it-tifla bħala donatur potenzjali tal-mudullun, li mbagħad tikkuntattja lil missierha għall-ewwel darba f’ħajjitha.
Il-missier jgħid fuq it-telefon, "M'għandix tifla" u jtemm il-konversazzjoni. It-tifla tħossha assoċjata mal-kisja tal-utru, kważi bħallikieku welldet missierha. Allura bażikament telfa - u missier. Allura dak huwa verament totalment primarju bijoloġiku, anke arkajku.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 43 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:23:16
tema
Għalhekk għandha wkoll perjodi tqal ħafna u l-perjodi tqal tagħha bdew 7 snin ilu bit-twelid tal-ewwel binha. Kollox kien tajjeb waqt it-tqala bit-tieni wild.
Mat-twelid tat-tieni wild reġgħu bdew l-affarijiet. Tħobb ħafna lil missierha u tgħallmet ukoll is-sengħa tiegħu; hi żarbuna, li għadha tagħmel sal-lum.
Binha, li miegħu kienet tqila meta miet missierha, għandu ħafna mill-karatteristiċi tan-nannu tiegħu u hi bażikament... miet f’idejha – it-telfa u l-qasba jista’ jkun it-tifel li magħha kienet tqila dak iż-żmien u tiegħu. tan-nannu wkoll huwa simili ħafna.
Dan jista 'jkun mod kif tagħha kontinwament tiġi mfakkra f'missierha.
Fsada mestrwali qawwija
• Bint 30, qabel il-menopawsa / missier miet f’idejha
Erba’ xhur tqila, żammet lil missierha li kien qed imut (tumur tal-moħħ, morfina) f’idejha.
Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:24:14
tema
Skariku tqil għal snin
• Re mara 49 sena / telfa ta 'kelb għeżież
Kienet taf li reġgħet kellha bżonn kelb, inkella timrad. Żewġha kien dejjem kontriha. Imma meta rebħet, il-ħruġ sparixxa.
Hija rreaġixxiet bl-istess mod għall-kelb tagħha b'telf - bil-kisja ta 'l-utru b'ħruġ qawwi ħafna. Imma kienet taf ukoll li dan kien minn meta tilfet il-kelb.
Meta qamet lejn żewġha u kisbet kelb żgħir ġdid, dik kienet ukoll is-soluzzjoni. U mbagħad is-sintomu telaq. Allura xi nies istintivament jafu x'inhi l-kawża.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 44 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:24:17
tema
Issa anke annimal maħbub b'kisja ta 'l-utru jista' jirreaġixxi b'telf. Iva, tilfet il-kelb tat-tgħammir u kellha perjodi tqal ħafna għal 4 snin u kellha wkoll ċisti fl-ovarji... allura t-tnejn huma telf, l-ovarju huwa telf minħabba mewt/tluq u iżda l-kisja tal-utru hija wkoll telf. - irreaġixxiet biż-żewġ programmi.
U kellha wkoll il-mestrju sa ma kellha 52 sena minħabba ċ-ċisti fl-ovarji u minħabba l-konversazzjoni ma’ Dr. Hamer, meta sabet il-kunflitt - il-kelb tat-tnissil - qabżet minnu.
4 snin ta 'fsada mestrwali qawwija
• Re mara 52 sena / telfa tal-kelba tat-tnissil 1999-2003
+ Ċisti fl-ovarji omm/tifel + perjodu (52 sena)
Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:26:12
tema
curettage
• Omm ta' 60 sena, bint wara l-menopawsa / maħruba
Omm taħrab minn bintha ta’ 28 sena protetta bir-reqqa u manijaka għal 3 xhur
Allura u wara l-menopawża, m'hemm l-ebda perjodi u jekk il-kunflitt jibqa 'attiv, allura t-tumur jikber-akbar, fejn jistgħu jiġu mibruxa fin-nisa, il-curettage, jew skariku stinky fil-fejqan u aktar permanenti fil-fejqan mdendlin. tnixxija smelly.
U din l-omm ta’ 60 sena kienet sofriet telfa għal bintha, li kienet disturbata mentalment u ħarbet mill-festa ta’ għeluq sninha u ma setgħetx tinstab għal xhur sħaħ. Hija kienet fil-psikożi u dak li meta sofriet it-telfa. Imbagħad it-tifla reġgħet ħarġet, iżda qalet li kienet qed temigra lejn l-Amerika u issa l-omm ħadha nofsha solvuta u nofsha attiva f’fejqan mdendlin u wkoll ħarġetha. Meta huwa aktar attiv u smelly smelly meta hi biss loosens dan.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 45 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:27:28
tema
Dik kienet ommi, binha miet f'inċident tat-traffiku 10 snin ilu. U kellha r-ritratt fil-kċina u dejjem ilmentat dwar għaliex kellu jmut daqshekk kmieni. U hi fsada orribbli u xammet ukoll u mbagħad marti - bintha - introduċiet it-"tifla studenta". U semgħet dan għal xahrejn jew tlieta u s-sintomu kien kważi spiċċa. Iżda mbagħad it-tfajla studenta mdendla minnha u mbagħad reġgħet rat l-Oberkrainer u l-Musikantenstadel - imbagħad reġgħet bdiet toħroġ id-demm - u għalhekk deher tassew terribbli.
Kien hemm ukoll servizz soċjali u meta raw, “Tjubija, tiddemm,” dan bażikament... biss biex ma jkollokx il-kustodja ta’ ommek stess. U mbagħad marti ddeċidiet li toħroġ, punt, barra bl-utru u mbagħad il-kwistjoni spiċċat. Iva, diffiċli li ġġiegħel persuna ta’ 80 sena tisma’ lit-tifla studenta...
Tnixxija stinky + fsada
• Omm 80 sena, wara l-menopawsa / iben għandu inċident
Mill-mewt ta’ binha 10 snin ilu – li l-mewt tiegħu bikrija wisq hija ripetutament lamentat...
Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:29:01
tema
Tubu Fallopjan Ca ―――――“
DHS
> konflitt ikrah, semi-ġenitali ma’ persuna maskili.
Allura t-tubu fallopjan issa huwa simili...
Allura wkoll kunflitt semi-ġenitali ikrah ma 'persuna maskili, jista' jkun ukoll il-boxxla jew il-matriċi...
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 46 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:29:17
tema
U l-kors issa huwa l-istess... (hawn xi ħaġa nieqsa)... tkabbir segretarju jew ċatt, iva, sabiex tittrasporta l-isperma 'l fuq aħjar jew biex tittrasporta l-bajda 'l isfel aħjar.
Fażi attiva
> Segretarju tat-tubu fallopjan adeno-Ca. Tħaxxin tal-membrana mukuża sekretorju baxx, biex jgħin lill-isperma trasportati 'l fuq u biex jgħin lill-bajd trasportat 'l isfel.
Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:29:36
tema
U dak hu l-punt.
Sens bijoloġiku
> Permezz ta 'sekrezzjoni akbar, l-isperma tista' tiġi ttrasportata aħjar fit-tubu fallopjan biex tirrealizza tqala ġdida u mbagħad ittrasportata 'l isfel fl-utru
Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:29:38
tema
U fil-fejqan, tqassim tuberkuluż u għal darb'oħra skariku, jista 'wkoll tinten jew tinten u mbagħad it-tubu fallopjan jerġa' miftuħ jew jista 'jibqa' mwaħħla.
Fażi ta 'fejqan
> Caseating nekrotizzazzjoni tat-tumur minn batterji fungali. Fluor vaginalis. Dan jikkawża li t-tubu fallopjan jerġa' jinfetaħ. Kultant drenaġġ ta 'timbotta fil-kavità addominali.
»―――――“
Ċentralizzazzjoni tal-kriżi
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 47 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:29:55
Tubi fallopjani "imblukkati" u tnixxija vaġinali
> Re mara 45 sena / boxxla ma żżommx wegħdiet
Il-kap ma żammx il-wegħda tiegħu u poġġa mara iżgħar quddiem il-pazjent. U minn dakinhar kellha problemi bit-tubi fallopjani mblukkati u t-tnixxija vaġinali.
Hekk ikrah semi-ġenitali – allura hi m’għandhiex relazzjoni mal-boxxla, imma hu l-boxxla – u hi mara – hekk ukoll semi-ġenitali – u persuna maskili – u l-ikrah, kontra l-wegħda tiegħu.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:30:38
Fluor vaginalis + 3 aborti
• Re mara 35 sena / L-ebda foreplay Discharge mill-età ta’ 15-il sena.
Sa mill-ewwel kuntatt sesswali ma’ tifel li magħha kienet inħobb għal kollox, hija kellha Fluor Vaginalis. Iżda l-ewwel kuntatt kien kważi stupru, fil-fatt ma kienx hemm foreplay u mbagħad sofriet kunflitt ikrah semi-ġenitali ma 'Fluor Vaginalis, u issa s-sess mingħajr foreplay kien bażikament il-pjan u issa għandha raġel li huwa sensittiv ħafna u hi tikseb dak li trid u issa l-ħaġa tal-fluor vaginalis spiċċat ukoll. U issa tittama li fl-aħħar jista’ jkollha tifel.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:31:32
Utru "-----"
Necrosis muskolari ċervikali
Imbagħad iċ-ċerviċi, għandna żewġ muskoli taċ-ċirku, jiġifieri l-muskoli ċervikali u l-isfinter u dak huwa ftit ikkumplikat.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 48 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:31:50
DHS
> Kollass tal-istima personali, li ma tistax iżżomm it-tqala. Ukoll li ma tkunx tista 'żżomm il-pene waqt il-kopulazzjoni.
Allura b'mod ġenerali t-tessut konnettiv huwa t-telf ta 'stima personali, it-telf tal-muskoli fil-muskoli skeletriċi huwa wkoll telf ta' stima personali bħala riżultat ta 'paraliżi, ALS sklerożi laterali amiotrofika, jiġifieri telf ta' muskoli u issa telf ta 'awto- stima, li ma tkunx tista 'żżomm it-tqala, ukoll li ma tkunx tista' żżomm fuq il-pene waqt il-kopula. Allura mal-klieb meta jikkopulaw, jistgħu jinqabdu flimkien u ma jistgħux jinfirdu.
Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:32:28
tema
Fażi attiva
> Nekrożi tal-muskoli ċervikali strijati (mhux l-isfinter)
»―――――“ Fejqan
> Riforniment tal-muskoli taċ-ċerviċi. Rilassament u ftuħ fil-vagotonia.
Fil-fażi attiva tinkrotizza u waqt il-fejqan hija mimlija, inklużi l-muskoli skeletriċi strijati.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 49 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:32:38
tema
U fi kriżi għandna bugħawwieġ, anke aċċessjonijiet epilettiċi. Il-muskoli strijati taċ-ċerviċi huma ġeneralment meqjusa bħala l-akbar ostaklu għat-twelid sempliċement minħabba li ħafna drabi jikkuntrattaw b'mod toniku waqt kriżi epilettika aktar milli jiġu integrati b'mod klonika fil-proċess tat-twelid.
Allura toniku huwa brim fit-tul u clonic huwa ritmiku. U żomm il-pene waqt l-orga. Allura l-orga jaħdem ukoll skont dan il-prinċipju.
kriżi
> Il-muskoli strijati taċ-ċerviċi huma ġeneralment meqjusa bħala l-akbar ostaklu għat-twelid, sempliċement minħabba li ħafna drabi jagħmlu spażmu tonikament waqt il-kriżi epilettika minflok jiġu integrati b'mod klonika fil-proċess tat-twelid.
Orga: żomm il-pene.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:33:18
Sens bijoloġiku
> Tisħiħ tal-parti strijata tal-muskoli ċervikali sabiex tkun tista’ tifforma aħjar il-fażi ta’ tkeċċija waqt it-twelid.
U fl-aħħar tal-fejqan, il-muskoli huma eħxen minn qabel - il-grupp ta 'lussu.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 50 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:33:25
Sphincter ċervikali
• DHS • Fażi attiva • Fażi ta' fejqan • Kriżi
Filwaqt li l-sphincter ma nekrożi, il-kunflitt huwa simili iżda ma nekrożi. Meta nkun fuq il-ġirja, hemm l-iljun wara lili - il-muskoli skeletriċi huma innervati, jien naħrab, imma l-isfinter - rektum, bużżieqa - jinfetaħ u jmur għall-ħmerijiet, nibża' lili nnifsi.
U fis-simpatikotonja l-isfinter jirrilassa, fil-vagotonja - lift biss id-driegħ ta' xi ħadd li jorqod, iva jaqa' l-isfel, il-muskoli skeletriċi huma... um,... il-bużżieqa tagħlaq inkella tmur ħerqa bil-lejl.
U fl-aħħar 6 xhur tat-tqala l-isfinter jagħlaq u jżomm lit-tarbija u fi kriżi jiftaħ l-isfinter.
Allura l-epilettiku li jixxarrab, jinfetaħ l-isfinter tal-bużżieqa u l-isfinter jixxarrab u bl-istess mod mat-twelid jinfetaħ l-isfinter, jagħfas il-muskoli lixxi u speċjalment il-muskoli ċervikali - iva l-akbar ostaklu ħafna drabi jinfetaħ, iżda l-isfinter jinfetaħ u wkoll waqt l-Orga jiftaħ l-isfinter. Mela din l-interazzjoni, il-muskoli lixxi, l-isfinter u... inqisuha u tgħaqqadha... phfff. Tajjeb, ma skoprejt xejn, qed nagħmel biss pappagalli dak li Dr. Kif Hamer babbles, huwa diffiċli, iżda jiskopru l-ħaġa sħiħa, phhff, aqwa!
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:35:20
Ulċeri tal-mukuża ċervikali > territorju – relay tal-moħħ
Allura u issa l-infami PAP smear. Allura l-ċerviċi u l-għonq huma miksija b'epitelju squamous ġewwa u barra u ninsabu fiż-żona tat-territorju u li issa huwa l-kunflitt sesswali u hemm ukoll ulċeri ċervikali u tal-ħalq, il-kontroparti tkun il-vesikula seminali fl-irġiel, li hija wkoll koperta b'epitelju squamous fuq ġewwa wallpapered u kkontrollati minn dan ir-relay tal-moħħ.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 51 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:35:58
Skema tal-ġilda ta 'barra
U hawn aħna bil-mudell tal-ġilda esterna u li tweġġa 'meta fejqan. Fil-fażi attiva hija numb, fil-fażi ta 'fejqan tweġġa'.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:36:10
DHS
> Konflitt ta' frustrazzjoni sesswali tan-nisa. Irġiel telf ta’ territorju f’kunflitt ma’ mara.
U l-kunflitt huwa l-kunflitt ta 'frustrazzjoni sesswali femminili, li, mill-mod, huwa l-kontroparti femminili għat-telf ta' territorju maskili. Dak li jirrappreżenta t-territorju għar-raġel huwa t-tarbija għall-mara.
U l-kunflitt tal-frustrazzjoni sesswali - meta r-raġel ma jridx ikollu tifel mal-mara. Jew jekk il-mara taqbad lil żewġha fil-fatt, għaliex jorqod magħha u mhux jien? Jew sempliċement kunflitt maskili dwar it-telf tat-territorju. Ejja ngħidu li n-nanna għandha mġiba territorjali u kif għedt, waħda hija l-kontroparti tal-oħra.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 52 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:36:53
Fażi attiva
> Ulċeri ċervikali u ċervikali. Sospensjoni tar-regola.
U fil-fażi attiva, il-vini koronarji ulċeraw - iġibu d-demm użat mill-muskolu tal-qalb lura lejn il-pulmuni u ċ-ċerviċi u l-għonq. U għall-mara tal-lemin, jekk dak huwa l-uniku kunflitt tagħha, m'għandha l-ebda ovulazzjoni, l-ebda perjodu, attenzjoni li fil-fatt hija l-ovarju - ovulazzjoni. B'xi mod il-ħaġa sħiħa hija konnessa. Normalment il-bniet ikollhom menarche fil-11 - leminija u xellugija u dak kien il-każ fi żminijiet antiki u huwa l-każ ukoll illum jekk ma jkollhomx kunflitti fil-11.
Jekk il-mara tal-lemin għandha kunflitt sesswali fl-età ta '10 jew 5, allura ma tieħux menarche f'11, mhux f'12, mhux f'13 u 14, biss bit-tieni kunflitt, li mbagħad iġib il-perjodu tagħha. Allura r-relay tax-xellug, li jikkontrolla ċ-ċerviċi u l-għonq, jieħu jew jipprevjeni l-perjodu.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:38:08
Sens bijoloġiku
> Dilatazzjoni ulċerattiva taċ-ċerviċi, titjib mekkaniku tal-konċepiment fil-kostellazzjoni skizofrenika.
U l-iskop huwa espansjoni ulċerattiva biex tiffaċilita l-kopulazzjoni mekkanika. Konflitti bijoloġiċi jeħtieġu soluzzjoni bijoloġika, iżda meta l-mara jkollha kunflitt ta 'frustrazzjoni sesswali - is-soluzzjoni hija tifel.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 53 ta 63

Fajl tal-vidjo speċjali 010 utru + prostata.mp4 minuta min 01:38:28
tema
U mbagħad l-ulċeri jieqfu u hekk kif fejqan il-ħaġa sħiħa tissewwa b'nefħa, terġa' jkollha l-mestrju. U fi kriżi għandu t-tendenza li fsada - l-epitelju squamous - ulċeri fl-istonku, ulċeri duwodenali, fsada mill-imnieħer, dak kollu dwar il-kriżi. U mbagħad jista 'jkun hemm fsada miċ-ċerviċi.
Fażi ta 'fejqan
> Fsada mill-ulċeri (sinjal tajjeb). It-tkomplija tal-ovulazzjoni u l-mestrwazzjoni. Collum jew Ca ċervikali ma jibqax ifixkel it-tqala wara l-fażi PCL.
Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:38:54
kriżi
> Emboliżmu pulmonari
U fil-kriżi għandna wkoll l-emboliżmu pulmonari, allura nispjega li f'aktar dettall mal-qalb, mal-Grupp ta' Studju tal-Qalb, kif taħdem l-emboliżmu pulmonari u dejjem taħdem b'mod sinkroniku u fuq 9 xhur ta 'massa ta' kunflitt u hi mejta.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 54 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:39:20
Stat residwu
> Fejqan, PAP negattiv
U fl-aħħar tal-fejqan, in-nefħa tinżel u mbagħad il-PAP jerġa 'jkun normali. Mill-mod, il-PAP jinbidel f'attiv u fejqan, għalhekk juri t-tnejn. Il-każ tas-soltu huwa, per eżempju, it-tfajla leminija għandha kunflitt sesswali fl-età ta '5 "tilgħab tabib", ma tieħux il-perjodu tagħha f'11 iżda biss f'14, bl-ewwel imħabba mhux kuntenta, li kienet telf maskili tat-territorju u għandha l-kunflitt fiċ-ċerviċi -, għonq attiv minn meta kellha 1 snin u l-ulċerazzjoni fil-kostellazzjoni twaqqaf il-massa tal-kunflitt, iżda l-epitelju squamous ulċera, jittrasforma 'l isfel u meta tħares lejha f'5, hi għandha ċerviċi ta' 20 sena.
Imma aktar eċċezzjoni li ssolviha, ir-regola hija, kif għedt, fis-soċjetà junk tagħna – tibqa’ fil-kostellazzjoni, tibqa’ 14-il sena f’termini ta’ maturità emozzjonali, tibqa’ intellettwali u qatt ma ssolvi din il-kostellazzjoni u għalhekk tista 'ssir antika, iżda fl-età ta' 20 sena hija diġà għandha ċerviċi bħal dik ta '80-il sena.
Imma sakemm ma ssolvihiex, ma jiġri xejn, imma ovvjament għandha d-dijanjosi tagħha għand il-ġinekologu hemm u mbagħad naturalment hemm "nar taħt is-saqaf" iva, scaremongering.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 55 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:41:33
fejqan spontanju
• Mara Li 40 sena / Abbandunata mill-għarus Show Vera – 2002
Spettaklu Vera – jiġifieri din il-mara xellugija. In-nies tax-xellug għandhom l-hekk imsejħa horse jump. Mela jekk tewmin identiċi - dawn huma nies identiċi, ġenetikament identiċi, jekk trapjant organi bejn nies identiċi, allura r-riċevitur jaċċetta l-organu donatur 1:1 mingħajr medikazzjoni immunosoppressiva, bħallikieku kien l-organu tiegħu stess, iżda wieħed claps fuq il-lemin, wiehed jghaqqad fuq ix-xellug.
U ejja nħallu dawn it-tewmin identiċi, ngħidu aħna aħwa, isofru kunflitt sesswali, jinqabdu jilagħbu tabib jew xi ħaġa. Il-mara leminija għandha l-fuklar ta' Hamer fil-vini relay tagħha.
Il-mara xellugija għandha l-qabża tat-tronk, il-mara xellugija għandha l-ewwel kunflitt sesswali fir-relay arterjali - arterji koronarji, għandha anġina pectoris. In-naħa maskili tal-lemin tagħlaq, ix-xellug tibqa ħielsa, in-naħa tax-xellug tibqa 'mara. Hija tidħol fil-psikożi primarja, issir dipressa u jista 'jkollha l-mestrju fl-età ta' 1 snin.
L-oħt il-leminija bil-kunflitt sesswali, iżda fuq ix-xellug, m'għandha l-ebda perjodu. L-oħt ix-xellugija bil-kunflitt sesswali kellha l-mestrju minn meta kellha 9 snin. Allura u ma’ dan il-pazjent, li sofra t-tieni konflitt sesswali, ir-regola għat-tieni konflitt hija li l-ewwel jagħlaq dan it-territorju, it-tieni irid imur vis-a-vis, imma hekk jinħass.
U nispjega dan f’aktar dettall fil-grupp ta’ studju tal-Consecutio. Allura u dan ir-relay hawn jikkontrolla ċerviċi, għonq. U ġiet iddijanjostikata bil-kanċer taċ-ċerviċi u l-għonq u bażikament kienet diġà fuq il-mejda tal-operazzjoni u semgħet mingħand Dr. Hamer u jaqbeż minn fuq il-mejda tal-operat u jaħrab mill-mediċina konvenzjonali.
U dak kien l-għarus tagħha, naħseb li ħallietha jew xi ħaġa. U f’din il-kostellazzjoni tieqaf il-massa tal-kunflitt u nista’ nsolvi l-aħħar waħda biss l-ewwel. Iżda t-tieni waħda m'għandha l-ebda massa ta 'konflitt, dan ifisser li min-naħa tax-xellug jista' jsolvi dan it-tieni kunflitt fi kwalunkwe ħin, m'hemm l-ebda massa ta 'kunflitt warajh, hija teżisti l-emboliżmu pulmonari.
U kienet diġà fil-fażi tal-fejqan, baqgħet ħaj mill-emboliżmu pulmonari u sitt xhur wara marret għal check-up. Lura għall-ġinekologu antik tagħha fejn ħarbet. U lmenta u qalet, “Tista’ tagħti ħarsa, tara, m’hemm xejn hemmhekk”! U fil-fatt, il-kontroll wera li ċ-ċerviċi u l-għonq Ca kien marret - mingħajr xejn. U kif għedt, hekk biss
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 56 ta 63

dan il-biża’ u hawn il-Prinċipessa Schwarzenberg, ...(stampa - slide is the princess)... Schwarzenbergplatz Vienna, Palais Schwarzenberg, Dr. Hamer kien nominat għall-Premju Nobel, il-ħaġa kollha kienet fl-2002.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 57 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:45:08
Ċerviċi-Appross
• Li mara 83 sena / ittri ta’ mħabba minn 60 sena ilu Dr. Hamer jirrapporta.
Assolutament għandi niddeskrivi każ wieħed lilek, nista 'nirrakkomanda biss li taqra l-każ taħt it-testimonjanzi fuq il-homepage tiegħi, l-ewwel testimonjanza direttament minn Dr. Hamer mill-1982.
Hija dwar pazjenta ta’ 83 sena b’karċinoma taċ-ċerviċi u tal-għonq u hija verġni u nemmen li sseħħ fi klinika fi Kiel. Riedu lil Dr. Hamer tkeċċa barra u t-tobba ewlenin kienu jafu, skont Dr. Il-karċinoma taċ-ċerviċi u l-għonq ta’ Hamer hija dejjem kunflitt sesswali, iżda l-anzjan ta’ 83 sena huwa verġni u ħasbu, issa għandhom il-Dr. Hamer. U issa se jikxfuh u mbagħad jarmuh barra. Allura u l-konverżazzjoni preliminari mat-tabib irrid naqralek:
Imma mbagħad irridu ndaħħlu xi ħaġa bil-miktub minn qabel, jiġifieri: li pazjenta ta’ 83 sena kellha jkollha l-agħar kunflitt li qatt kellha f’ħajjitha madwar 20 sa 22 xahar ilu. Probabbilment nistgħu nassumu li l-probabbiltà hija 1:1000 - it-tabib ewlieni hemmhekk jgħid - naqbel, huwa improbabbli ħafna - huwa nnutat.
Dr. Hamer it-tieni: li pazjent ta’ 83 sena Virgo intacta – jiġifieri verġni – ikollu kunflitt sesswali f’dik l-età jista’ jiġi preżunt biss bi probabbiltà ta’ mhux aktar minn 1:1000. It-tabib ewlieni hemmhekk, "korrett, saħansitra aktar baxx, ugwali għal żero".
Dr. Hamer it-tielet: hemm l-iktar ċans ta’ 1:100 li kunflitt idum għal mara anzjana bħal din, jew saħansitra inqas. It-tabib ewlieni, "jaqbel ukoll, huwa pjuttost improbabbli, kollox huwa nnutat."
Dr. Ir-raba', Hamer: Huwa ċar għalik li l-probabbiltà li t-tliet kriterji ta 'tali improbabbiltà għandhom kollha jikkoinċidu f'punt wieħed b'kumbinazzjoni hija probabbiltà ta' inqas minn 1:10 miljun. Li tagħmel kalkoli lil hinn minn dan huwa nonsense. Allura minn 10 miljun pazjent ta 'din l-età, tkun tista' ssib wieħed biss li għalih dan ġara b'kumbinazzjoni, huwa korrett? It-tabib kap hemm, "eżatt dritt"! Allura prattikament xejn.
U mbagħad Hamer sab il-kunflitt sesswali ta’ dan l-anzjan ta’ 83 sena. Ta’ 20 sena kellha relazzjoni ta’ mħabba mal-professur tagħha u taw lil xulxin kollox – ħlief is-sodda. U miet 20 sena ilu - dak ma kienx il-kunflitt.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 58 ta 63

Imma l-ittri mill-patrimonju ngħatawha sentejn ilu – suppost kellha tirranġa dak li kien dieħel fil-mużew. L-ittri ta’ mħabba li kitbu lil xulxin meta kellhom 2 sena. U ħadu l-ġranet tagħha, xorta waħda - għandha taqra dak minn dak iż-żmien jew le?
U mbagħad qrat dan u bkiet u tibki u tibki u tibki. U dak kien il-kunflitt sesswali mal-anzjan ta '80, għaliex kollox flared up mill-ġdid, huma verament taw lil xulxin kollox, bħal koppja miżżewġa, biss mhux is-sodda. Allura meta taqra din ir-reviżjoni, qed ngħidlek, tkun qed tibki. Allura dak tant jolqot.
Well onorevoli u rġulija, iż-żmien reġa' għadda. Irrid nara jekk għandix xi ħaġa oħra interessanti, inkella nitlobkom tistaqsuni l-mistoqsijiet.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 59 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Min 01:50.18
Kuruna – 22.02.2004 ta’ Frar, XNUMX
Oh, dan jista 'jkun interessanti. Artiklu – min jikteb li jaf lil Dr. Hamer: Huwa xokkanti kemm bi traskuraġni Dr. hekk u hekk ittratta l-fiduċja tal-pazjenti tiegħu. Ma qalilhomx il-verità dwar saħħithom u ħalliehom jemmnu li kollox kien tajjeb għal snin sħaħ, li ovvjament spiċċaw bil-mewt għal tlieta minn dawn in-nisa.
Għal raġunijiet personali, ttrattajt ukoll is-suġġett tal-kanċer tal-utru ftit tal-ħin ilu. Dak iż-żmien kont nuża l-Internet biex nikseb informazzjoni minn universitajiet, kliniċi u ċentri ta’ riċerka dwar il-kanċer.
Fost affarijiet oħra, tgħallimt li l-kanċer tal-utru għandu rata ta 'sopravivenza ta' 5 snin ta '60% fl-istadji kollha tal-progressjoni tal-kanċer. Meta qrajt l-artiklu tiegħek dwar il-ġinekologu Carinthian fuq hekk u hekk, tliet numri mill-ewwel ġibduli l-għajn.
Wara 7 snin, tlieta mit-30 mara morda kienu mietu. Skont il-kalkoli tiegħi, dan jagħti rata ta 'sopravivenza ta' 7 snin ta '90%. Mingħajr ma ried japprova l-azzjonijiet ta’ dan ir-raġel (jiġifieri t-tabib ħeba d-dijanjosi tal-kanċer min-nisa) u l-azzjonijiet bl-iċken, seta’ salva l-ħajja ta’ ħafna nisa oħra.
Kif jista’ jkun li n-nisa li ġew meħlusa mix-xokk tad-dijanjosi kellhom, purament statistikament, ċans ogħla ta’ sopravivenza – 90% wara seba’ snin – meta mqabbel ma’ 60% wara 5 snin, minn nisa li, skont l-istatistika tal-ispeċjalisti tal-kanċer stess, , għadda minn trattament mediku konvenzjonali. In-natura għandha metodu aħjar mill-mediċina konvenzjonali fil-ġlieda kontra l-kanċer?
Ukoll, hemm storja oħra minn Linz, assistent tal-ġinekologu ħeba l-PAB ta '130 + 4 minn 5 mara u qal, "mur id-dar, kollox tajjeb". U meta nstab, dan l-assistent tat-tabib qal li ma stajtx ngħid aktar lill-pazjenti.
Kien hemm tim ta’ kriżi fl-Isptar Ġenerali ta’ Vjenna. Il-pulizija ssejħu, il-pulizija investigaw lin-nisa, ikkummentaw dwar l-eżami u waħda kellha ssirilha operazzjoni ta’ emerġenza, inkella setgħet irkuprat spontanjament.
U meta sar magħruf li l-ebda mara ma mietet, kien hemm blackout tal-aħbarijiet immedjat u ma ġie rrappurtat xejn aktar. Iva, 129 fejqan spontanju wara xulxin, fejn jgħidu li jiġri darba f'100.000. U dik hija gidba!
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 60 ta 63

Il-fejqan spontanju huwa r-regola u hija l-eċċezzjoni li jonqsu. Ilkoll kellna fejqan spontanju...(nieqes xi ħaġa)... b'saħħithom għax għadhom ma ġewx eżaminati fid-dettall mill-mediċina konvenzjonali. Huwa għalhekk li l-eżamijiet preventivi kienu importanti.Jekk il-mediċina konvenzjonali tagħti ħarsa aktar mill-qrib, nistgħu nagħmlu ftit dijanjosi.
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 61 ta 63

Tema tal-minuta tal-fajl tal-vidjo
Sonder 010 Utru + Prostata.mp4
Mill-inqas 01:54:18
M'hemmx aktar mistoqsijiet
Well, onorevoli u rġulija, wasalt fl-aħħar tal-grupp ta 'studju tiegħi, nispera li kien illuminanti għalikom, forsi kellek esperjenzi aha waħda jew tnejn jew tista' tieħu ħaġa waħda jew tnejn miegħek. Apparentement m'hemm l-ebda mistoqsijiet mingħandek.
Iżda – mistoqsija miċ-chat: L-indirizzar tal-kostellazzjoni jista 'jkun perikoluż ħafna taħt ċerti ċirkostanzi. Kif għandek tmur biex issolvi l-ilmenti?
Tweġiba Helmut: Ukoll, issa jiddependi mill-ġdid mill-ilmenti, imma għandek raġun. Li tipprova tmur il-baħar hawn fiż-żona, speċjalment fejn tidħol ir-relays tal-qalb, tista 'tkun tedjanti. Allura nagħtikom parir biex tipprovaha biss mat-tfajla studenta madwar l-arloġġ, tittrasforma dan il-grupp aħmar b'mod partikolari 'l isfel u l-imwieżen jikkalma wkoll, sabiex il-manija-depressiv jikkalma u l-intensità tal-kunflitti tista' tiġi ttrasformata , ipprova dan. Dr. Hamer jgħid li xejn ma jista jiġri lit-tfajla studenta.Imma inkella nagħtik parir biex issib terapista kompetenti. Mhux dawk li jbigħu lilhom infushom bħala terapisti b'mod dejjaq fuq YouTube u affarijiet bħal dawn. Mela lanqas ma niġri għal dawk. Trid tkun taf ukoll dwar il-kriżijiet doppji, allura kif għedt, żomm ruħek infurmat waqt li tkun f’saħħtu, għax ladarba tkun affettwat, tispiċċa l-ħin u dan huwa ħażin, il-paniku huwa li qed jeqridna.
Mistoqsija oħra miċ-chat: Kif tispjega għaliex in-nies jistgħu jixegħlu bit-tifla studenta?
Tweġiba Helmut: Tajjeb, naf li hemm nies li ma jistgħux jisimgħu dan. Imma rrid ngħid ukoll, għandi fażijiet fejn verament nismagħha fuq il-mowbajl tiegħi - għandi pplaggjat - għal xhur u mbagħad jerġa' jkolli fażijiet, speċjalment meta nkun barra, fejn ma nkunx. tismagħha fil-livelli kollha, huwa fuq id-dar fil-kamra tal-ħajja, imma b'xi mod jidher bħallikieku xi nies huma sempliċiment jirreżistu fidwa. Iva, it-tfajla studenta – bħallikieku kienu qed jiddefendu lilhom infushom b’xi mod kontriha u għalhekk ma setgħux jisimgħuha. Imma forsi dak li jien qed nispsikologizzaha - ma nafx.
Tajjeb, onorevoli, nixtieq nirringrazzjak għall-interess u l-parteċipazzjoni tagħkom u nixtieq nerġa' nilqagħkom hawn. Nixtieqlek irqad pjaċevoli. Bye!
Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 62 ta 63

Donnerstag, 18. Januar 2024
Page 63 ta 63